Gaswinning in Groningen

Voor de geschiedenis van de gaswinning is 1948 een belangrijk jaar. Dat jaar vond de NAM namelijk voor het eerst aardgas in Nederland. Niet in Groningen, maar in Drenthe, bij Coevorden. Elf jaar later boorde de NAM een veel groter gasveld aan: het bekende gasveld bij Slochteren. De geschiedenis van de gaswinning in Groningen in vogelvlucht. (Historiek, 16 januari)

Lees meer: historiek.net

 

Brabant Water verzekert: geen GenX in drinkwater

Nergens in Brabant zit het gif GenX in het drinkwater. Dat concludeert drinkwaterbedrijf Brabant Water na uitvoerig onderzoek. (BD, 17 januari)

Lees meer: bd.nl

 

Subsidie voor schoon water op boerenerf in Noordwest-Drenthe

Boeren in het noordwesten van de provincie Drenthe kunnen binnenkort aan de slag met het verbeteren van de waterkwaliteit op en rond hun erf. (Dagblad van het Noorden, 16 januari)

Lees meer: dvhn.nl

 

Stikstof injecteren kan Groningse bodem stabiliseren

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de mogelijkheid om bevingen in Groningen tegen te gaan door de bodem te injecteren met stikstof. Stikstofinjectie kan binnen 4 tot 5 jaar opgestart worden. Vanaf 2023 kunnen de bevingen dan afnemen en weer vijf jaar later zou het mogelijk moeten zijn om een stabiele situatie in de ondergrond te creeren. Dat stelt een Overleggroep Groningen 2.0. (Groninger Internet Courant, 15 januari)

Lees meer: gic.nl

 

Raad wil bodemsanering betalen met geld uit reserves

De Nunspeetse gemeenteraad heeft geen enkel bezwaar tegen het onttrekken van 125.000 euro uit de reserve bodemsanering, zoals gevraagd door het college van burgemeester en wethouders. (Veluweland.nl, 16 januari)

Lees meer: veluweland.nl

 

Bodem Nijverheidslaan ernstig vervuild

De werkzaamheden aan de Nijverheidslaan hebben ernstige bodemverontreiniging aan het licht gebracht. Dat meldt de gemeente. Er moeten extra kosten gemaakt worden om de grond te saneren. (Weesper Nieuws, 14 januari)

Lees meer: weespernieuws.nl

 

Herinrichting bedrijventerrein Akkermansweide afgerond

De revitalisering van de bedrijventerreinen Akkermansweide in Gaanderen en Terborg is afgerond. Reden voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek om hier op woensdag 19 januari even op bescheiden wijze bij stil te staan. De wethouders Peter Drenth (Doetinchem) en Jos Sluiter (Oude IJsselstreek) verrichtten de symbolische openingshandeling door twee lantaarns in gebruik te stellen. (Gelderse Post, 12 januari)

Lees meer: geldersepost.nl

 

Groninger Bodem Beweging: 'Het is hier al dieprood, code paars bijna'

De Groninger Bodem Beweging is blij met de forse kritiek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op de NAM en de maatregelen die het wil treffen na de beving in Zeerijp. Het SodM spreekt van 'code rood'. (RTV Noord, 11 januari)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Bevoegdheden bodem en ondergrond: wat gaat er veranderen?

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten op het beleidsterrein bodem en ondergrond gaan veranderen. Dit heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet, de Rijksstructuurvisie Ondergrond en het adviesrecht van gemeenten in de Mijnbouwwet. In de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) leest u er meer over. (Bodem+, 9 januari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Laatste activiteit Adviescommissie Water: pas op het grondwater!

In haar allerlaatste advies heeft de Adviescommissie Water (AcW) grote zorgen geuit over de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. De AcW adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hoge prioriteit te geven aan een goede bescherming van het grondwater. Het advies werd kort voor Kerstmis uitgebracht. Per 1 januari 2018 is de AcW opgeheven. (Waterforum, 4 januari)

Lees meer: waterforum.nl

 

Hembrug terrein Zaandam verkocht voor 41 miljoen

Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt het Hembrugterrein in Zaandam voor 41 miljoen euro aan ABC Planontwikkeling BV. De projectontwikkelaar bracht het hoogste bod uit. Op het terrein komen ongeveer 1.000 woningen, zowel huur als koop. (Binnenlands Bestuur, 9 januari)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Hoe het Normaal Amsterdams Peil de wereld over ging

Woonwijken, nieuwe snelwegen en klimaatmodellen. Het Normaal Amsterdams Peil (NAP) wordt voor allerlei metingen in Nederland gebruikt en geldt inmiddels ook als Europese standaard. Over de geschiedenis van 35.000 heipalen, een verkeerd geplaatste brug en smeltend ijs. (RTL Z, 16 januari)

Lees meer: rtlz.nl

 

Zorgen in raad over vervuilde grond Park21

Meerdere fracties uit de gemeenteraad maken zich zorgen over het gebruik van vervuilde grond in het gebied Park21. Dat bleek vorige week tijdens een discussie over de voorlopige nota over bodembeheer in de gemeente. (HCnieuws.nl, 16 januari)

Lees meer: hcnieuws.nl

 

ProRail voert bodemonderzoek op Kamper lijntje 's nachts uit

ProRail gaat komende nacht beginnen met een bodemonderzoek op het Kamper lijntje. Nog uitgezocht moet worden of het spoortraject tussen Zwolle en Kampen een treinsnelheid van 140 km/u kan verdragen. (rtv Oost, 15 januari)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Wat is de ondergrond waard?

We praten al heel lang over de noodzaak om de ondergrond te betrekken in de ruimtelijke inrichting van ons land, maar wat is de ondergrond nu waard? Wat draagt de bodem bij aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan en hoe maak je dat betaalbaar? Daar draait het om tijdens het Flexival op 25 januari 2018. Meld u aan en start het jaar met een frisse blik! (COB)

Lees meer: cob.nl

 

Eindafrekening bandenbrand Someren: 1,5 miljoen euro

De hele nasleep van de verwoestende bandenbrand in Someren-Heide heeft de gemeente anderhalf miljoen euro gekost. Dat blijkt uit de eindbalans die ruim veertien maanden na de vuurzee bij recyclingbedrijf Van den Hoogen is opgemaakt. Het meeste geld was de gemeente Someren kwijt aan de aankoop van de grond aan de Groeneweg 14 in Someren-Heide: 790.000 euro. (Eindehovens Dagblad, 14 januari)

Lees meer: ed.nl

 

'Het is net als bij een pizza': zonder goede bodem wordt het nooit wat

Eind vorige eeuw werkten de meeste ecologen nog het liefst alleen bovengronds en waren bodemonderzoekers mannen met baarden in hun eigen wereldje. De vraag wat je nou eigenlijk kon doen met die bodem kwam nauwelijks ter sprake. Maar Martijn Bezemer zag het potentieel: "In de natuur en de landbouw is het net als bij een pizza. Zonder goede bodem wordt het nooit wat!" (Nature Today, 12 januari)

Lees meer: naturetoday.com

 

Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van kracht

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Om dat mogelijk te maken, is op 22 december 2017 het besluit BRO gepubliceerd in de Staatscourant. De BRO gaat het o.a. mogelijk maken om digitale ruimtelijke GeoInformatiemodellen in te zetten bij beleidsafwegingen. (Bodem+, 8 januari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem+ 2018

Voor de vierde keer presenteert Rijkswaterstaat Bodem+ het Jaarwerkplan Bodem+ in de vorm van een online magazine. Het jaarwerkplan 2018 geeft de toekomstplannen van Bodem+ weer en geeft aan wat prioriteiten zijn voor dit jaar. (Bodem+, 4 januari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Afname winning van primaire bouwgrondstoffen

Bijgaand rapport doet verslag van het jaarlijks monitoringsonderzoek naar de winning, het verbruik, de import en de export van primaire bouwgrondstoffen in de periode 2015-2016. Het gaat hierbij om de volgende bouwgrondstoffen: grove granulaten (grind, gebroken grind/steenslag), fijne granulaten (beton- en metselzand), ophoogzand en overige bouwgrondstoffen (kalkzandsteenzand, zilverzand, klei en mergel). (Bodem+, 8 januari)

Lees meer: bodemplus.nl

 


Pagina 9 van 48

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA