Gesteente blijkt onverwachte bron van stikstof

De lucht bestaat voor 80 procent uit stikstof. Tot nu toe werd gedacht dat alle stikstof in de bodem afkomstig is uit de lucht. Nu blijkt dat meer dan een kwart daarvan ontstaat bij de verwering van gesteente. (NewScientist, 13 april)

Lees meer: newscientist.nl

 

Bodem rond gasopslagen in Duitsland daalt stevig

In Noord-Duitsland zit de schrik er goed in. Daar daalt de bodem rond de cavernes waarin gas en olie wordt opgeslagen sneller dan eerder was voorspeld. Bij de gasopslagen in Noord-Nederland is daar nauwelijks sprake van. (rtv Noord, 13 april)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Bouwgrond Valkenburg zwaar vervuild met oude asbest, zink en olie

Het Villa Via Nova-terrein in Valkenburg is aanzienlijk vervuild met onder meer asbest, zink en olie. De vervuiling zit al vele tientallen jaren in de grond. (De Limburger, 12 april)

Lees meer: limburger.nl

 

Maarheezer Frisdrankproducent Refresco moet afblijven van dieper grondwater

Bottelaar Refresco, met een grote vestiging in Maarheeze, krijgt geen vergunning om water op te pompen uit diepere grondlagen. Dat is de uitkomst van een bezwaar bij de provincie door de Brabantse Milieufederatie (BMF). (ED, 11 april)

Lees meer: ed.nl

 

Data combineren om meer te leren

Data is de brandstof voor wetenschap, en ook voor de kennisontwikkeling binnen het project Natuurlijk Veilig*. Op basis van oude en nieuwe data krijgen we meer inzicht in hoe suppleties invloed hebben op bodemdieren en vissen. Er is een schat aan data, maar om die gezamenlijk te kunnen analyseren, moest nog wel wat werk verzet worden (een schat verover je niet zomaar). Petra Damsma, projectleider van Rijkswaterstaat: 'We zijn blij dat we binnenkort aan de slag kunnen met de data van verschillende projecten uit het verleden. Echt een mijlpaal!' (Helpdesk Water, 12 april)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

Bouw botenloods Koggewerf in Kampen gaat nu echt van start

Vier maanden geleden werd al gevierd dat de botenloods op de Koggewerf in Kampen gebouwd kon worden, maar pas nu kan de schop daadwerkelijk de grond in. Omdat het ontwerp werd aangepast en de grond vervuild bleek, moest er gewacht worden tot Sail Kampen achter de rug was. (rtv Oost, 10 april)

Lees meer: rtvoost.nl

 

CO2-opslag onder Noordzee technisch haalbaar en kosteneffectief

Om aan het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen heeft het kabinet in het regeerakkoord een reeks maatregelen vastgelegd die de uitstoot van broeikasgassen moeten beperken. Naast maatregelen die zijn gericht op groei van duurzame bronnen, het sluiten van kolencentrales, de inzet van restwarmte en geothermie, isolatie en efficiency in de procesindustrie, zet het kabinet ook in op afvang, transporteren en opslag van CO2 in lege gasvelden. Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN namen vorig jaar het initiatief voor de verkenning van een project - onder de naam Porthos - dat dit in het Rotterdamse havengebied kan realiseren. (Port of Rotterdam, 9 april)

Lees meer: portofrotterdam.com

 

Wormen grondoorzaak van wegblijven weidevogels op De Burd

Op eiland De Burd bij Grou is vorig jaar een weidevogelreservaat ingericht, alleen is er sinds die tijd een probleem. Op het reservaat komen geen weidevogels af. Leeuweriken zijn op het eiland nog wel te horen, maar met name kieviten weten de weg naar het reservaat niet te vinden. (Omrop Fryslan, 6 april)

Lees meer: omropfryslan.nl

 

Zeer bijzondere graf vondst bij opgravingen Medel Tiel

Een bijzondere vondst bij de opgravingen vorig jaar op bedrijvenpark Medel in Tiel: een begraving uit het neolithicum van (tenminste) acht individuen (mannen, vrouwen en kinderen). (De Tielenaar, 7 april)

Lees meer: detielenaar.nl

 

Alsnog bodemonderzoek Witte Theater

Er komt alsnog een onderzoek naar de bodemgesteldheid onder het voormalige Witte Theater in IJmuiden. Het verkooptraject, dat deze week zou starten, is daarvoor uitgesteld. Het is onduidelijk waarom er niet eerder is besloten om dit onderzoek uit te voeren, terwijl al decennia lang bekend is dat de grond hoogstwaarschijnlijk vervuild is. (rtv Seaport, 5 april)

Lees meer: rtvseaport.nl

 

Ontmanteling Fasson is begonnen

De ontmanteling van de voormalige Avery Dennison-fabriek aan de Rijndijk in Hazerswoude is deze week begonnen. (Leidsch Dagblad, 5 april)

Lees meer: leidschdagblad.nl

 

Verzilting nieuwste hete aardappel in waterbeheer

Verzilting van het ondiep grondwater is voor bouwboeren een netelig probleem aan het worden. Wetterskip en provincie beramen maatregelen. (Leeuwarder Courant, 13 april)

Lees meer: lc.nl

 

Markt bodemenergie meer en meer volwassen

Bodemenergie moet over vijf jaar in zestien procent van onze duurzame energiebehoefte voorzien. Een flinke uitdaging, maar haalbaar. De markt voor bodemenergie raakt namelijk meer een meer volwassen. Dat blijkt uit een special editie van Tijdschrift Milieu van de VVM, gemaakt in opdracht van SIKB, Bodemenergie.NL en RWS Bodem+. (SIKB, 9 april)

Lees meer: sikb.nl

 

Eindrapport Pilots Omgevingsvisie 2017-2018

In kader van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft RUIMTEVOLK in 2017 en 2018 twaalf pilots (gemeenten, provincies) - en achttien in de tweede ring - begeleid bij het opstellen van hun omgevingsvisie. In deze eindpublicatie vindt u inzichten, kansrijke aanpakken, handige tips en inspirerende verhalen bij het maken van een omgevingsvisie. (Ruimtevolk, 5 april)

Lees meer: ruimtevolk.nl

 

Expeditie gaat op zoek naar verzonken menselijke nederzettingen op bodem Noordzee na vondst van fossielen en bewerkte botresten

Wetenschappers van de universiteit van Gent gaan vanaf deze week samen met hun collega's van de universiteit van Bradford en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) het terrein op in een zoektocht naar verloren gegane menselijke nederzettingen op de bodem van de Noordzee. Tijdens de IJstijd 10.000 jaar geleden stond die nog grotendeels droog en bestond die uit land met heuvels, valleien, moerassen, rivieren en meren. Bevolkt door onze voorouders en uitgestorven dieren als de mammoet en de wolharige neushoorn. (HLN, 10 april)

Lees meer: hln.be

 

Drugsafval met gierwagen over het land uitgestrooid

Vier jaar cel voor hennepteelt en een amfetaminelab in Schimmert. En nu moet een man uit Stein ook nog opdraaien voor de sanering van het land waarover hij het drugsafval met de gierwagen uitreed. (De Limburger, 9 april)

Lees meer: limburger.nl

 

Gifhuiszaak: chemisch hardschuim op meer plekken in Olst-Wijhe gebruikt

Het chemische hardschuim dat onlangs voor grote problemen zorgde in de kwestie rond het 'gifhuis' in Wijhe is op meer plekken in de gemeente Olst-Wijhe gebruikt. Dat valt te lezen in een uitgebreide informatiebrief van het college van B&W die zowel inwoners uit de wijk als de raadsfracties gisteren hebben ontvangen. (de Stentor, 7 april)

Lees meer: destentor.nl

 

Twijfels over toezicht op bodem

Regeringspartijen CDA en D66 hebben twijfels over de decentralisatie van het toezicht op de bodemkwaliteit naar de gemeenten. Dat blijkt uit vragen die ze hebben gesteld over een aanvulling op de Omgevingswet. (Binnenlands Bestuur, 7 april)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Zorgen in Staten over faillissement grondverwerker Stein

De PvdA in het Limburgs Parlement wil opheldering over het faillissement van grondverwerker BAG uit Stein en de gevolgen ervan voor de provincie. (1limburg, 8 april)

Lees meer: 1limburg.nl

 

Fipronil-vervuilde mest blijft knellen

Pluimveebedrijven die met fipronil te maken hebben gehad zitten nog altijd omhoog met hun voorraad vervuilde mest. (Boerderij, 5 april)

Lees meer: boerderij.nl

 


Pagina 6 van 56

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA