Column Theo: Edelstenen

Mijn oudste kleindochter is zes jaar oud. Ze mocht een verzameling mee naar school nemen en daarover iets vertellen. Het werd haar verzameling edelstenen. Ik heb haar geholpen om daar wat bij te vertellen. (Theo Edelman, 21 juni)

Lees meer...
 

Bodemsanering Van Leeuwenpark van start

Aannemer NTP Groep start maandag, in opdracht van de Omgevingsdienst West-Holland, saneringswerkzaamheden in de omgeving van het Van Leeuwenpark, in de Kastanjelaan, op de Hoogmadeseweg, in de Koningstraat en de Dr. de Bruijnestraat. Voor de werkzaamheden sluit de aannemer zo nu en dan een deel van de weg af. Om dit veilig te realiseren, zet de aannemer ook verkeersregelaars in of tijdelijke verkeerslichten. (Unity.nu, 20 juni)

Lees meer: unity.nu

 

Provincie: Geen nieuw onderzoek naar gezondheidsklachten COA-personeel in Ter Apel

Er is geen enkele reden voor nieuw bodemonderzoek in verband met gezondheidsklachten van medewerkers op het asieldorp in Ter Apel. (Dagblad van het Noorden, 20 juni)

Lees meer: dvhn.nl

 

SODM turfde 88 lekkages bij offshore mijnbouwlocaties in afgelopen drie jaar

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) heeft een overzicht gepubliceerd van verontreinigingen bij mijnbouwlocaties in Nederland. Het gaat om verontreinigingen op land en op zee. (Energeia, 19 juni)

Lees meer: energeia.nl

 

Glastuinder loost afvalwater in bergingspolder

Tijdens een handhavingsactie van Hoogheemraadschap van Delfland is in de Woudse Droogmakerij een bewuste lozing vanuit de glastuinbouw aangetroffen. De Woudse Droogmakerij is een polder voor piekwaterberging. (Nieuwe Oogst, 19 juni)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Landjepik in Meers

Onberekenbaar. Dat blijft voor eeuwig een van de karakteristieken van Moeder Maas, zo bleek de afgelopen weken in Meers. (Land en Water, 18 juni)

Lees meer:landenwater.nl

 

Lozing vanuit de glastuinbouw in de Woudse Droogmakerij

Tijdens een handhavingsactie van Hoogheemraadschap van Delfland in onder andere de Zuidpolder van Delfgauw en de Woudse Droogmakerij in Schipluiden is in de Woudse Droogmakerij een bewuste lozing vanuit de glastuinbouw aangetroffen. De handhavers hebben nog niet kunnen achterhalen waar het afvalwater vandaan komt. (Groene Ruimte, 18 juni)

Lees meer: groeneruimte.nl

 

Salvage helpt als proef bij opruimen asbest na brand

Stichting Salvage is vandaag een pilotproject begonnen voor branden waarbij asbest vrijkomt. In zo'n geval zal de organisatie, die namens de Nederlandse verzekeraars hulp verleent bij brand- en stormschade, de opruiming van de asbest coordineren. De proef loopt tot eind dit jaar. (am, 18 juni)

Lees meer: amweb.nl

 

Sterke aanwijzingen voor gebruik verontreinigde stoffen bij woonblokken Lombok

Er zijn aanwijzingen dat verontreinigde reststoffen van de Lood- en Zinkpletterij Hamburger aan de huidige Damstraat in Utrecht zijn gebruikt bij de realisatie van onder meer een aantal woonblokken in de wijk Lombok. (Nu.nl, 15 juni)

Lees meer: nu.nl

 

Onbekende dumpt asbest bij Noorderplas Tilburg: 'Zeer gevaarlijk voor natuur'

Platen gevaarlijke asbest zijn gevonden bij de Noorderplas in het buitengebied van Tilburg Noord. Milieuagent Cees Pasmans ontdekte de gedumpte asbestplaten. (Brabants Daglad, 16 juni)

Lees meer: bd.nl

 

COA en beveiligingsbedrijf worden aansprakelijk gesteld voor metaalvergiftiging in Ter Apel

Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat het overgrote deel van de boorbedrijven die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen dat niet volgens de regels doen. Dit geldt voor elf van de dertien onderzochte bedrijven. Daardoor kan de kwaliteit van het grondwater worden aangetast. De Inspectie Leefomgeving en Transport vindt dit onaanvaardbaar. (Installatieprofs.nl, 18 juni)

Lees meer: installatieprofs.nl

 

CDA: ,,Bestempel Staalunie-terrein als lastige locatie.''

Voor woningbouw op voormalige industrieterreinen met vaak vervuilde grond heeft het Rijk 38 miljoen euro beschikbaar. CDA-raadslid Ruud Beerendonk kent zo'n lastige locatie: het voormalige Staalunie-terrein in Stampersgat. (BN DeStem, 19 juni)

Lees meer: bndestem.nl

 

Geen asbest boven saneringsnorm in speeltuin Tuindorp

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er in de speeltuin op het Tuindorp geen asbest boven de saneringsnorm is gevonden. De gemeente meldt dat de grond wel kampt met 'wat asbestmaterialen', maar dat kan worden afgegraven en naderhand worden opgevuld met schone grond. (Goorsnieuws.nl, 20 juni)

Lees meer: goorsnieuws.nl

 

Infiltratieproef dijk Nieuwerkerk aan de IJssel

Op een deel van de Groenendijk in Nieuwerkerk aan de IJssel start woensdag 27 juni een bijzondere, tweedaagse praktijkproef. In het kader van de projectoverstijgende verkenning macrostabiliteit zal er via een geperforeerde buis van 30 meter water over het binnentalud van de dijk lopen. De hoeveelheid kan oplopen tot 10.000 emmers water per uur. (Waterforum, 19 juni)

Lees meer: waterforum.net

 

SVK gaat stortplaats sluiten

Na anderhalf jaar komt er een einde aan de saga rond de stortplaats van SVK in Sint-Niklaas. Het bedrijf kondigt aan dat het de stortactiviteiten volledig gaat stopzetten. De kleiputten worden nog verder opgevuld en afgesloten met niet-verontreinigde grond. (HLN, 20 juni)

Lees meer:hln.be

 

Overdracht vuilstort Vlagheide in Schijndel valt wellicht 3,8 miljoen duurder uit

Er hangt voor gemeenten van het voormalig Stadsgewest nog een fikse tegenvaller boven het hoofd van 3,8 miljoen euro. Dat heeft te maken met de overdracht van de nazorg aan de provincie voor de stortplaats Vlagheide en een arbitragezaak met aannemer Ploegmakers. (Brabants Dagblad, 18 juni)

Lees meer: bd.nl

 

14 Europese landen gaan onderzoek naar diepe aardwarmte ondersteunen

14 Europese landen hebben beloofd om de ontwikkeling van diepe aardwarmte te versnellen. Voor Vlaanderen werden na een projectoproep twee projecten geselecteerd. (Engineeringnet.be, 18 juni)

Lees meer: engineeringnet.be

 

Groter waterwingebied aan Gilzerbaan

De kwaliteit van het drinkwater in Tilburg en Goirle is goed. Maar om dat ook in de toekomst zo te houden was het nodig om het grondwater-beschermingsgebied rond waterwingebied Gilzerbaan uit te breiden. (Tilburgers.nl, 18 juni)

Lees meer: tilburgers.nl

 

Drijvende vuilnisbelt Eck en Wiel; Weer roept vervuild slib om maatregelen

Toen de kinderen van Annette de Jong* klein waren, zwommen ze met veel plezier in de Ingensche Waarden, het water tegenover hun huis. Nu zou ze dat onder geen beding meer toestaan; de plas is door het jarenlang storten van vervuild slib veranderd in een drijvende vuilnisbelt. Omwonenden klagen steen en been, de staatssecretaris zint op maatregelen. (De Gelderlander, 15 juni)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Vervuiler de klos bij nieuwe opzet waterheffingen

Vervuilers zullen in de toekomst meer verontreinigingsheffing moeten gaan betalen. Ook groepen die direct profijt trekken van het werk van een waterschap kunnen een hogere rekening verwachten. Dat staat in een door de Unie van Waterschappen omarmd advies van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB). (Binnenlands Bestuur, 17 juni)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 


Pagina 1 van 61

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA