Gronings zand in diepvries naar Delft voor bevingsproeven

Met hulp van permafrost-experts ingevlogen vanuit Alaska probeert Deltares diepgevroren monsters van Groningse zandlagen ongeschonden naar het laboratorium over te brengen. Daar willen de onderzoekers kijken hoe groot het gevaar is op verweking tijdens aardbevingen. (Cobouw, 9 oktober)

Lees meer: cobouw.nl

 

Zorgen over ontwikkeling van De Werf blijken terecht

De Werf, beter bekend als het voormalig Biesterfeldterrein, staat er nog vrijwel hetzelfde bij als een jaar geleden. De enige activiteit is het saneren van de vervuilde bodem. Van een creatieve broedplaats is geen sprake en er is nog geen huurcontract getekend. (Alphens.nl, 6 oktober)

Lees meer: alphens.nl

 

Meer warmteafnemers Vogelaer

Het aardwarmteproject Vogelaer gaat naast aan zeven aandeelhouders met hun tien bedrijven aan nog eens aan vier glastuinbouwbedrijven warmte leveren. Het gaat om drie potplantenbedrijven aan de Harteveldlaan in Honselersdijk en een snijbloemenbedrijf aan de Middelbroekweg. (KAS Sierteelt Net, 5 oktober)

Lees meer: sierteeltnet.nl

 

Terugroepactie Eurogrit straalmiddel smeltslak (aluminium silicaat)

We hebben geconstateerd dat er geringe hoeveelheden asbest van het type chrysotiel (ook wel 'witte asbest' genoemd) kunnen voorkomen in bovengenoemd product. Het desbetreffende product is geleverd in bruine papieren zakken van 25 kilo met op de verpakking de volgende aanduiding in blauw: 'Abrasive ISO 11126 N/CS/G' (Eurogrit, 9 oktober)

Lees meer: eurogrit.nl

 

Kamerbrief over advies 'Grond voor Gebiedsontwikkeling'

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over het advies 'Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). (Rijksoverheid, 29 september)

Lees hier de brief: rijksoverheid.nl
Lees hier het advies Rli: rli.nl

 

STRONG is still going STRONG

Op vrijdag 15 september 2017 was de Stakeholdersbijeenkomst STRONG. Tijdens deze bijeenkomst is iedereen bijgepraat over de vervlechting van het Uitvoeringsprogramma STRONG en dat van het Convenant Bodem en Ondergrond. Daarnaast was er aandacht voor de stand van zaken rondom het strategische programma en de verkenningen. (Bodemplus, 3 oktober)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Onderzoekers stuiten op 'het mogelijke graf van Sint Nicolaas'

Gevonden: een graftombe die weleens het lichaam van Sint Nicolaas kan bevatten. Turkse onderzoekers zijn in Nicolaas' woonplaats gestuit op een grote ondergrondse tempel. (Trouw, 5 oktober)

Lees meer: trouw.nl

 

Grote gasvondst bij Schiermonnikoog

Bij een proefboring 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog is een grote hoeveelheid gas gevonden. De ontdekking leidt tot vreugde en zorg. (Dagblad van het Noorden, 28 september)

Lees meer: dvhn.nl

 

Ommen doet maanden na asbestmeldingen alsnog bodemonderzoek

Maanden nadat burgers meldden dat er asbest langs de Ommense Otmansweg ligt, komt de gemeente alsnog in actie. De gemeente laat de bodem onderzoeken. (RTV Oost, 3 oktober)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Hoe bepaal je wat een goede bodem is?

De basis voor een voedzaam gewas ligt natuurlijk in de bodem. Bodemstructuur en -vruchtbaarheid bepalen de voederwaarde van het gras voor de koe. Maar wat is een goede bodem? Hoe bepalen we dat en hoe kunnen we de bodem verbeteren? We spraken erover met Robin Wolf, productmanager veehouderij bij Eurofins Agro. (Melkveebedrijf.nl, 2 oktober)

Lees meer: melkveebedrijf.nl

 

Natuurmonumenten vreest schade stikstof

Zo'n 40 procent van de natuur ondervindt in 2030 schade van stikstof. Dat meldt Natuurmonumenten naar aanleiding van het rapport over de verwachte trends in de uitstoot van schadelijke stoffen dat het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM) afgelopen dinsdag publiceerde. (Nieuwe Oogst, 30 september)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Uniek onderzoek naar verweking door aardbevingen

Is er kans dat in het gasgebied de grond door aardbevingen verweekt, waardoor veel schade kan ontstaan aan gebouwen en wegen? (Dagblad van het Noorden, 6 oktober)

Lees meer: dvhn.nl

 

Groeistuipen aardwarmte zichtbaar in CO2-cijfers

Het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw groeide minder snel in 2016 dan in de jaren daarvoor. (Groenten&Fruit, 6 oktober)

Lees meer: gfactueel.nl

 

Column Geert: Ontwerpers in de lead!

Afgelopen week gebeurde er twee spannende dingen - en hun samenloop kan geen toeval zijn. Allereerst was ik vorige week op het Diner van de Ondergrond, georganiseerd door het Centrum voor Ondergronds Bouwen. Op dit diner sprak architect Chris Poulissen over de rol van de ontwerper bij grote opgaven. Hij hield een pleidooi over de kracht van de analyse door een ontwerp in de beginfase van een project. Juist een ontwerpende analyse kan de werkelijke opgave in beeld brengen en integraliteit in plannen realiseren. En daarmee ook een instrument zijn om boven- en ondergrond echt met elkaar te verbinden. (Geert Roovers, 6 oktober)

Lees meer...
 

Den Haag neemt 4 aardwarmtecentrales in gebruik

De komende 5 jaar neemt de gemeente Den Haag minimaal 4 aardwarmtecentrales in gebruik. Deze stap past in de ambitie van deze stad om in 2040 CO2-neutraal zijn, zonder het gebruik van aardgas. (duurzaamgebouwd.nl, 5 oktober)

Lees meer: duurzaamgebouwd.nl

 

Gaswinning Nieuwehorne weer op agenda

De gemeenteraad in Heerenveen moet zich opnieuw uitlaten over de gaswinning van Vermilion bij Nieuwehorne. Het college van B en W wil de mening van de raad nogmaals horen nu er een besluit moet vallen of Heerenveen wel of niet aan de boring meewerkt. (Sa!, 4 oktober)

Lees meer: sa24.nl

 

Rotterdam ruimt zijn rommel op

Rotterdam begint vandaag met de grootste bodemsanering ooit. In acht jaar zal zo'n 200.000 kubieke meter vervuilde grond worden verplaatst en geschoond. (Trouw, 3 oktober)

Lees meer: trouw.nl

 

Nieuwe bron van radioactief materiaal ontdekt op grote afstand van Fukushima

In 2011 leidt een aardbeving en tsunami tot grote problemen in de Japanse kerncentrale Fukushima. Een kernramp volgt en er komt radioactief materiaal vrij. En nu - meer dan zes jaar na dato - hebben onderzoekers een nieuwe plek ontdekt waar dat radioactieve materiaal zich ophoopt: in grondwater onder stranden die tot wel 95 kilometer van Fukushima verwijderd zijn. (Scientias, 3 oktober)

Lees meer: scientias.nl

 

Koolstofboeren komen eraan

Koolstof wordt een hot item. Vastleggen in de bodem is goed voor imago en portemonnee. De hamvraag: wordt het vrijwillig of verplicht? Sommigen hebben het over een tientje per ton CO2 voor de koolstofboeren van de toekomst. (Boerderij, 2 oktober)

Lees meer: boerderij.nl

 

Toezichthouder: ook bij gebruik aardwarmte is er bevingsrisico

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) trapt op de rem bij de toepassing van aardwarmte in de stad Groningen. De gemeente wil ruim tienduizend huizen verwarmen met aardwarmte, een duurzaam alternatief voor aardgas. Maar volgens de toezichthouder kan aardwarmte de kans op aardbevingen vergroten. De partijen die het project uitvoeren zouden te weinig verstand van de nieuwe techniek hebben om het risico goed te kunnen inschatten. (Volkskrant, 2 oktober)

Lees meer: volkskrant.nl

 


Pagina 6 van 35

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA