Donc comment acheter viagra en france ?coles de pharmacie .

Voor bodeminformatie voortaan naar Atlas Gelderland

Onlangs is Atlas Gelderland in gebruik genomen. Hierin staat onder andere alle bodeminformatie die voorheen in de bodematlas stond (Provincie Gelderland, 2 juli).

Door de komst van Atlas Gelderland is de bodematlas overbodig geworden. Deze is dan ook per 2 juli 2012 van de provinciale website gehaald. Het voordeel van de nieuwe atlas (zie onder Kaarten en cijfers) is dat kaarten van alle beleidsthema's van provincie Gelderland met elkaar gecombineerd kunnen worden. Zo kan een kaart met bodeminformatie bijvoorbeeld worden gelegd over de kaart van terreinen waar bedrijfsuitbreidingen mogelijk zijn. Daarnaast kunnen de kaarten worden gedownload zodat u er in uw eigen bestanden mee kunt werken.

Grond en bodemsanering
Onder het item bodem_archeologie staan kaarten over grondsoort, grondgebruik en ontgrondingen. Informatie over bodemsanering gerelateerde onderwerpen staat onder het item milieu.

Atlas bekijken: Atlas Gelderland

 

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA