Natuurmonumenten heeft interesse in de bult van Putman in Westervoort

Natuurmonumenten heeft interesse getoond in de voormalige vuilstortplaats in Westervoort. Dat blijkt uit stukken van de provincie Gelderland. De natuurbeheerder wil de bult van Putman, zoals die in de volksmond heet, in gebruik nemen voor wandelaars. (de Gelderlander, 9 juni)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Subsidieregeling voor water en bodem

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt in 2018 350.000 euro beschikbaar aan agrariers die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit of die helpen de bodemdaling tegen te gaan. De subsidieregeling waarmee dit geld beschikbaar wordt gesteld is sinds vrijdag 8 juni van kracht. (Nieuwe Oogst, 9 juni)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Geothermie veilig en kosteneffectief versnellen

De productie van duurzame aardwarmte in ons land kan groeien van 3 petajoule (PJ) nu naar 50 PJ per jaar in 2030 en zelfs 200 PJ in 2050. Om dit te bereiken is een nieuwe aanpak nodig die de ontwikkeling van geothermie versnelt. (TNO, 8 juni)

Lees meer: tno.nl

 

Nieuwbouw op terrein voormalige Inalfa fabriek

Het is een vertrouwd gezicht, de voormalige fabriek van Inalfa Roof Systems aan de Maasheseweg in Venray. Dit beeld zal echter snel veranderen. Na de verhuizing van het bedrijf kwam het ruim 8 hectare grote terrein leeg te
staan en werd verkocht. (Omroep Venray, 8 juni)

Lees meer: omroepvenray.nl

 

Toch bodemonderzoek Coevering Geldrop; winkeleigenaar vreest voor pensioen

De provincie heeft terecht gevraagd om een aanvullend bodemsaneringsonderzoek onder een winkel in het Geldropse winkelcentrum Coevering, zo blijkt uit een definitieve uitspraak. (ED, 7 juni)

Lees meer: ed.nl

 

Warmte halen uit 3000 meter diepte

Een boortoren van 60 meter hoog in Zwolle, vlak nadat er besloten is geen windmolens te plaatsen. Dat leverde de nodige vragen op. Maar de gemeente wist de zorgen voor een groot deel weg te nemen op de informatie-avond over geothermie die woensdagavond werd georganiseerd voor de inwoners van Stadshagen en de Aa-landen. Die toren is maar heel kort nodig en misschien komt ie er wel helemaal nooit. Maar als ie er wel komt, dan is dat ergens tussen de Aa-landen en Stadshagen. (rtv focus Zwolle, 19 uur)

Lees meer: rtvfocuszwolle.nl

 

Aangepaste risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater

Het RIVM heeft de eerder in opdracht van de gemeente Dordrecht afgeleide risicogrenzen voor perfluoroctaanzuur (PFOA) in grond en grondwater herzien. De hoogte van deze waarden is sterk afhankelijk van het gebruik van de grond. (RIVM, 5 juni)

Lees meer: rivm.nl

 

Maatregelen om microplastics in het milieu terug te dringen

Microplastics zijn plastic deeltjes die kleiner zijn dan 5 millimeter; deze kunnen door het gebruik van producten van plastic of rubber in het milieu terechtkomen (oppervlaktewater, bodem en lucht). Er zijn nog veel onzekerheden over de effecten van microplastics voor mens en milieu. Daarom worden uit voorzorg maatregelen ontwikkeld die de emissies van microplastics kunnen verminderen. Het RIVM heeft de voor- en nadelen van 17 mogelijke maatregelen op een rij gezet. Deze studie richt zich op bandenslijtage (een grote bron), verfdeeltjes en microplastics in schurende reinigingsmiddelen (een kleine bron). (RIVM, 4 juni)

Lees meer: rivm.nl

 

Nederlands-Amerikaans trio introduceert nieuw adsorptiemateriaal in waterzuivering

Waternet, Witteveen+Bos en het Amerikaanse CycloPure gaan proeven doen met een nieuwe klasse van selectieve adsorptiematerialen, genaamd High Affinity Cyclodextrin Polymers (HACP). CycloPure's HACP-adsorptiematerialen zijn zeer geschikt om microverontreinigingen en zorgwekkende stoffen aan te pakken. Witteveen+Bos en Waternet ontwikkelen een nieuw zuiveringsconcept waarin de adsorptiematerialen van CycloPure optimaal gebruikt worden voor geavanceerde waterzuivering in Nederland. (Waterforum, 4 juni)

Lees meer: waterforum.nl

 

Hoe erg is de dijk bij Perkpolder vervuild? Dinsdag weten we het

Rijkswaterstaat maakt dinsdag bekend wat er in de grond zit van de nieuwe zeedijk bij natuurgebied Perkpolder. Omwonenden van het nieuwe natuurgebied hebben grote zorgen, omdat er volgens hen vervuilde grond is gebruikt. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat in de aanloop naar de bekendmaking van de resultaten weten dat er geen aanleiding is voor acute maatregelen. (Omroep Zeeland, 6 juni)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Scheepswrak aangetroffen nabij Rutten

Het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen voert onder leiding van maritiem archeoloog Yftinus van Popta een opgraving uit van een scheepswrak dat nabij Rutten is aangetroffen​. (Ter Apeler Courant, 6 juni)

Lees meer: terapelercourant.nl

 

'Bodemlabel kan financieel voordeel opleveren'

Vitens, ASR en Rabobank willen een bodemlabel ontwikkelen. Dit label zal de vorm krijgen van het bekende energielabel voor huizen. Boeren zouden hiermee een beter inzicht in de bodem moeten krijgen. (BoerenBusiness, 8 juni)

Lees meer: boerenbusiness.nl

 

Vuilniszakken met asbest aangetroffen in bos Drogeham

De politie heeft zondagochtend in het Hossebos in Drogeham vuilniszakken met asbest aangetroffen. (De Feanster, 10 juni)

Lees meer: defeanster.nl

 

Niet bestrijdingsmiddelen, maar machines verlossen bodem van onkruid

Een zestigtal boeren vorst de landbouwgrond op zoek naar restanten onkruid. De een staat gebukt, de ander zit gehurkt. (Dagblad van het Noorden, 8 juni)

Lees meer: dvhn.nl

 

Bodem van Mars bevat organische moleculen

De mensen die hoopten dat Curiosity leven heeft aangetroffen op de rode planeet moeten we helaas teleurstellen, maar de Marsrover heeft wel andere bijzondere ontdekkingen gedaan. (KIJK, 7 juni)

Lees meer: kijkmagazine.nl

 

De NAM wil duurzame energie opslaan - en dat is nieuw voor het olie- en gasbedrijf

De NAM wil duurzame energie opslaan. Een nieuwe tak van sport voor het olie- en gasbedrijf. Maar hoe te beginnen? Met een heuse wedstrijd, die het Britse Storelectric won met het idee om energie op te slaan door lucht samen te persen in ondergrondse holtes en deze weer vrij te laten wanneer energie nodig is. (de Volkskrant, 6 juni)

Lees meer: volkskrant.nl

 

Van Veldhoven: ‘Strenger regime hardleerse bedrijven gevaarlijke stoffen’

Voor bedrijven die willens en wetens niet aan de regels voldoen en werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, zou in de toekomst apart toezicht en handhaving moeten gelden. (Rijksoverheid, 6 juni)

Lees meer: rijksoverheid.nl

 

Uitbreiding Elburgse haven officieel geopend

Na een periode van negen jaar ontwikkelen volgt de afronding van een grote fase bij de herinrichting van het havengebied: de uitbreiding van de haven. Wethouder Henk Wessel van de gemeente Elburg is trots op het resultaat en verwacht dat de vergrote Hanzehaven veel waterrecreanten trekt naar Elburg. "We kunnen de groei en belangstelling nu weer aan. Daarnaast beschikken we over een nieuw belevingsgebied, genaamd De Loswal, voor kinderen om te spelen en voor alle anderen om te genieten van het mooie uitzicht." (Veluweland.nl, 6 juni)

Lees meer: veluweland.nl

 

Europese Commissie stelt maatregelen voor om hergebruik in de landbouw veiliger en eenvoudiger te maken

De nieuwe regels helpen landbouwers optimaal gebruik te maken van niet-drinkbaar afvalwater, waarmee de waterschaarste wordt verlicht, terwijl tegelijkertijd mens en milieu worden beschermd. (Helpdesk Water, 1 juni)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

Aanleg gesloten bodemenergiesystemen vaak niet volgens milieuregels

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dertien boorbedrijven geinspecteerd die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen. Elf daarvan deden dat niet volgens de milieuregels, waardoor de grondwaterkwaliteit kan worden aangetast. Acht van de elf bedrijven hangt inmiddels een dwangsom boven het hoofd en de ILT zal boorbedrijven die ernstig in de fout gaan, van de markt weren. (Waterforum, 31 mei)

Lees meer: waterforum.net

 


Pagina 9 van 68

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA