Koepels: Voortgang omgevingswet in gevaar

Nieuwe vertraging voor de al twee keer uitgestelde Omgevingswet? In een brandbrief aan de verantwoordelijke ministers melden IPO, VNG en Unie van Waterschappen dat het uitvoeringsprogramma "Aan de slag met de Omgevingswet" momenteel niet 'het' tempo [kan] maken en de ondersteuning bieden die noodzakelijk is. (Binnenlangs bestuur, 25 januari)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Groot onderzoek aardwarmte vanuit Renkum

Gedeputeerde Staten stellen voor 1,8 miljoen euro beschikbaar te stellen aan Tellus Renkum BV voor seismisch onderzoek naar de potentie en risico's van Ultra Diepe geothermie in Gelderland. De provincie Gelderland heeft als doel om in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken moet de energievoorziening verduurzamen. Ultradiepe geothermie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Provinciale Staten moeten over dit voorstel nog besluiten. (Hoog en Laag.nl, 31 januari)

Lees meer: hoogenlaag.nl

 

Brandbrief Perkpolder: De provincie laat ons in de steek

Omwonenden van de westelijke Perkpolder voelen zich in de steek gelaten door de provincie. Dat schrijven ze in een brandbrief aan commissaris van de Koning Han Polman. Ze doen een klemmend beroep op hem om in actie te komen en zijn verantwoordelijkheid te nemen. (Omroep Zeeland, 30 januari)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Achterhoek wil 'zombiebodem' leven inblazen

De Gelderlander publiceerde kort geleden een artikel waarin hoogleraar dierecologie Henk Siepel van de Radbouduniversiteit Nijmegen aangaf dat uit steekproeven blijkt dat de bodem van Twente en de Achterhoek nauwelijks nog bodemfauna bevat door overbemesting en te vaak ploegen en scheuren. 'Zombiebodem' noemde hij de akkers: "Het ziet er groen uit, maar is zo dood als een pier." Volgens Arjan Bonthuis, voorzitter van LTO-afdeling Zuid Twente, die in het artikel ook aan het woord komt, heeft het bodemleven de aandacht van landbouwers: "Om te zeggen dat de bodem hier zo dood als een pier is, dat is onzin." (Elna, 30 januari)

Lees meer: elna.nl

Lees hier het artikel uit De Gelderlander

 

Scheikundige: 'De gifbelt bij Woltersum moet worden opgeruimd'

Als er iemand is die weet wat er onder de grond van de voormalige vuilstort bij Woltersum zit, dan is het wel Jacob Reilman uit Borger-Odoorn. 'Deze afvalstoffen moeten niet in je lichaam komen.' (RTV Noord, 29 januari)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Bottom-up

Het past bij zelfbewuste en sterke bedrijven om zelf maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Van onder af dus. Dat geldt zeker voor water. Overheden maken wetten en regels, maar voor het bereiken van de nagestreefde doelen is meer nodig. Denk aan draagvlak, betrokkenheid en vaak ook financieel voordeel. (Nieuwe Oogst, 27 januari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Vlaamse waterbodems zijn sterk vervuild

De kwaliteit van de Vlaamse wateren is al jaren ondermaats en dat lijkt niet te verbeteren. Dit geldt evenzeer voor de kwaliteit van de waterbodem. Dat zegt de Unie van Milieu-Ondernemingen (UMiO), die van oordeel is dat het plan van aanpak dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hiervoor uitstippelde ontoereikend is zolang geen integrale aanpak (bv. via een solidariteitsfonds) wordt uitgewerkt. Het feit dat bedrijven individueel zouden opdraaien voor de kosten vindt UMiO onaanvaardbaar. (Bouwkroniek, 29 januari)

Lees meer: bouwkroniek.be

 

Akkerbouw zonder mest, het kan

De biologische boeren van BioWad wilden een experiment met ultiem duurzame akkerbouw zonder gebruik van mest. De proef is na vijf seizoenen nog niet ten einde, maar er is al een conclusie: het kan. (Dagblad van het Noorden, 28 januari)

Lees meer: dvhn.nl

 

Het grondwater stijgt, door de regen of doordat de pompen uitgezet zijn?

De afgelopen weken krijgen we veel reacties van onze inwoners dat de kelders weer vol water komen te staan. (Gemeente Enschede, 24 januari)

Lees meer: enschede.nl

 

Geoprofessionals gezocht voor de GeoWeek

De twaalfde editie van de Geoweek is in zicht! Van 28 mei t/m 1 juni 2018 gaan leerlingen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar op expeditie in het veld, bij een GeoBedrijf of ontvangen zij een GeoProf in de klas. Zo maken ze kennis met de leuke en technische kanten van het vak aardrijkskunde. Ook een activiteit aanbieden om de interesse van jongeren voor Geo aan te wakkeren? (Bodem+, 22 januari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Herziene CROW-publicatie 400 en rekentool beschikbaar

CROW bracht in januari 2018 een herdruk uit van de CROW-publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem'. De herdruk was noodzakelijk om een aantal onvolkomenheden te herstellen en passages te verduidelijken. Daarnaast actualiseerde CROW de rekentool waardoor de tool beter aansluit bij publicatie 400. (Bodem+, 24 januari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Baggeren in Strijen stilgelegd vanwege mogelijke vondst explosieven

Het baggeren in de watergangen van de gemeente Strijen is op bepaalde trajecten even tot stilstand gekomen. Dit vanwege onder meer de mogelijke aanwezigheid van explosieven. (Hoeksch. Nieuws, 31 januari)

Lees meer: hoekschnieuws.nl

 

Boeren werken bewust aan 'koolstofvallei'

Over de kracht en werking van organische stof in de bodem is veel kennis beschikbaar. Alleen is dat lang niet altijd bekend bij melkveehouders of handelen ze er nog amper naar. Het project 'Carbon Valley' is gestart om daar verandering in aan te brengen. (Nieuwe Oogst, 30 januari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Radioactief afval veilig diep in de aarde opbergen

Nederlands radioactief afval kan veilig worden opgeborgen, diep in klei- of steenzoutlagen. Stralingsgevaar voor de mens levert dat op de zeer lange termijn niet op. Ook het drinkwater wordt niet aangetast bij een ondergrondse eindberging van radioactief afval. (AD, 29 januari)

Lees meer: ad.nl

 

Talen heeft 700 ton afgebrand afval opgeruimd

De eigenaar van recyclingbedrijf A. Talen in Stadskanaal heeft gehoor gegeven aan de eis van de provincie om 700 ton afval binnen twee weken op te ruimen. De werkzaamheden op het bedrijfsterrein zijn afgelopen week afgerond. (RTV Noord, 29 januari)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Omwonenden bezorgd over voormalige vuilstort die lekt: 'Wat een shitzooi'

Inwoners van Ten Boer en Woltersum zijn ongerust over werkzaamheden bij de voormalige vuilstort aan de Bouwerschapsweg. Die is rond 1980 afgedekt, maar onlangs bleek dat het chemisch afval zich mengt met grondwater. 'Wat een shitzooi', zegt omwonende Addy Dost. (RTV Noord, 26 januari)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Energietransitie kan niet zonder risico's en kosten

Nu de kraan van het Gronings aardgas steeds dichter wordt gedraaid moeten we op zoek naar alternatieven, zoals ultra-diepe geothermie. Hierbij wordt energie opgewekt met de warmte die de aarde, op zo'n vijf kilometer diepte, opwekt. (BNR, 29 januari)

Lees meer: bnr.nl

 

Onderzoek naar Purmerendse kunstgrasvelden onjuist uitgevoerd

Het onderzoek naar de bodemkwaliteit van de kunstgrasvelden op de Van IJsendijkstraat en de Savannestraat is onjuist uitgevoerd. Ook de verstrekte conclusies aan de raad geven niet weer wat de achterliggende cijfers laten zien. Kwinfra (Alkmaar) voerde in november 2017 het onderzoek uit. (Regio Purmerend, 25 januari)

Lees meer: regiopurmerend.nl

 

Waterberging als ecosysteemdienst steeds belangrijker

De afgelopen maanden moest de regenjas vaker aan dan uit vanwege de hevige neerslag. Deze neerslag leidde niet alleen tot hoogwaterstanden in de rivieren, maar ook voor wateroverlast in sommige Nederlandse steden. Hoe kunnen we ons natuurlijk kapitaal gebruiken om de strijd tegen wateroverlast aan te gaan? (Nature Today, 25 januari)

Lees meer: naturetoday.com

 

Gereinigde AEC-bodemas vrij toepasbaar in wegenprojecten Rijkswaterstaat

Een duurzame mijlpaal: voor het eerst hebben 2 marktpartijen aangetoond dat zij via schoonspoelen de belangrijkste verontreinigingen uit verbrand huisvuil, zogenoemd AEC-bodemas, kunnen halen en dat het gereinigde materiaal ook prima technische eigenschappen heeft. (Bodem+, 22 januari)

Lees meer: bodemplus.nl

 


Pagina 7 van 48

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA