Sanering Leiderdorps Van Leeuwenpark begint maandag

In de omgeving van het Leiderdorpse Van Leeuwenpark en de Kastanjelaan wordt maandag (25 juni) begonnen met een uitgebreide grondsanering die ongeveer een maand duurt. (Leidsch Dagblad, 23 juni)

Lees meer: leidschdagblad.nl

 

'Geen zwaar vervuilde grond gestort in Sliedrecht'

In Sliedrecht is geen zwaar vervuilde grond uit categorie 3 terechtgekomen als gevolg van grondtransporten vanuit het Papendrechtse bestemmingsplan Matena. (Het Kompas Sliedrecht, 21 juni)

Lees meer: hetkompassliedrecht.nl

 

Friese boeren 'voelen' dat gaswinning in Groningen wordt teruggeschroefd

Boeren in Noordoost-Friesland maken zich zorgen over de bodemdaling door gaswinning nu er in Groningen minder gas gewonnen wordt. (RTV Noord, 25 juni)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Oplevering wonigen Vooruitgang gewoon op tijd.

De funderingswerkzaamheden op het terrein van de voormalige gasfabriek die eind mei op last van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) waren stilgelegd, worden naar verwachting begin juli hervat. De ODR constateerde tijdens het heien een overschrijding van de trillingsnorm waardoor het monumentale badhuisje en de monumentale directeurswoning mogelijk schade zouden kunnen ondervinden. (Culemborgse Courant.nl, 24 juni)

Lees meer: culemborgsecourant.nl

 

CDA: ,,Bestempel Staalunie-terrein als lastige locatie.''

Voor woningbouw op voormalige industrieterreinen met vaak vervuilde grond heeft het Rijk 38 miljoen euro beschikbaar. CDA-raadslid Ruud Beerendonk kent zo'n lastige locatie: het voormalige Staalunie-terrein in Stampersgat. (BN DeStem, 19 juni)

Lees meer: bndestem.nl

 

Geen asbest boven saneringsnorm in speeltuin Tuindorp

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er in de speeltuin op het Tuindorp geen asbest boven de saneringsnorm is gevonden. De gemeente meldt dat de grond wel kampt met 'wat asbestmaterialen', maar dat kan worden afgegraven en naderhand worden opgevuld met schone grond. (Goorsnieuws.nl, 20 juni)

Lees meer: goorsnieuws.nl

 

Infiltratieproef dijk Nieuwerkerk aan de IJssel

Op een deel van de Groenendijk in Nieuwerkerk aan de IJssel start woensdag 27 juni een bijzondere, tweedaagse praktijkproef. In het kader van de projectoverstijgende verkenning macrostabiliteit zal er via een geperforeerde buis van 30 meter water over het binnentalud van de dijk lopen. De hoeveelheid kan oplopen tot 10.000 emmers water per uur. (Waterforum, 19 juni)

Lees meer: waterforum.net

 

SVK gaat stortplaats sluiten

Na anderhalf jaar komt er een einde aan de saga rond de stortplaats van SVK in Sint-Niklaas. Het bedrijf kondigt aan dat het de stortactiviteiten volledig gaat stopzetten. De kleiputten worden nog verder opgevuld en afgesloten met niet-verontreinigde grond. (HLN, 20 juni)

Lees meer:hln.be

 

Overdracht vuilstort Vlagheide in Schijndel valt wellicht 3,8 miljoen duurder uit

Er hangt voor gemeenten van het voormalig Stadsgewest nog een fikse tegenvaller boven het hoofd van 3,8 miljoen euro. Dat heeft te maken met de overdracht van de nazorg aan de provincie voor de stortplaats Vlagheide en een arbitragezaak met aannemer Ploegmakers. (Brabants Dagblad, 18 juni)

Lees meer: bd.nl

 

14 Europese landen gaan onderzoek naar diepe aardwarmte ondersteunen

14 Europese landen hebben beloofd om de ontwikkeling van diepe aardwarmte te versnellen. Voor Vlaanderen werden na een projectoproep twee projecten geselecteerd. (Engineeringnet.be, 18 juni)

Lees meer: engineeringnet.be

 

Groter waterwingebied aan Gilzerbaan

De kwaliteit van het drinkwater in Tilburg en Goirle is goed. Maar om dat ook in de toekomst zo te houden was het nodig om het grondwater-beschermingsgebied rond waterwingebied Gilzerbaan uit te breiden. (Tilburgers.nl, 18 juni)

Lees meer: tilburgers.nl

 

Ecologen doen onderzoek in Meijendel

Milieu-ecologen van de Universiteit Leiden gaan bodemonderzoek doen in Meijendel. Op verzoek van Dunea proberen ze de komende drie jaar te achterhalen hoe de bodem, met alle organismen die daarin leven, de plantenrijkdom in de duinen beinvloedt. (Leidsch Dagblad, 22 juni)

Lees meer: leidschdagblad.nl

 

Bodem onder West-Antarctische ijskap veert razendsnel op

De bodem komt tot wel 41 millimeter per jaar omhoog. "Het verandert alles." (Scientias, 22 juni)

Lees meer: scientias.nl

 

Bodemsanering Van Leeuwenpark van start

Aannemer NTP Groep start maandag, in opdracht van de Omgevingsdienst West-Holland, saneringswerkzaamheden in de omgeving van het Van Leeuwenpark, in de Kastanjelaan, op de Hoogmadeseweg, in de Koningstraat en de Dr. de Bruijnestraat. Voor de werkzaamheden sluit de aannemer zo nu en dan een deel van de weg af. Om dit veilig te realiseren, zet de aannemer ook verkeersregelaars in of tijdelijke verkeerslichten. (Unity.nu, 20 juni)

Lees meer: unity.nu

 

Provincie: Geen nieuw onderzoek naar gezondheidsklachten COA-personeel in Ter Apel

Er is geen enkele reden voor nieuw bodemonderzoek in verband met gezondheidsklachten van medewerkers op het asieldorp in Ter Apel. (Dagblad van het Noorden, 20 juni)

Lees meer: dvhn.nl

 

SODM turfde 88 lekkages bij offshore mijnbouwlocaties in afgelopen drie jaar

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) heeft een overzicht gepubliceerd van verontreinigingen bij mijnbouwlocaties in Nederland. Het gaat om verontreinigingen op land en op zee. (Energeia, 19 juni)

Lees meer: energeia.nl

 

Glastuinder loost afvalwater in bergingspolder

Tijdens een handhavingsactie van Hoogheemraadschap van Delfland is in de Woudse Droogmakerij een bewuste lozing vanuit de glastuinbouw aangetroffen. De Woudse Droogmakerij is een polder voor piekwaterberging. (Nieuwe Oogst, 19 juni)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Landjepik in Meers

Onberekenbaar. Dat blijft voor eeuwig een van de karakteristieken van Moeder Maas, zo bleek de afgelopen weken in Meers. (Land en Water, 18 juni)

Lees meer:landenwater.nl

 

Lozing vanuit de glastuinbouw in de Woudse Droogmakerij

Tijdens een handhavingsactie van Hoogheemraadschap van Delfland in onder andere de Zuidpolder van Delfgauw en de Woudse Droogmakerij in Schipluiden is in de Woudse Droogmakerij een bewuste lozing vanuit de glastuinbouw aangetroffen. De handhavers hebben nog niet kunnen achterhalen waar het afvalwater vandaan komt. (Groene Ruimte, 18 juni)

Lees meer: groeneruimte.nl

 

Salvage helpt als proef bij opruimen asbest na brand

Stichting Salvage is vandaag een pilotproject begonnen voor branden waarbij asbest vrijkomt. In zo'n geval zal de organisatie, die namens de Nederlandse verzekeraars hulp verleent bij brand- en stormschade, de opruiming van de asbest coordineren. De proef loopt tot eind dit jaar. (am, 18 juni)

Lees meer: amweb.nl

 


Pagina 7 van 68

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA