Gedeputeerde: stop lozen chemisch afval

De chemische sector moet het aantal lozingen in de toekomst drastisch gaan beperken. "Niet lozen moet de norm worden", zegt het provinciebestuur van Zuid-Holland. (AD, 22 mei)

Lees meer: ad.nl

 

Boete voor saneerder Thermphos: veiligheidsinspecties niet op orde

Van Citters Beheer, het bedrijf dat het vervuilde terrein van Thermphos saneert, krijgt een boete van 10.000 euro van de provincie Zeeland. Reden is dat de veiligheidsrapportages niet op orde zijn. (Omroep Zeeland, 22 mei)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Deel Zanderij is vervuild met asbest

Op het terrein van de voormalige vuilstort De Zanderij in Ermelo is zowel bovengrond als in de bodem sporen van asbest aangetroffen. (Het Kontakt Hardewijk.nl, 19 mei)

Lees meer: hetkontakthardewijk.nl

 

Botten in de bodem bij toekomstige huisartsenpost Genderen

Er zijn botten gevonden bij het dorpshuis van Genderen. De beenderen kwamen aan de oppervlakte bij archeologisch onderzoek op de plek waar de huisartsenpost komt te staan. (Brabants Dagblad, 18 mei)

Lees meer: bd.nl

 

Je kijkt je ogen uit, enorm zonnepanelenpark geopend in Geldermalsen

Het is achttien voetbalvelden groot, oftewel 11.000 vierkante meter en er staan wel 34.000 zonnepanelen. Het is misschien niet het grootste zonnepanelenpark, maar wel de eerste in Nederland met deze omvang op een voormalige stortplaats. En hij is te bewonderen in Geldermalsen. (Omroep Gelderland, 18 mei)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

Vertraging reconstructie Burg.Kasteleinweg

De aanleg van de busbaan HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid en de reconstructie van de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg loopt vertraging op. De vertraging komt door de vondst van lage concentraties PFOS en PFOA in de bodem van het hele werkgebied. Daarnaast blijken de kosten voor het project hoger dan tijdens de voorbereidingen zijn geraamd. De verwachting is dat de provincie Noord-Holland het project na de zomer kan aanbesteden zodat de werkzaamheden in 2019 kunnen starten. (Nieuwe Meerbode, 17 mei)

Lees meer: meerbode.nl

 

Column Jan: The world is changing

Soms heb je geluk, soms heb je pech. Wij gingen in de meivakantie met ons gezin op vakantie naar Sardinie. Met het vliegtuig, waar ik me best een beetje voor schaamde. In april begon ik bij Rijkswaterstaat met een nieuwe klus waarbij ik me bezig houd met CO2-reductie. Leg dat funvliegen maar eens uit aan je kersverse collega's. (Jan Klein Kranenburg, 17 mei)

Lees meer...
 

Voormalig defensieterrein schoon opgeleverd voor nieuwe woonwijk

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voormalige defensieterrein aan de Kanaalweg schoon opgeleverd aan de gemeente Utrecht. Na een complexe sloop- en saneringsoperatie was het terrein van ca. 7,4 hectare klaar voor de overdracht. (Rijksvastgoedbedrijf, 15 mei)

Lees meer: rijksvastgoedbedrijf.nl

 

Jaarverslag 2017: Omgevingswet vraagt om nieuwe aanpak m.e.r.

De Commissie m.e.r. in 2017:

  • Samen met gemeenten en provincies ontwikkelde de Commissie m.e.r. een nieuwe aanpak van milieueffectrapportage voor omgevingsplannen en omgevingsvisies.
  • In 70 procent van de getoetste milieueffectrapporten ontbrak belangrijke informatie.
  • De Commissie m.e.r. internationaal werd positief geevalueerd. Een nieuwe vijfjarensubsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken was het gevolg.
    (mer, 15 mei)

Lees meer: commissiemer.nl

 

IJzer 2.5 light: milieuvriendelijker ijzerzout voor slibontwatering

Waterschap Noorderzijlvest en het Duitse Sidra Wasserchemie hebben samen een nieuw, milieuvriendelijker ijzerzout ontwikkeld voor het ontwateren van slib. Het nieuwe product bevat minder chloride, minder zuur en meer ijzer, maar ontwatert even goed als het oude. Dat alles maakt het ijzerzout duurzamer en milieuvriendelijker. De nieuwe vinding kreeg intern de naam IJzer 2.5 light. (Waterforum, 15 mei)

Lees meer: waterforum.net

 

Utrechtse gemeenten onderzoek samen klimaatkwetsbaarheden

In de veertien gemeenten in de regio Utrecht worden deze en komende maand klimaatstresstesten uitgevoerd. Daarbij is oog voor aspecten als bodemdaling en waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 15 mei)

Lees meer: h20waternetwerk.nl

 

Intentieverklaring voor grootschalige zoetwatervoorziening in laag-Nederland getekend

Waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, Arcadis, de provincie Zuid-Holland en de glastuinbouw hebben zich voor 3 jaar gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van Coastal Aquifer Storage and Recovery (COASTAR), een innovatieve oplossing om zoetwater tijdelijk in de diepere ondergrond op te slaan en later te benutten. (AgriHolland, 22 mei)

Lees meer: agriholland.nl

 

Woonwijk op Eendracht-park in Appingedam niet voor 2020 in zicht

Het gaat nog zeker twee jaar duren voor er woningen worden gebouwd op het terrein van de vroegere kartonfabriek De Eendracht in Appingedam. (Dagblad, van het Noorden, 19 mei)

Lees meer: dvhn.nl

 

Bodem Burgum daalt nog enkele centimeters

De bodem in Tytsjerksteradiel daalt door de gaswinning naar verwachting nog enkele centimeters tot 2050. De grootste daling is al geweest. (Leeuwarder Courant, 21 mei)

Lees meer: lc.nl

 

Vliegtuigbom gevonden op bouwterrein langs A58 bij Rilland

Bij werkzaamheden langs de A58 bij Rilland is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De Britse 500 ponder wordt bedekt onder een terp van zand en 24 uur per dag bewaakt. Binnen enkele weken wordt het explosief op een andere plek tot ontploffing gebracht. (BN DeStem, 18 mei)

Lees meer: bndestem.nl

 

Uitdagingen rondom nieuwe onbekende stoffen in Staat van het Water

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft woensdag de Staat van Ons Water naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze rapportage beoordeelt dat het waterbeleid ook in 2017 in de pas liep met de gestelde doelen om de waterkwaliteit te verbeteren en Nederland te beschermen tegen hoogwater. Er liggen nog wel uitdagingen op het gebied van nieuwe onbekende stoffen uit onder meer de industrie. (Utilities, 17 mei)

Lees meer: utilities.nl

 

Bodemsanering achtermuseum zorgt voor onbegrip

De grond achter het Sliedrechts Museum heeft ruim vier maanden onafgedekt gelegen. Afgelopen woensdag 9 mei kwam hier verandering in en werd een bodemsanering uitgevoerd. (Het Kompas Sliedrecht.nl, 16 mei)

Lees meer: hetkompassliedrecht.nl

 

Waterkwaliteitsnorm voor GenX voorlopig 118 nanogram per liter

De waterkwaliteitsnorm voor GenX-stoffen is voorlopig vastgesteld op 118 nanogram per liter. Een definitieve norm voor oppervlaktewater is pas mogelijk, wanneer de resultaten van een onderzoek naar de opname van GenX door vissen bekend zijn. (H2O Waternetwerk, 16 mei)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Aardwarmtecentrale in Utrecht

Schone energie uit aardwarmte: de Universiteit Utrecht onderzoekt met diverse partijen de mogelijkheden om de eerste aardwarmtecentrale van Utrecht te bouwen. Schone energie is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Aardwarmte (geothermische energie) biedt veel mogelijkheden, maar er is nog niet veel bekend over het grootschalige gebruik ervan. Geothermische energie is duurzaam, schaalbaar en is continu beschikbaar. Er is bovendien bovengronds relatief weinig ruimte voor nodig. (Elektor, 16 mei)

Lees meer: elektormagazine.nl

 

Europees project COCOON: Een Snapshot van het Nederlands stortbeleid

Hoofddoel van COCOON is het ontwikkelen van beleidsinstrumenten voor duurzaam stortbeheer. Hoe zijn we tot ons huidig stortbeleid gekomen? Welke keuzes zijn gemaakt en waarom? Voor het ontwikkelen van nieuw beleid is het goed om te kijken welke keuzes in het verleden gemaakt zijn. Om dit overzicht te krijgen is er een deskstudie uitgevoerd en zijn beleidsmakers en medewerkers uit de stortbranche geinterviewd. (Bodem+, 16 mei)

Lees meer: bodemplus.nl

 


Pagina 1 van 56

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA