Reactie gemeente op voorlopige resultaten en advies RIVM over bodem en irrigatiewater moestuinen

Het (pers)bericht van afgelopen week, over de tussentijdse onderzoeksresultaten en het advies van het RIVM over het voor enkele moestuinen gebruikte regenwater en water uit de sloot, heeft veel vragen opgeroepen. Vooral waarom het advies - om het water voorlopig niet te gebruiken - alleen voor de onderzochte locaties geldt? Alle watergangen zijn immers met elkaar verbonden! Deze vraag is ook in het vooroverleg vanuit de gemeente gesteld. Het RIVM ziet echter vooralsnog geen aanleiding om hun advies verder uit te breiden naar andere locaties. (Papendrecht Net, 19 juli)

Lees meer: papendrecht.net

 

Gemeente laat huiseigenaar met funderingsprobleem in de steek’. Paalrot: bij ruim een half miljoen huizen is er risico op funderingsproblemen.

Gemeenten doen te weinig aan funderingsproblemen van huizen. Daardoor duurt herstel te lang en komen dure reparaties op het bord van huiseigenaren terecht, die de herstelbedragen tot meer dan 100.000 euro niet kunnen betalen. Dat zegt Dick de Jong, directeur van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. Dit KCAF is vijf jaar geleden door Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en belangengroepen opgericht om funderingsproblemen te voorkomen en op te lossen. Problemen met de fundering zijn in principe de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar, stelt De Jong van KCAF. "Maar de problemen ontstaan mede door bodemdaling en een lager grondwaterpeil", zegt hij. "Daar kun je als huiseigenaar weinig aan doen." (NRC, 19 juli)

Lees meer: nrc.nl

 

Tegenvaller bij sanering Bekendijk door Japanse Duizendknoop

Tijdens de saneringswerkzaamheden aan de Bekendijk in Bredevoort (gemeente Aalten) is de Japanse Duizendknoop aangetroffen in de eerder op de locatie aangevoerde (schone) aanvulgrond. Deze aanvulgrond is bestemd voor een woningbouwlocatie. Nu de grond de Japanse Duizendknoop bevat, kan deze niet meer worden gebruikt. Er moet daarom circa 5.000 kub grond worden afgegraven en afgevoerd. (Aaltens Nieuws, 19 juli)

Lees meer: aaltensnieuws.nl

 

Zure grond door droogte, maar tuin overleeft de vakantie wel

Het is bioloog Arnold van Vliet ook opgevallen. Nederland begint er steeds mediterraner uit te zien, met al die vergeelde grasvelden en verdroogde landschappen. "Het is net Zuid-Frankrijk. Zeker met het zomerse krekelgeluid". Het is de afgelopen 300 jaar niet zo warm geweest in de periode van april tot en met juli, leidt de bioloog van Wageningen University af uit meetgegevens van het KNMI. Ook de lange periode van droogte is uitzonderlijk. (NOS, 16 juli)

Lees meer: nos.nl

 

Dreigend watertekort: code geel

Door de lage wateraanvoer via de Rijn is code geel van kracht geworden, zo heeft de Landelijke Coordinatiecommissie Waterverdeling vandaag bekend gemaakt. Door de aanhoudende droogte is sprake van dreigend watertekort in Nederland.  Naast de toenemende droogte is er veel vraag naar water, aldus de commissie waarin Rijkswaterstaat, de waterschappen en het KNMI samenwerken. Het zoutgehalte in watersystemen in het westen van het land loopt op, terwijl op de hoge zandgronden sprake is van lage grondwaterstanden en droogval van watergangen. (H2O, 18 juli)

Lees meer: h2o.nl

 

Droogte helpt archeologen - maar nauwelijks in Nederland

Een Romeinse villa. Een begraafplaats uit de Bronstijd. Loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog. Door de droogte van de afgelopen weken komen ze als littekens in het landschap weer boven. Maar in Nederland is er maar weinig oog voor dit soort sporen, waarschuwt expert Anke Stoker van de Vrije Universiteit Amsterdam. (NOS, 17 juli)

Lees meer: nos.nl

 

Voormalige stort deert appartementenbouw in Assen niet

Twee appartementengebouwen aan de Westerbrink in Assen blijken gebouwd te worden op de plek waar ooit een stortplaats was.

Eerder stond op die plek van 1974 tot 2017 het provinciaal laboratorium. Nog eerder, van 1940 tot 1949, was het terrein een van de plekken waar Assen het huisvuil en ander afval deponeerde. In die tijd lag het terrein net buiten de bebouwde kom in agrarisch gebied. Nu ligt het tussen de Nicolaas Beetslaan en de Europaweg-Zuid. (Dagblad van het Noorden, 16 juli)

Lees meer: dvhn.nl

 

Verbazing en boosheid over gaswinning bij Eesveen. Wat is er nog tegen te doen?

In Westerveld en Steenwijkerland is er verbazing en boosheid over het groen licht voor de gaswinning bij Eesveen. Wat is daartegen nog te doen?
De Canadese gasproducent Vermilion mag bij Eesveen (gemeente Steenwijkerland) tot en met 2027 gas winnen. Het bedrijf heeft toestemming om 630 miljoen kuub uit de grond te halen. Dat totaal staat gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik van ongeveer 450.000 huishoudens. (Dagblad van het Noorden, 16 juli)

Lees meer: dvhn.nl

 

'Met import bagger haal je risicovol materiaal uit het buitenland'

Recent zijn diverse diepe waterplassen ondieper gemaakt met baggerspecie. Omdat in Nederland te weinig baggerspecie beschikbaar is, wordt dat geimporteerd uit het buitenland. Dat kan geen kwaad, volgens Natuurmonumenten, eigenaar van de diepe Koornwaardplas. Het is goed voor de natuur en goed voor de visstand. Milieuchemicus Joop Harmsen van Wageningen Environmental Research is het daar absoluut niet mee eens. "Met het importeren van bagger haal je risicovol materiaal uit het buitenland." (Groene Ruimte, 13 juli)

Lees meer: groeneruimte.nl

 

Tussenresultaten onderzoek PFOA en GenX in bodem en irrigatiewater moestuinen

DRECHTSTREEK - Het RIVM heeft de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht tussentijds geinformeerd over het onderzoek naar PFOA en GenX in het irrigatiewater van 11 moestuinen in de omgeving van Chemours. (Dordrecht.net, 12 juli)

Lees meer: dordrecht.net

 

Column Jan: Fallopia japonica

Daar sta ik dan: mijn fiere holle stengels wijzen richting blauwe lucht. Mijn zijtakken met fraai groen generfde bladeren vormen een geheel dat mooi onderbroken wordt door cremewitte, soms zelfs witroze bloemen. Ik mag er zijn vind ik zelf. Ik ben een van de krachtigste soorten uit de plantenwereld: de olifant der bedektzadigen. Mijn voorouders waren wereldreizigers. Planten zonder vrees, die de reis waagden vanuit het verre Azie naar Europa, op weg naar een nieuwe toekomst. Eenmaal aangekomen in Nederland vestigden ze zich er definitief. Ze voelden zich er thuis en zorgden voor nageslacht. Zo werd ik geboren. (Jan Klein Kranenburg, 12 juli)

Lees meer...
 

Gebied van 5 kilometer bij Hengelo na brand zwaar vervuild

Een gebied over een lengte van 5 kilometer tussen Hengelo (Ov.) en Delden is verontreinigd met dioxine. Dat komt door een brand bij afvalverwerker Twence. De verhoogde concentraties van de giftige stof zijn gemeten in de directe omgeving van de brand, ten westen van het bedrijf. In de afvalberg in Hengelo ontstond brand op zaterdag 30 juni. Die duurde tot en met maandag 2 juli. (NOS, 19 juli)

Lees meer: nos.nl

 

Je gras wel of niet sproeien, dat is de vraag

Het is al heel lang heel droog en dat is overal in de natuur te zien. Ook het gras in veel tuinen is geel, maar is dat erg? En komt het nog goed met dat verdorde gazon? Dat zit iets ingewikkelder in elkaar dan je zou denken. Dat komt door de langdurige droogte én doordat we zorgvuldig met drinkwater moeten omspringen. (Omroep Gelderland, 18 juli)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

Onjuist gebruik chemische middelen op kunstgrasvelden

Bij de chemische bestrijding van onkruiden, algen en mossen op kunstgrasvelden worden middelen gebruikt die niet zijn toegestaan. Ook worden de middelen die wel zijn toegestaan op onjuiste wijze gebruikt. Dat blijkt uit verkennend onderzoek door BSNC en STOWA. (Unie van Waterschappen, 13 juli)

Lees meer: uvw.nl

 

SodM: Sla meer gas op in Langelo om Groningen te ontlasten

Minister Wiebes van Economische Zaken moet zo snel mogelijk toestaan dat er meer gas wordt opgeslagen in de gasopslag in Langelo. Dat schrijft de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een advies aan het ministerie. (RTV Drenthe, 17 juli)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

 

Eind dit jaar besluit over boren naar aardwarmte in Zwolle

Worden over een paar jaar duizenden huizen in Zwolle verwarmd met water dat 2,3 kilometer diep uit de grond komt? Eind dit jaar hakt de gemeenteraad daarover de knoop door. (De Stentor, 17 juli)

Lees meer: destentor.nl

 

Bodemvervuiling Koekoekspolder groter dan verwacht

De bodemvervuiling onder de Koekoekspolder in IJsselmuiden is groter dan verwacht. Hoe groot precies, dat is niet duidelijk. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. Volgens de GGD zijn er geen 'noemenswaardige risico's'. (De Stentor, 16 juli)

Lees meer: destentor.nl

 

Plots wordt giftige stof in recreatieplas gevonden, hoe kan dat?

Het was even schrikken voor het zwemmende publiek in de recreatieplas Berkendonk in Helmond. Daar werd tijdens metingen van het waterschap de mogelijk kankerverwekkende stof PFOA gevonden. Vier vragen over PFOA en de metingen van vrijdag. (Omroep Brabant, 13 juli)

Lees meer: omroepbrabant.nl

 

Sanering van asbest na brand in Bemmelse woonwijk al begonnen

In de Doctor Bouwdijk Bastiaansestraat in Bemmel is nog deze zaterdag begonnen met een asbestsanering van een tiental daken en achtertuinen. Die sanering door een specialistisch bedrijf werd nodig geacht na een schuurbrand die er vrijdagavond woedde. De schuur was bedekt met asbesthoudende platen. (De Gelderlander, 14 juli)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Provincie en Defensie: 'Vervuilde grond kazerne niet verzwegen'

VLISSINGEN - In 2012 was al bekend bij belanghebbenden, zoals de Tweede Kamer, dat de grond voor de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen vervuild is. Dat laten het ministerie van Defensie en de provincie Zeeland weten op het nieuws dinsdag dat de grond ernstig vervuild is en hierover gezwegen zou zijn richting de mariniers en Tweede Kamer. (Internetbode, 11 juli)

Lees meer: internetbode.nl

 


Pagina 1 van 65

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA