Subsidie voor investeringen landbouw en schoon water in Gelderland

Individuele Gelderse land- en tuinbouwers met innovatieve projectideeen kunnen binnenkort subsidie aanvragen. De provincie zoekt projecten die leiden tot een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen, verdroging, wateroverschotten en toenemende verzilting verminderen. Van 20 augustus tot en met 17 september is het mogelijk om een subsidie aan te vragen. De investering moet bijdragen aan het doel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40 procent van de investering. (AgriHolland, 10 augustus)

Lees meer: agriholland.nl

 

Archeologisch onderzoek in Valkenburg voor verbreding Tjalmaweg

Sinds een aantal weken wordt er flink gegraven aan de Achterweg in Valkenburg. Proefsleuven en veel grote afgegraven vakken in de bodem wijzen erop, dat hier werkzaamheden voor archeologisch onderzoek aan de gang zijn. (Alles over Katwijk, 10 augustus)

Lees meer: allesoverkatwijk.nl

 

WUR presenteert lijst schadelijke diergeneesmiddelen in mest, bodem en water

Regelmatig worden er bepaalde diergeneesmiddelen, afkomstig uit drijfmest, in grond- en oppervlaktewater gevonden. Onderzoekers van Wageningen University and Research hebben daarom een soort prioriteitenlijst samengesteld van twintig middelen met de hoogste negatieve milieu-impact of middelen die langdurig aanwezig blijven in mest, bodem en water. Op de lijst staan vooral antibiotica en antiparasitaire middelen die veelal in de varkenshouderij worden gebruikt. (Pigbusiness, 9 augustus)

Lees meer: pigbusiness.nl

 

Sloop voormalig Kompaan en De Bocht in Goirle loopt maanden achter op schema

De sloop van de voormalige panden van Kompaan en De Bocht aan de Tilburgseweg in Goirle heeft door de aanwezigheid van asbest flinke vertraging opgelopen. Aanvankelijk was 30 april als einddatum van de sloop gepland, maar die is nog steeds niet afgerond. (Brabants Dagblad, 10 augustus)

Lees meer: bd.nl

 

We moeten heel anders met de Nederlandse bodem omgaan, zegt waterschap

De Nederlandse waterhuishouding moet drastisch op de schop, zegt Waterschap Rijn en IJssel naar aanleiding van de aanhoudende droogte. "We hebben ons in het verleden te veel gericht op het afvoeren van water." (de Gelderlander, 8 augustus)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Zand houdt geheimen van scheepswrak verborgen

Het scheepswrak bij de Mothoek houdt zijn geheimen nog even verborgen. Onderzoek moest uitwijzen of het schip behoorde tot de vissersvloot die in 1883 grotendeels verdween in de Waddenzee, maar zand en wetgeving dwarsbomen de zoektocht. Een gemiste kans, vindt Stichting Maritieme Archeologie (SMA). (Friesch Dagblad, 8 augustus)

Lees meer: frieschdagblad.nl

 

Overal is het droog, maar in Flevoland is nog water in overvloed

Mede vanwege de unieke ligging is er in Flevoland ondanks de droogte nog voldoende water beschikbaar. Sterker; Waterschap Zuiderzeeland pompt iedere dag nog via gemalen water weg. (De Stentor, 9 augustus)

Lees meer: destentor.nl

 

'Gevolgen extra gaswinning Monster onduidelijk'

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is niet tevreden met de plannen om meer gas te gaan winnen uit de velden Gaag-Monster. De plannen vertonen volgens de organisatie 'veel gebreken'. Het zou onduidelijk zijn hoeveel extra gas er gewonnen moet worden, wat het risico is op bodemdaling en wat de effecten zijn op de natuur. (Omroep West.nl, 6 augustus)

Lees meer: omroepwest.nl

 

Stappenplan woningbouw Staalunieterrein

Er komt een stappenplan om het vroegere Staalunieterrein in Stampersgat 'een duurzame bestemming' te geven. (BN DeStem, 7 augustus)

Lees meer: bndestem.nl

 

Chemievrij beheer kunstgrasvelden goed mogelijk

In het project 'Chemievrij beheer van sportvelden in Drenthe en Overijssel' doen gemeenten in Drenthe en Overijssel ervaring op met het chemievrij beheer van sportvelden. De nadruk ligt daarbij op natuursportvelden. Recent bleek dat op veel kunstvelden algen en mossen ook chemisch worden bestreden. Gelukkig is ook op kunstgrasvelden chemievrij beheer mogelijk... (Natuur en Milieu Federatie Drenthe, 6 augustus)

Lees meer: nmfdrenthe.nl

 

Gezonde bodem wordt internationale prioriteit

Wereldwijd moet naast het verhogen van de voedselproductie ook het gezond houden van de landbouwgrond een centraal thema worden. Dat is afgesproken op de G20-landbouwtop, afgelopen weekeinde in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. (Nieuwe Oogst, 3 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Rioolwater stroomt bij Diever weiland in

In het buurtschap Wittelte bij Diever in gemeente Westerveld is vanmorgen een persleiding van de riolering geknapt. (Nieuwe Oogst, 11 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

ZLTO tegen extra gaswinning

ZLTO-afdelingen Dongen-Loon op Zand en Hart van Brabant tekenen met een zienswijze protest aan tegen extra gaswinning in Loon op Zand en Loon op Zand Zuid en tegen de techniek fracking die de gaswinner Vermilion daarbij wil gebruiken. (Nieuwe Oogst, 9 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Verzilting van bodem en water door droogte in westen van Nederland neemt toe

De verzilting van de bodem en het water in het westen van Nederland neemt toe. Dat komt door de extreme droogte en de zeer lage waterstand op de grote rivieren. (Nu.nl, 9 augustus)

Lees meer: nu.nl

 

Raad van State: gebruiker van loods in Geesteren moet betalen voor bodemverontreiniging

De gebruiker van een loods in Geesteren moet opdraaien voor ruim 7.000 euro voor een onderzoek naar bodemverontreiniging. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. In de loods aan de Vinckenweg werd in 2014 een drugslab aangetroffen. (rtv Oost, 8 augustus)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Gemeenten staan paraat voor naderende hoosbuien: riolering onder verscherpt toezicht

De door meteorologen voorspelde hoosbuien die aankomende week over Noord-Holland trekken, kunnen behoorlijk wat overlast veroorzaken in het riool. Gemeenten door de hele provincie zetten zich daarom schrap op eventuele overstromingen, blijkt na rondgang van onze mediapartner NH Nieuws. (Alkmaarsdagblad.nl, 7 augustus)

Lees meer: alkmaarsdagblad.nl

 

Asbest langs Rijkerswoerdse Plassen

Op de zuidoever van de Rijkerswoerdse Plassen ligt asbest. Ambtenaren van de gemeente Overbetuwe gaan vandaag bekijken hoe ernstig het is en of de wandelpaden moeten worden afgesloten en schoongemaakt. (de Gelderlander, 7 augustus)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Geschillencommissie wil dat Defensie verhuizing marinierskazerne herziet

De verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen moet worden herzien. Dat is het advies van de geschillencommissie die bemiddelt tussen de mariniers en het Ministerie van Defensie. Al geruime tijd is er gesteggel tussen de twee partijen over de verhuizing. Daarbij blijkt uit recent onderzoek van EenVandaag dat de grond waar de kazerne moet komen ernstig is vervuild. (EenVandaag, 7 augustus)

Lees meer: eenvandaag.avrotros.nl

 

Geothermie goed voor diepste boring ooit in de Kempen

Vorige week heeft de firma Smet-Daldrup de derde boring op de Balmatt-site in Mol-Donk in de provincie Antwerpen succesvol afgerond. De put heeft een lengte van 4.905 meter en is tot op een verticale diepte van 4.235 m geboord. Hierbij is een groot gedeelte geboord onder een hoek van 45 graden, waardoor het uiteinde van de boring zich onder het gehucht Mol-Sluis bevindt. (FluxEnergie.nl, 7 augustus)

Lees meer: fluxenergie.nl

 

Energietransitie is mooi, zeggen de netbeheerders, maar wie gaat al die extra kabels in de grond betalen?

De Nederlandse netbeheerders maken zich grote zorgen over de inspanningen die ze moeten leveren om de energietransitie mogelijk te maken. Er moeten namelijk veel kabels de grond in, maar wie betaalt dat? (CoBouw, 6 augustus)

Lees meer: cobouw.nl

 


Pagina 1 van 68

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA