Bijna drie miljoen voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Overijssel

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het waterbeheer in agrarische gebieden in Overijssel is de komende tijd ruim 2,8 miljoen euro subsidie beschikbaar. De agrarische belangenorganisatie LTO-Noord, de provincie en de Overijsselse waterschappen hebben gisteren een overeenkomst getekend om die subsidiepot in overleg met de boeren zo goed mogelijk in te zetten. (rtv Oost, 8 februari)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Rijkswaterstaat Bodem+ vereenvoudigt procedure aanvragen Baggerspecieverklaring

Vanaf 1 februari 2018 volstaat voor een aanvraag om een baggerspecieverklaring de bepaling van de fractie >2 mm in plaats van een volledige fractiegrootteverdeling van de minerale delen. Deze vereenvoudiging van de aanvraagprocedure betekent een lastenverlichting in onderzoekskosten voor waterkwaliteitsbeheerders, met name waterschappen en gemeenten. (Bodem+, 1 februari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Advocaat: Alle seinen op rood voor Perkpolder

De gemeente Hulst kan voor 15 miljoen euro het schip ingaan als de plannen met de Westelijke Perkpolder worden doorgezet. Dat schrijft advocaat Rogier Horchner in een brief aan de gemeente Hulst. Hij heeft op verzoek van de stichting Schone Polder de plannen met de Westelijke Perkpolder onder de loep genomen. Hij stelt dat de plannen niet goed zijn onderbouwd en dat de risico's niet voldoende in kaart zijn gebracht. (Omroep Zeeland, 6 februari)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Vrees 'uitkleden'toezicht op verontreinigde bodem

Een landelijke werkgroep van onder meer omgevingsdiensten, de inspectiedienst ILT, waterschappen, Rijkswaterstaat en de politie waarschuwt de Tweede Kamer dat het toezicht op verontreinigde bodem dreigt te worden uitgekleed. Door nieuwe regelgeving zou in veel gevallen de verplichte melding van afgravingen en het gebruik van grond, bagger en bouwstoffen komen te vervallen. (Binnenlands Bestuur, 6 februari)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Help! De bodem daalt (en de akker loopt onder)

Het zit de akkerbouwers ten zuidwesten van Emmeloord niet mee. De bodem daalt, de wateroverlast in het gebied neemt toe en een pasklare oplossing is niet voor handen. Het maakt de toekomst voor de boeren in het gebied onzeker. Kunnen de boerenbedrijven hier blijven bestaan? (De Stentor, 3 februari)

Lees meer: destentor.nl

 

VEWIN voorstander van extra heffing voor vervuilers grondwater

Er moeten nieuwe heffingen komen voor bedrijven die mest, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen op het grondwater lozen. Daarvoor pleit de vereniging van waterbedrijven Vewin in reactie op het eind vorig jaar verschenen rapport van de Adviescommissie Water. (H2O Waternetwerk, 1 februari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Vervuilde tuinen Veerstraat Wageningen vervroegd gesaneerd

Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen de vervuilde tuinen van de woningen aan de Veerstraat 110 t/m 118 en 130 t/m 140a (even nummers) vervroegd te saneren. Het college heeft hiervoor gekozen op basis van nieuw bodemonderzoek en het daaropvolgende advies van de GGD Gelderland Midden. De sanering kost naar schatting 400.000 euro. (Hoog en Laag, 1 februari)

Lees meer: hoogenlaag.nl

 

Groninger Bodem Beweging wil openbaarheid van alle stukken rond samenwerking gaswinning

De Groninger Bodem Beweging (GBB) stond donderdag tegenover het ministerie van Economische Zaken in de rechtbank van Groningen. GBB wil dat alle stukken openbaar worden gemaakt over de samenwerking die er is tussen de staat, de NAM en andere gasbedrijven. (RTV Noord, 1 februari)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Nieuw bij SIKB: kwaliteitsborging geboorde brandputten

Bij de bestrijding van een brand is voldoende aanvoercapaciteit van bluswater essentieel. Zonder de aanwezigheid van brandkranen, grachten of leidingwater in een stad of, in meer landelijk gebied bij het blussen van een berm-, bos of heidebrand, zonder oppervlakte- of grondwater is de brandweer machteloos. Voor de laatste optie is een geboorde brandput nodig. (SIKB, 26 januari)

Lees meer: sikb.nl

 

Overeenstemming over nieuw schadeprotocol Groningen

Bewoners in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 19 maart terecht bij een loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Hiervoor wordt de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen ingesteld die onafhankelijk van de NAM en de overheid beslissingen neemt over de oorzaak van de schade en de schadevergoeding. (Rijksoverheid, 31 januari)

Lees meer: rijksoverheid.nl

 

Ook Drenthe moet gaan praten met gedupeerden mijnbouwschade

Ria Mulder en Nico Broekema van NAM-schade Emmen scharen zich achter een brief van Ab Bruintjes uit Koekange. Die wil dat het Drents parlement eerst met gedupeerden van mijnbouwschade gaat praten, voordat minister Wiebes wordt aangeschreven. (Emmen, 31 januari)

Lees meer: emmen.nu

 

Energietransitie vereist langetermijnstrategie Noordzee

Bij een sterke groei van windparken op zee, buiten de 12-mijlszone, wordt de ruimte op de Noordzee schaars. Er dient een strategie te komen voor de Noordzee die reikt tot 2050. Een strategie tot 2030 is onvoldoende om de doelen voor klimaat, natuur en visserij optimaal te kunnen combineren. Juist na 2030 kan de realisatie van windparken op zee en de opslag van CO2 in oude gasvelden in een stroomversnelling komen. (Planbureau voor de Leefomgeving, 31 januari)

Lees meer: pbl.nl

 

‘Onderste steen moet boven over glyfosaat’

Een speciale commissie van het Europees Parlement gaat onderzoeken hoe pesticiden toegelaten worden op de Europese markt. (Groente en Fruit, 6 februari)

Lees meer: gfactueel.nl

 

Sanering grond voormalig Struikterrein Harderwijk gestart

Op het voormalig Struikterrein bij de Weiburglaan in Harderwijk zijn de bodemsaneringswerkzaamheden gestart voor de realisering van de tijdelijke woonwijk. (Veluwe FM, 5 februari)

Lees meer: veluwefm.nl

 

Grote zorgen over toekomst Veluwe: 'De bodem verzuurt'

Biologen maken zich grote zorgen over de toekomst van de Veluwe. Koolmeesjes kruipen met gebroken pootjes uit het ei, herten trekken naar de randen van hun leefgebied en eiken leggen in groten getale het loodje. (Omroep Gelderland, 4 februari)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

INTERVIEW Focus LTO-bestuurder op bodem- en waterkwaliteit

Of het nu gaat om het realiseren van een goede, gezonde bodem of om een betere waterkwaliteit, de sleutel ligt eigenlijk altijd in de bodem. Vanuit die filosofie pakt Claude van Dongen de portefeuille Bodem- en waterkwaliteit van LTO Nederland op. (Nieuwe Oogst, 1 februari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Landbouw lijdt schade door hoogwater en regen: 'de bodem is verzadigd'

Het aanhoudende hoge water en natte weer brengt boeren in de problemen. Met name akkerbouwers en fruittelers hebben er last van. Hoe hoog de schade uitvalt is nog niet te zeggen. (de Gelderlander, 2 februari)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Aanvullingswet bodem ingediend bij Tweede Kamer

Op 23 januari 2018 heeft het kabinet het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet bodem is een van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Later volgen de aanvullingswetten voor geluid, grondeigendom en natuur. De Aanvullingswet bodem wordt ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (Bodem+, 25 januari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Tweede Kamer stemt in met gewijzigd wetsvoorstel VET

Doorbraak inzake transparantie en enkelvoudige storingsreserve. De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd voor het wetvoorstel Voortgang energietransitie (VET). (VEMW, 31 januari)

Lees meer: vemw.nl

 

25.000 kuub bagger vanuit Hoorn naar Marker Wadden

Beens Dredging uit Schagen is woensdag begonnen met het uitbaggeren van de Hoornse havens. (Noordhollands Dagblad,
31 januari)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 


Pagina 6 van 48

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA