Gevolgen droogte houden aan ondanks kletsnat weekend

De zomer is officieel voorbij en na een kletsnat weekend denkt niemand meer aan die gortdroge zomer. Toch dreunt die uitzonderlijke droogte nog steeds flink na. Zo is het waterpeil nog altijd erg laag en kan er deze week zelfs een nieuw laagterecord gevestigd worden. De regen die de voorbije dagen op ons neerdaalde is vooral fijn voor het gras en de plantjes in onze tuin, maar voor de rivieren en ons grondwater heeft het nauwelijks gevolgen. (Omroep Gelderland, 24 september)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

Groot baggerproject in de havens van Kampen

Kampen is gestart met een groot baggerproject. De komende maanden worden alle havens uitgediept. Dat moet eens in de vijftien jaar gebeuren. (RTV Oost, 21 september)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Ziud-Hollandse gemeenten willen landelijk beleid PFAS

Zeventien Zuid-Hollandse gemeenten willen dat er landelijk beleid komt om verspreiding van perfluoralkylstoffen (PFAS) in de bodem tegen te gaan. Daarbij moeten landelijke regels ook leiden tot eenduidigheid over reiniging van met PFAS vervuilde grond. (H2O Waternetwerk, 21 september)

Lees meer: H2Owaternetwerk.nl

 

Bodem en dijk Oude Maas wordt sterker

De bodem- en dijkversterking van de Oude Maas is nu in volle gang. De samenwerking tussen het waterschap en Rijkswaterstaat werd symbolisch bekrachtigd door het te water laten van een zinkstuk. (Barendrechts Dagblad, 21 september)

Lees meer: barendrechtsdagblad.nl

 

Rechtszaak tegen vuildepot Schiphol

De luchthaven Schiphol stuit bij de vele werkzaamheden zoals de bouw van een nieuwe pier en terminal op grote hoeveelheden vervuilde grond. In alle haast wordt nu op Schiphol-Rijk een gigantische stortplaats aangelegd. Ondernemers in de omgeving proberen vandaag bij de rechtbank het depot tegen te houden. (De Gooi- en Eemlander, 20 september)

Lees meer: gooieneemlander.nl

 

Gebruik de Limburgse bodem als buffer voor groene energie

Groene stroom laat zich moeilijk opslaan. Promovendus Jan Huynen (86) bedacht een systeem met circulerend water, diep in de Limburgse bodem. (Trouw, 21 september)

Lees meer: trouw.nl

 

Dertigtal diergeneesmiddelen na bemesting terug te vinden in de bodem

Ongeveer de helft van een dertigtal diergeneesmiddelen uit de veehouderij, die in drijfmest werd gevonden, kun je na bemesting terugvinden in de bodem. Sommige stoffen worden snel afgebroken, maar er zijn er ook die je in grond- en oppervlaktewater kunt terugvinden. (Melveebedrijf.nl, 21 september)

Lees meer: melkveebedrijf.nl

 

Start baggerwerkzaamheden havens gemeente Kampen

Woensdagmiddag 19 september 2018 heeft wethouder Meijering het startsein gegeven voor de baggerwerkzaamheden in een aantal havens in de gemeente Kampen. Hij deed dit door onder begeleiding te beginnen met baggeren in de Zuiderzee haven vanmiddag. Baggeren is het verwijderen van slib van de waterbodem. Slib of bagger ontstaat door plantenresten, bladeren en bodemmateriaal. De aannemer verwijdert de bagger met een kraan op een baggerponton (Haatlandhaven, Oude Buitenhaven en Zuiderzeehaven) en met kraanschepen (overige locaties). De aannemer vervoert de bagger met zogenaamde beunschepen of in het beun van het kraanschip. (Brugnieuws, 19 september)

Lees meer: brugnieuws.nl

 

Geothermie in Twente: hoe reëel zijn de risico’s?

De aankondiging begin juni was veelbelovend: Twente is kansrijk voor het winnen van aardwarmte. Maar hoe zit het eigenlijk met de risicos? Vandaag, op een symposium over geothermie, zijn daarover geen sprekers. (Tubantia, 19 september)

Lees meer: tubantia.nl

 

Zorgen over illegale vuilstort bij Heijningen blijven

De zorgen over een illegale vuilstort langs de Oude Heijningseweg bij Heijningen houden aan. Dat zegt Jack Lems, raadslid voor Onafhankelijk Moerdijk (OM). Hij roept de gemeente op om uitgebreider bodemonderzoek toe doen. (BN De Stem, 18 september)

Lees meer: bndestem.nl

 

Iedereen kan helpen met rapportcijfers voor biodiversiteit onder onze voeten

De 4e editie van de Bodemdierendagen gaat bijna van start. Van 27 september tot en met 4 oktober kan iedereen in eigen tuin speuren naar pissebedden, regenwormen en miljoenpoten. En die andere kleine dieren die alles laten groeien en bloeien. Ook op het balkon, schoolplein, terras of in een park en kantoortuin kan het. Met deze waarnemingen berekenen we samen met onderzoekers het rapportcijfer voor de bodem-biodiversiteit. Echte citizen science dus. Wat gaan we vinden na deze extreem droge zomer? (Bodemdierendagen, 19 september)

Lees meer: bodemdierendagen.nl

 

Boeren: onderzoek opslag zoet grondwater

Boeren in de noordelijke kuststrook ijveren voor een onderzoek naar slimme drainage en spaarwatertechnieken om de zoetwaterlens te versterken. (Leeuwarder Courant, 22 september)

Lees meer: lc.nl

 

Zeeuwse landbouw aan de slag met koolstofvastlegging in de bodem

De landbouwsector heeft een groot potentieel voor het opslaan van koolstof in de bodem en daarmee een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. In het project Carbon Farming gaat ZLTO samen met 6 partners werken aan de benutting van dit potentieel. Het startschot voor het project wordt woensdag 26 september in Middelburg. (AgriHolland Nieuws, 21 september)

Lees meer: agriholland.nl

 

Meer gas uit kleine velden dan uit Groningerveld

Voor het eerste sinds bijna tien jaar wordt er minder gas uit Groningerveld gehaald dan uit de kleine velden. Overigens daalt ook de gaswinning uit de kleine velden. (RTV Noord, 20 september)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Hete zomer was stresstest: Watertekort en samenwerking nodig

De natuur herademt, maar daarmee is het probleem van extreme droogte niet opgelost. Dat vinden de auteurs Maarten Dewachter en Mado Ruys. Zij zijn duofractievoorzitters van Water Natuurlijk in Waterschap De Dommel. (Eindhovens Dagblad, 20 september)

Lees meer: ed.nl

 

NLG Holland start onderzoek naar organische stofgehalte bodem en vastlegging CO2

De bloembollentelers van NLG Holland zijn onlangs van start gegaan met het POP3 project 'Verhoging organische stofgehalte voor verbeterde bodemkwaliteit'. Met dit project willen de telers de kwaliteit van de bodem verbeteren, de capaciteit van de bodem om CO2 vast te leggen verhogen zodat deze meer CO2 opneemt dan afgeeft en het gebruik van chemische middelen en kunstmest verminderen. Dit wil men bereiken door het organische stofgehalte van de bodem te verhogen en tegelijkertijd het bodemleven te stimuleren. (Agri Holland, 20 september)

Lees meer: argriholland.nl

 

Column Geert: Simpel, minder en personaliseren

'Keep it simple, doe minder en personaliseren'. Dat waren de drie boodschappen van Alexander Klopping - bekend als tech expert bij de Wereld Draait Door - op het SIKB-Congres, 20 september jl. in 's-Hertogenbosch. Alexander nam ons mee in de wondere wereld van de digitalisering, Big Data, apps en startups en betoogde dat in Silicon Valley groepjes jonge nerds continu bezig zijn om bestaande systemen en organisaties onderuit te halen door dingen slimmer en beter te doen. Hij sprak over de bankenwereld waarin banken een hippe app combineren met een achtergrondsysteem dat 'door duct-tape en plakband aan elkaar wordt gehouden'. Aan de andere kant plaatste hij een verhuurder van electrische deelauto's: zij ontwikkelden alleen een slim achtergrondsysteem, en stelden dat open voor iedereen die daar een eigen slimme app voor wilde ontwikkelen. Op basis van de toen ontwikkelde apps hebben zij uiteindelijk een eigen app ontwikkeld: een app die simpel, gebruiksvriendelijk, alleen voor delen van electrische auto's en maximaal gericht op de persoonlijke behoeftes van individuen is. 'Keep it simple, doe minder en personaliseren'. (Geert Roovers, 20 september)

Lees meer...
 

DP2019: Uitvoering stresstest vraagt nog om forse inspanning

Het doel dat voor alle gemeenten in 2019 een volledig uitgevoerde stresstest beschikbaar is, volgens het Deltaprogramma haalbaar, maar vraagt nog wel om een forse inspanning. Het merendeel van de gemeenten is naar aanleiding van het Deltaplan Klimaatadaptatie al wel begonnen met het in kaart brengen van de kwetsbaarheden voor weersextremen. Dat blijkt uit het Deltaprogramma dat dinsdag 18 september werd gepresenteerd. (Waterforum, 18 september)

Lees meer: waterforum.nl

 

Deltaprogramma 2019, maatregelen om Nederland tijdig aan te passen aan de klimaatverandering

Nederland kent de afgelopen maanden een ongebruikelijk lange droogteperiode met gevolgen voor de natuur, landbouw, scheepvaart en economie. In het voorjaar kregen grote delen van het land te maken met piekbuien, met op meerdere plaatsen wateroverlast als gevolg. In januari hadden we een aantal forse stormen waarbij voor het eerst alle vijf stormvloedkeringen werden gesloten. De extremen van het weer kunnen in ons laaggelegen land grote effecten hebben. Tegelijkertijd kunnen nieuwe ontwikkelingen zoals de zeespiegelstijging en de bodemdaling de opgaven van het Deltaprogramma vergroten. Om onze delta veilig en leefbaar te houden moeten we voortvarend verder blijven werken aan het Deltaprogramma en tegelijkertijd adaptief inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen. (Rijksoverheid, 18 september)

Lees meer: rijksoverheid.nl

 

Ander gebruik van bodem is voor iedereen van belang

Voedsel produceren op de manier zoals in de afgelopen decennia is eindig. Dat betogen initiatiefnemers van de Soil Food Week. "Iedereen - alle schakels in de keten - moet ervan doordrongen raken dat we anders moeten omgaan met de bodem." (Friesch Dagblad, 18 september)

Lees meer: frieschdagblad.nl

 


Pagina 1 van 73

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA