Efteling ook in gevarenzone als gaswinning in Waalwijk toeneemt

Brand, explosiegevaar, bodemverontreiniging, bodemdaling en, ook al is die kans klein, aardbevingen. Het is niet mis wat er kan gebeuren in de directe omgeving rondom de plekken in Brabant waar in de toekomst (nog meer) gas wordt gewonnen. Energiedeskundige Gerrit Wigger windt er geen doekjes om. 'Zelfs' De Efteling kan te maken krijgen met de gevolgen. (Omroep Brabant, 2 juli)

Lees meer: omroepbrabant.nl

 

Afvalverwerker Indaver onder verscherpt toezicht na GenX-lekkage

De vestiging van afvalverwerkingsbedrijf Indaver in Hoek wordt extra in de gaten gehouden door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Door een breuk in een gemeentelijke persleiding, eind maart, is afvalwater met de kankerverwekkende stof GenX in het oppervlaktewater ten westen van Terneuzen terechtgekomen. Volgens het Waterschap Scheldestromen en het RIVM levert de gevonden concentratie geen gevaar op voor mens en dier. (Omroep Zeeland, 2 juli)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Aantal drugsgerelateerde locaties in Bommelerwaard loopt verder op

Een kleine 2200 hennepplanten in Zuilichem en voor meer dan een ton aan hennep in Zaltbommel. Het aantal drugsgerelateerde locaties in de Bommelerwaard loopt verder op. (Brabants Dagblad, 28 juni)

Lees meer: bd.nl

 

Zout in de Groningse wonden

De winning van magnesiumzout in Groningen staat onder druk. Door het gasdossier is het wantrouwen in de mijnbouw toegenomen. Volgens tegenstanders is er nog teveel onduidelijk over de risico's van de zoutwinning. Terwijl voorstanders juist wijzen op de economische impact voor de regio waar de werkgelegenheid niet voor het oprapen ligt. (NPO Radio 1, 1 juli)

Lees meer: nporadio1.nl

 

Ervaringen praktijkgemeenschap CoP Gelders Ondergrond Overleg (GOO)

Vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond hebben we een bijdrage geleverd aan het opzetten van deze praktijkgemeenschap om een slimme samenwerking tussen ondergrond en ruimte te stimuleren en te anticiperen op de Omgevingswet. De leerervaringen van de deelnemers zijn terug te lezen in een digitaal magazine. (Bodem+, 21 juni)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Chemours moet vergunning aanvragen voor directe lozing GenX-stoffen

De concentraties aan GenX-stoffen in de directe lozing op het oppervlaktewater vanuit het Dordrechtse chemiebedrijf Chemours zijn niet vergund en daarom is Rijkswaterstaat een bestuursrechtelijk handhavingstraject gestart. Hieruit blijkt dat atmosferische depositie en vervolgens afspoeling van het terrein de oorzaak vormen. Rijkswaterstaat heeft Chemours daarom opgedragen een vergunning aan te vragen voor de directe lozing. (Waterforum, 22 juni)

Lees meer: waterforum.net

 

Bodem vervuild door gaswinning Waalwijk, gemeente vraagt opheldering aan minister

Milieudefensie en de gemeente Waalwijk maken zich ernstig zorgen over de verontreiniging van de bodem door de gaswinning in Waalwijk. Vorige week meldde minister Eric Wiebes de vervuiling aan de Tweede Kamer, maar de gemeente wist hier niks van. Waalwijk wil snel opheldering van de minister. (Omroep Brabant, 26 juni)

Lees meer: omroepbrabant.nl

 

Zandwinputten: goedkope stortplaatsen vervuilde grond

Als de politiek gaat doen wat het zegt, is het niet uitgesloten dat het verder dumpen van vervuilde bagger en grond in de diverse zandputten langs de rivieren gestopt gaat worden. Deze maand heeft Staatssecretaris Van Veldhoven de toezegging gedaan dit probleem te gaan onderzoeken. (De Zakengids, 27 juni)

Lees meer: zakengidstiel.nl

 

Amerikaanse bommenwerper gevonden op bodem Noordzee

Op de bodem van de Noordzee is het wrak gevonden van een Amerikaanse B-17-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. De vondst werd gedaan bij bodemonderzoek voor de aanleg van een hoogspanningskabel tussen Groot-Brittannie en Belgie. (NOS, 25 juni)

Lees meer: nos.nl

 

ProRail voert bodemonderzoek uit op emplacement Dijksgracht

ProRail is vorige week begonnen met een bodemonderzoek op emplacement Dijksgracht in Amsterdam. Het onderzoek is nodig omdat de spoorbeheerder hier een 'vrije kruising' wil aanleggen, waar treinen uit verschillende richtingen elkaar boven- en onderlangs kruisen. Hierdoor hoeven de treinen niet op elkaar te wachten. (SpporPro, 25 juni)

Lees meer: spoorpro.nl

 

Handelingskader voor PFAS gepresenteerd in Dordrecht

Op 25 juni wordt het handelingskader voor PFAS gepubliceerd. Dit handelingskader PFAS wordt tijdens een symposium in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, overhandigt aan de gemeente Dordrecht (Expertisecentrum PFAS, 25 juni).

Lees meer: expertisecentrumpfas.nl

 

Wees zuinig met water, zeggen waterbedrijven, maar van een tekort is geen sprake

Na een uitzonderlijk droge maand juni, en terwijl er nog geen regen in zicht is, roepen waterbedrijven op om spaarzaam te zijn met water. Dat heeft niets te maken met een dreigend tekort. (de Volkskrant, 2 juli)

Lees meer: volkskrant.nl

 

Raalte niet meer verantwoordelijk voor eventuele sanering Werfhorst-terrein

De gemeente Raalte heeft laten vastleggen dat ze niet verantwoordelijk is voor eventuele toekomstige kosten voor de grondsanering van de Werfhorst. Dit na een meningsverschil met de Vereniging Van Eigenaren van het kantoor- en appartementengebouw aan de Botermakerstraat 11 in Raalte. Die gaat het pand verkopen aan SallandWonen. (SallandCentraal, 29 juni)

Lees meer: sallandcentraal.nl

 

Chemours hoeft uitstoot GenX niet verder te beperken

Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht hoeft de uitstoot en lozing van GenX niet verder te beperken. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat er geen aanwijzingen zijn dat de uitstoot gevolgen heeft voor volksgezondheid en milieu. (NOS, 28 juni)

Lees meer: nos.nl

 

Einde vuilstort Woltersum lijkt nabij

De gemeenteraad van Ten Boer heeft zes ton vrijgemaakt om de vuilstort in Woltersum te saneren. (Dagblad van het Noorden, 27 juni)

Lees meer: dvhn.nl

 

Veelgebruikte kankergeneesmiddelen schaden planten en dieren in het water niet

De meeste cytostatica (medicatie bij chemokuren) en tumor specifieke immuun- en hormoontherapieen schaden planten en dieren in oppervlaktewater niet. Ze worden voldoende afgebroken door het menselijk lichaam en uit het rioolwater gezuiverd. (Helpdesk Water, 25 juni)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

GenX kwam via afvalstromen in de lucht, grond en water terecht

De mogelijk kankerverwekkende stoffen die het omstreden chemiebedrijf Chemours in Dordrecht gebruikt bij zijn GenX-technologie, komen via afvalstromen in de lucht, grond en water terecht. Afvalverwerkers weten dat niet en halen de stoffen er dus niet uit. (AD, 26 juni)

Lees meer: ad.nl

 

Reimerswaal checkt water niet na lekkage in kerncentrale Doel

De gemeente Reimerswaal gaat niet meten of monitoren of het grondwater binnen haar grenzen veilig is. "Daar is geen enkele aanleiding voor", zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de zes fracties in de gemeenteraad. (Nu.nl, 26 juni)

Lees meer: nu.nl

 

Natuurbeschermers slaan alarm: 'Bouw zonneparken leidt tot kaalslag bodem'

De bouw van zonneparken kan grote gevolgen hebben voor de natuur. Zonlicht en regen bereiken de bodem niet meer, waardoor die uitgeput raakt. (RTL Nieuws, 25 juni)

Lees meer: rtlnieuws.nl

 

Landbouwactiviteit voor 80% aan basis rood MAP-meetpunt

Bij 80 procent van de MAP-meetpunten die vandaag rood kleuren, hebben de huidige landbouwactiviteiten een belangrijke invloed. De helft van de oorzaken situeert zich in gebieden waar het merendeel van de percelen kunstmatig gedraineerd is. (Vilt, 24 juni)

Lees meer: vilt.be

 


Pagina 6 van 68

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA