Boorput triasboring Westland ingestort

Flinke pech voor het aardwarmteproject Trias in Westland. De tweede put moet opnieuw geboord worden omdat hij ingestort is. De boor was al op 1100 meter diepte toen wanden van de put het begaven. Hierdoor verloor Trias Westland niet alleen de put, maar ook de boorapparatuur. Het boren is bedoeld om aardwarmte uit de grond te halen en daarmee tuinbouwbedrijven te verwarmen.(Omroep West, 28 maart)

Lees meer: omroepwest.nl

 

Idyllische achtertuin in Goor is nu een rampgebied door asbestsanering

Ze zijn geen protest tegen de asbestsanering, de foto's die Richard Bijl maakte vanuit zijn zolderkamer. "Ik wil alleen maar duidelijk maken wat de gevolgen zijn." (Tubantia, 27 maart)

Lees meer: tubantia.nl

 

Malle eist bodemonderzoek op voormalige stortplaats

De gemeente Malle dringt bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) aan op nieuw grondig bodemonderzoek op de gronden van de voormalige kleigroeve Repaq. De voormalige put van 65 hectare werd in de jaren '80 opgevuld met afval. (HLN, 29 maart)

Lees meer: hln.be

 

Gedaanteverwisseling Eemskanaalzone Stad

De Eemskanaalzone staat aan de vooravond van een gedaanteverwisseling om aan de stijgende behoefte aan ruimte voor huizen en bedrijven te voldoen. (Dagblad van het Noorden, 27 maart)

Lees meer: dvhn.nl

 

Open brief DAGO aan minister Wiebes EZK - Kansen geothermie 22-03-'18

Excellentie,

Met genoegen heeft DAGO (Dutch Association Geothermal Operators, de branchevereniging van uitvoerders van geothermische projecten in Nederland) uw Kamerbrief van 8 februari j.l. gelezen. Wij onderschrijven het belang van het versterken en versnellen van de ontwikkeling van geothermie in Nederland. DAGO is met dat doel in 2014 door de geothermie operators opgericht en wij zien het als onze gezamenlijke missie om geothermie veilig en verantwoord te ontwikkelen en op een economisch verantwoorde wijze duurzame warmte te produceren. (DAGO, 22 maart)

Lees meer: dago.nu

 

Commissie: slechte gezondheid COA-personeel Ter Apel te wijten aan 'slecht binnenklimaat', niet de verontreinigde bodem

De gezondheidsklachten van COA-personeel in Ter Apel komen niet door een verontreinigde bodem, maar door werkstress en het 'slechte binnenklimaat' in een aantal gebouwen in het asieldorp. Tot die conclusie komt een onderzoekscommissie onder leiding van oud-staatssecretaris Joop Atsma. (Volkskrant, 26 maart)

Lees meer: volkskrant.nl

 

Aardbevingen treffen ook inwoners van de gemeente Zuidhorn

Ook buiten het kerngebied wat de aardbevingen betreft, trilt de grond regelmatig en doen zich gevallen van mijnbouwschade voor. (Dagblad van het Noorden, 26 maart)

Lees meer: dvhn.nl

 

Vervuilde grond uit buitenland massaal gedumpt in Nederlandse plassen

Baggerbedrijven halen op grote schaal vervuilde grond en slib uit het buitenland, om in voormalige zandwinputten langs de Nederlandse rivieren te storten. Milieudeskundigen maken zich daar zorgen om. (De Gelderlander, 26 maart)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Kruipruimte Wijhes 'gifhuis' moet worden uitgegraven

Na een fout tijdens rioleringswerkzaamheden zijn giftige dampen vrijgekomen in het huis van familie Hofman in Wijhe. Sanering onder het huis lijkt nu de enige oplossing. (De Stentor, 26 maart)

Lees meer: destentor.nl

 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start schoonmaak ’t Slijk

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start dinsdag 27 maart 2018 met het baggeren van voormalig vuilstort 't Slijk bij Maarssen. De vervuilde bodem wordt afgedekt met een isolatielaag zodat de vervuiling zich niet verder kan verspreiden in het oppervlaktewater van 't Slijk en de Vecht. 't Slijk is een zijwater van de Vecht. De Vecht is in 2015 schoon gebaggerd. Na het schoonmaken van 't Slijk kunnen planten en dieren er beter leven. De bedoeling is dat 't Slijk in de toekomst een natuurlijke plek wordt waar vissen goed kunnen paaien. De schoonmaak van 't Slijk is de laatste stap in de schoonmaak van de Vecht. (RTV Stichtse Vecht, 22 maart)

Lees meer: rtvstichtsevecht.nl

 

Veiligstelling drinkwater taak van overheden en drinkwaterbedrijven

Krijgt een chemische fabriek wel of geen vergunning om afvalwater te lozen en welke voorwaarden gelden daarbij? Waar kunnen woningen gebouwd worden of mag een nieuw bedrijventerrein komen? Gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten wegen verschillende belangen af wanneer ze hierover beslissen, en drinkwater moet daarbij hoog op de agenda staan. Er zijn allerlei instrumenten die ervoor moeten zorgen dat overheden deze afweging zorgvuldig maken. Maar zelfs als alle regels, bepalingen en normen worden toegepast, kan een gevaar of risico voor de drinkwatervoorziening over blijven. (RIVM, 19 maart)

Lees meer: rivm.nl

 

Transport PFOS-grond naar Rijsenhout in volle gang

Het transport van de eerste ruim negenduizend kubieke meter met PFOS-vervuilde grond van Schiphol-oost naar een terrein aan de Aalsmeerderweg bij Rijsenhout is na enkele keren uitstel afgelopen maandag gestart. (Haarlems Dagblad, 28 maart)

Lees meer: Haarlemsdagblad.nl

 

Kamervragen over vervuilde grond uit Parijs in Culemborg

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) moet opheldering geven over het importeren van vervuilde buitenlandse grond die in Nederlandse plassen gestort wordt. (De Gelderlander, 27 maart)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Drie nieuwe locaties voor windmolenparken

Minister Wiebes (VVD, klimaat en economische zaken) krijgt de smaak te pakken. Hij wees gisteren drie nieuwe locaties in zee aan, waar uiterlijk in 2030 windturbines draaien, voor de productie van groene stroom. Twee van de gebieden liggen naast Noord-Holland, de ander boven de Wadden. Deze bekendmaking kwam terwijl de vijf nieuwste windparken, waarvan zeker een 'subsidievrij', nog moeten verrijzen. (Trouw, 27 maart)

Lees meer: trouw.nl

 

Oproep: meld belemmeringen circulair ondernemen

De provincie Noord-Holland heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die circulair willen produceren en handelen maar daarin door regels worden belemmerd. (Provincie Noord-Holland, 27 maart)

Lees meer: noord-holland.nl

 

Gevel van huis in Brabant stort in bij vervangen riolering

De gevel van een huis in Made in Noord-Brabant is volledig ingestort tijdens werkzaamheden aan het riool. De bewoner was buiten met de afvoer bezig, toen een deel van het huis bezweek. (NOS, 26 maart)

Lees meer: nos.nl

 

Dag van de waarheid voor zieke werknemers COA Ter Apel

In Ter Apel is maandagmorgen de presentatie van het onderzoek naar het hoge ziekteverzuim op het asieldorp. De commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Joop Atsma informeert eerst (oud)medewerkers en extern ingehuurd personeel. (Dagblad van het Noorden, 26 maart)

Lees meer: dvhn.nl

 

Sanering bodem van twee gebieden in centrum Eerbeek

Maandag 26 maart wordt gestart met saneringswerkzaamheden op twee plekken in het dorp Eerbeek. Het gaat om het Kerstenterrein en de locatie Coldenhovenseweg (aan de overzijde van Welkoop). De werkzaamheden zijn nodig om de grondkwaliteit op beide locaties in overeenstemming te brengen met toekomstige gebruik. Omwonenden zijn via een brief van de werkzaamheden op de hoogte gebracht. (Zutphense Koerier, 22 maart)

Lees meer: zutphensekoerier.nl

 

Minder grondwater oppompen Delft geeft geen problemen

Sinds de gemeente Delft vorig jaar is begonnen met het verminderen van het oppompen van grondwater, zijn er geen problemen geweest. Dat schrijft de gemeente. De bedoeling is dat er ieder jaar minder water wordt opgepompt, omdat het de gemeente veel geld kost. Om schade te voorkomen is het belangrijk dat het proces langzaam verloopt. (Omroep West, 23 maart)

Lees meer: omroepwest.nl

 

Jaarrapportage Bodem+ 2017 gepubliceerd

In de jaarrapportage van Rijkswaterstaat Bodem+ over 2017 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond. (Bodem+, 15 maart)

Lees meer: bodemplus.nl

 


Pagina 8 van 56

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA