Column Theo: Broeikasgas ondergronds opslaan?

Onze regering heeft zich tot doel gesteld om in het jaar 2030 de emissies van het broeikasgas kooldioxide voor ongeveer de helft te hebben gereduceerd. Het regeerakkoord geeft een overzicht van de maatregelen die hiervoor op stapel staan. In de top drie staan het afvangen en ondergronds opslaan van kooldioxide, het sluiten van kolencentrales en het extra oogsten van wind op zee. Ik vraag mij af of ondergrondse opslag als belangrijkste maatregel wel verstandig is.
De plannen voor het afvangen en het opslaan van kooldioxide hebben veel reacties opgeroepen. Hoe die te wegen? Bij een duurzaam gebruik van onze ondergrond voor het opslaan van onze afvalstoffen moet er oog zijn voor People, Planet en Profit. (Theo Edelman, 22 november)

Lees meer...
 

Groen licht voor groot project met onderwaterdrainage in Zuid-Hollandse polder

Door een Europese subsidie kunnen vanaf volgend jaar de drains voor onderwaterdrainage in de polder Lange Weide worden gelegd. Het is het grootste project van deze soort in Nederland. De bedoeling is om de bodemdaling af te remmen. (H2O Nieuws, 22 november)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Provincie Brabant tegen uitbreiding aardgaswinning

De provincie Noord-Brabant verzet zich tegen plannen van energieconcern Vermilion om meer aardgas te gaan winnen in Waalwijk en Loon op Zand. (Binnenlands Bestuur, 22 november)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Boeren verbeteren bodemconditie en de waterhuishouding

Het project 'Boeren met bodem en water' gaat op donderdag 23 november officieel van start, tijdens een bijeenkomst bij Maatschap Neppelenbroek in Zuidwolde. (Hoogeveensche Courant, 21 november)

Lees meer: hoogeveenschecourant.nl

 

'Nederlandse wateren zijn in decennia niet zo schoon'

'In Nederland is al veel bereikt in het verbeteren van de waterkwaliteit', aldus minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). 'De Nederlandse wateren zijn in decennia niet zo schoon geweest.' (Nieuwe Oogst, 21 november)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

RIVM werkt aan indentificatiesysteem 'nieuwe zorgstoffen'

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkt aan een identificatiesysteem voor mogelijke 'zorgstoffen' waar nog niet voldoende aandacht voor is. De emissies van zogeheten GenX-stoffen door chemiebedrijf Chemours in Dordrecht zijn hiervoor mede de aanleiding. (H2O, 20 november)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Verontreinigde grond Deurne was al jaren in beeld

Deurne wist in 2005 al dat het terrein rondom Fabriekstraat 22 verontreinigd was. De grond plus het grondwater hoefden niet acuut gereinigd te worden, aldus de gemeente. Maandag startte de sanering. (Eindhovens Dagblad, 20 november)

Lees meer: ed.nl

 

Met grondwater komt ook CO2 naar oppervlakte

Niet alleen met het oppompen van olie en gas wordt CO2 naar de oppervlakte gehaald. Ook slinkende grondwaterlagen blijken een aanzienlijke bron van broeikasgassen te zijn. (MO, 20 november)

Lees meer: mo.be

 

NAM weet niet waar giftig boorgruis in Twentse grond is gebleven

De NAM weet niet waar het met giftig barium verontreinigde boorgruis is gebleven, dat na 1951 tientallen jaren op diverse plekken in Twente naar boven kwam. "We hebben geen lijsten", aldus een woordvoerster van de NAM. (Tubantia, 18 november)

Lees meer: tubantia.nl

 

Documentaire over bodemdaling op tv

Diverse waterschappen, provincies en gemeenten financierden samen de documentaire 'het zinkende land', waarin gevolgen van de dalende veenbodem in grote delen van West- en Noord-Nederland belicht wordt. (Nieuwe Oogst, 16 november)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Grond Jan Cunenpark in Oss vervuild met verboden bestrijdingsmiddel DDT

In de grond van het Jan Cunenpark in Oss zitten resten van het verboden bestrijdingsmiddel DDT. De gemeente spreekt van een beperkte verontreiniging die geen gevolgen heeft voor de gezondheid. Het park blijft daarom open. (Brabants Dagblad, 16 november)

Lees meer: bd.nl

 

Betere afstemming werkzaamheden voorkomt graafschade bij rioleringswerk

Opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders moeten voorafgaand en tijdens graafwerkzaamheden beter informatie uitwisselen om graafschade aan riolen te voorkomen. Hiervoor pleit onder meer Stichting RIONED in een recente publicatie. (Waterforum, 17 november)

Lees meer: waterforum.net

 

Fundering voormalige Ketelmakerij Vlissingse Scheldewerf gevonden

Funderingsmuren van de voormalige Ketelmakerij kwamen onlangs te voorschijn tijdens het graven van proefsleuven op het Vlissingse Scheldeterrein. Archeoloog Bernard Meijlink van de Walcherse Archeologische Dienst hoopt dat de restanten behouden kunnen blijven. (PZC, 22 november)

Lees meer: pzc.nl

 

Bodems lijken op elkaar, maar zijn ook heel verschillend

Niet alleen onze darmen zitten vol bacterien, ook in de ondiepe ondergrond is de microbiele biodiversiteit enorm. (EOS Wetenschap, 21 november)

Lees meer: eoswetenschap.eu

 

Waterschap Aa en Maas: GenX kan niet uit het rioolwater worden gehaald

De bacterien lusten het niet. Daardoor is de omstreden stof GenX (in zeer geringe hoeveelheden) in het oppervlaktewater van de waterschappen Dommel en Aa en Maas terechtgekomen. De rioolwaterzuiveringen krijgen het er simpelweg niet uit. (Brabants Dagblad, 22 november)

Lees meer: bd.nl

 

Meer gemeentelijke regie nodig ter voorkoming van graafschade

Gemeenten moeten, wanneer zij opdracht geven tot rioleringsprojecten, nadrukkelijker hun rol pakken als regisseur van de ondergrond, om zo graafschade te voorkomen. Het aantal graafschades specifiek bij rioleringswerkzaamheden is verhoudingsgewijs groot. (Energeia, 20 november)

Lees meer: energeia.nl

 

Waterbak van 400 kuub onder Deurnes parkeerterrein

Bij een flinke regenbui waanden inwoners van de Helmondseweg en omgeving in Deurne zich in Venetie. Om daar een einde aan te maken, worden het komende halfjaar de nodige werkzaamheden uitgevoerd. Die zijn gisteren begonnen. (Eindhovens Dagblad, 20 november)

Lees meer: ed.nl

 

Spengen lichtpunt in aanpak bodemdaling

Bodemdaling wordt in de veenweiden een steeds nijpender probleem. In het project 'Sturen met grondwater' in de polder Spengen bij Kockengen zoeken het waterschap en zeven boeren hoe ze dit met behulp van onderwaterdrainage kunnen bestrijden. (Nieuwe Oogst, 20 november)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Tuinbouwgebied Koekoekspolder bedreigd door giftige stof in bodem

Bij onderzoek naar bodemvervuiling rond een voormalige blekerij in IJsselmuiden blijkt een groot gebied besmet met een chemisch oplosmiddel. De vervuiling verspreidt zich via het grondwater onder een woonwijk richting tuinbouwgebied de Koekoekspolder. (Reformatorisch Dagblad, 18 november)

Lees meer: rd.nl

 

Schoonmaak van voormalig vuilstort ‘t Slijk langs rivier de Vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt de verontreinigde bodem van voormalige vuilstort 't Slijk langs de Vecht bij Maarssen schoon. Dit heeft het waterschap op woensdag 15 november besloten. De vervuilde bodem wordt afgedekt met een isolatielaag zodat de vervuiling zich niet verder kan verspreiden in het oppervlaktewater van 't Slijk en de Vecht. Het Slijk is een zijwater van de Vecht die in 2015 is schoon gebaggerd. Na het schoonmaken van 't Slijk kunnen planten en dieren beter leven. De bedoeling is dat 't Slijk in de toekomst een natuurlijke plek wordt waar vissen goed kunnen paaien. (RTV Stichtse Vecht, 16 november)

Lees meer: rtvstichtsevecht.nl

 


Pagina 7 van 42

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA