Grote modderkruipers vangen in weer en wind

In zes werkdagen tijd is door een groep vrijwilligers onder leiding van een boswachter van Natuurmonumenten de modder onderzocht die werd opgebaggerd bij het schonen van dijksloten langs de rietvelden van het Kampereiland langs het Zwarte Meer. Deze sloten worden geschoond om het rietland te vernatten. (Brugnieuws, 14 september)

Lees meer: brugnieuws.nl

 

Column Anton: POP's en het circulaire (bodem)milieu

In het verleden hebben we allerlei stoffen gebruikt, die slecht afbreekbaar zijn en zich ophopen in het milieu, de zogenaamde POP's (Persistant Organic Pesticides). En het gaat hierbij niet alleen om veel gebruikte pesticiden als drins, DDT en lindaan, maar ook om PCB's en dioxines, vaak onbedoeld vrijgekomen bij verbranding van afvalstoffen. Na de publicatie van het boek "Silent spring" van Rachel Carson in 1960 werden deze stoffen pas decennia later verboden. Helaas hebben we in de bodem en het milieu nog wel de nodige erfenissen: drins in de Broekpolder, dioxines in kaas uit de Lickebaert/Aalkeetpolder, DDT in de bodem van oude boomgaarden, lindaan in Twente, en nog steeds teveel PCB's in rivierpaling. (Anton Roeloffzen, 14 september)

Lees meer...
 

Partnershipprogramma TTW-STOWA-KWR-TKI Watertechnologie

Een steeds groter aantal chemische stoffen wordt geproduceerd en wereldwijd gebruikt. Tegelijkertijd wordt water geextraheerd in steeds grotere hoeveelheden voor toepassing in huishoudens, industrie en landbouw. Bovenop lokale watertekorten leidt dit tot druk op de kwaliteit van het water en dus vraagt dit ​​om een ​​gedegen analyse, monitoring, effectbeoordeling en maatregelen. De contaminants of emerging concern (CEC) met betrekking tot de stedelijke watercyclus zijn het onderwerp van dit Partnership. Dit zijn veelal lastig uit het afval- of drinkwater te verwijderen stoffen zoals medicijnresten, antibiotica of voor het ecosysteem schadelijke stoffen. (NWO, 1 september)

Lees meer: stw.nl

 

Betere resultaten met elektronische screening van baggervolume

Elektronische (lijn- of vlakdekkende) screeningstechnieken kunnen een hogere meetintensiteit opleveren van waterbodemlagen, ter voorbereiding van baggerwerkzaamheden. Binnen het project Bodemonderzoek van de Toekomst wordt de Richtlijn Baggervolumebepalingen nu aangevuld met de nieuwste kennis op het gebied van elektronische meettechnieken. (SIKB, 13 september)

Lees meer: sikb.nl

 

Waterafvoer zorgt voor problemen bij Friese boeren

Boeren in Friesland maken zich zorgen over de afvoer van het regenwater nu het langdurig en vroeg in het seizoen regent. Er zijn nog weinig sloten schoongemaakt. Enkele boeren melden rot in aardappelen. (Nieuwe Oogst, 13 september)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Een half jaar drinkwater, een half jaar gif

Drinkwaterbedrijf WML kon vorig jaar 170 dagen geen Maaswater innemen: te vuil. De rivierwaterbedrijven vragen nu om maatregelen. (NRC, 14 september)

Lees meer: nrc.nl

 

Gemeente: park Molenwater kost tonnen extra door vervuilde grond

De plannen voor park Molenwater in Middelburg gaan tonnen meer kosten dan verwacht. De grond rond de schouwburg is ernstig vervuild en daarnaast vallen de kosten voor de aanleg van een parkeerplein hoger uit dan verwacht. Dat nieuws komt naar buiten op de dag waarop de verbouwing van de Middelburgse schouwburg van start gaat. (Omroep Zeeland, 12 september)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Kamp: strengere toets bij aardwarmte

Wie geothermie-projecten wil uitvoeren, wordt strenger getoetst op technisch en financieel vlak. (Groente&Fruit, 11 september)

Lees meer: gfactueel.nl

 

V1 in Zutphen later omhoog gehaald

De ruiming van de onlangs in Zutphen V1, een ingenieus wapen van de Duitsers uit de Tweede Wereldoorlog, is uitgesteld. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zou volgens planning deze week beginnen met de ruimingswerkzaamheden, maar dit is verschoven naar eind september. (De Stentor, 11 september)

Lees meer: destentor.nl

 

Overijsselse boeren verbeteren grondwater

Melkveehouders in het Overijsselse project Boeren voor Drinkwater zijn erin geslaagd de kwaliteit van het grondwater in hun omgeving sterk te verbeteren. (Nieuwe Oogst, 9 september)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Raad van State buigt zich over loodvervuiling Readstjerk

De gemeente Tytsjerksteradiel wil dat een stuk grond aan de Bokswei in Readtsjerk uitgebreid onderzocht wordt, omdat de grond met lood vervuild zou kunnen zijn. (Omrop Fryslan, 7 september)

Lees meer: omropfryslan.nl

 

Stof tot nadenken: niet automatisch meer oogst door meer organische stof in bodem

Dat de hoeveelheid organische stof in de bodem de vruchtbaarheid en dus de opbrengst bepaalt, blijkt toch anders te liggen. Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) wijst dat uit. Waar het voor het klimaat goed is om meer organische stof - de C van CO2 - in de bodem te stoppen, heeft een boer daar pas wat aan als hij verder kijkt dan hoeveelheden alleen. NIOO-onderzoeker Stijn van Gils promoveert vandaag op dit onderzoek bij Wageningen University. (NIOO, 13 september)

Lees meer: nioo.knaw.nl

 

De Nederlandse Zandmotor krijgt een Engels broertje

Royal HaskoningDHV gaat in het Engelse graafschap Norfolk een zandmotor aanleggen die een kuststrook van vijf kilometer moet gaan beschermen. Deze "Sandscaping" werkt volgens hetzelfde principe als de Zandmotor voor de Nederlandse kust: een groot zandvolume wordt op een locatie aangebracht, van waaruit het zand door middel van stroming en golven over een groter deel van de kust wordt verspreid. (Waterforum, 12 september)

Lees meer: waterforum.net

 

Oude normteksten voor asbestonderzoek vervallen

Sinds eind augustus 2016 mocht onderzoek naar asbest in de bodem plaatsvinden volgens de oude of de nieuwe versie van protocol 2018 en NEN 5707 en 5897. De daaraan verbonden overgangstermijn is op 1 september jl. geeindigd. Dat betekent dat dit onderzoek nu alleen nog maar volgens de nieuwe versie van de documenten mag plaatsvinden. (SIKB, 13 september)

Lees meer: sikb.nl

 

Parkeerterrein via Villa Nova is verontreinigd

De grond onder het parkeerterrein villa Via Nova is verontreinigd. Dat deelde wethouder Carlo Vankan (AB) dinsdag de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer mee. Het terrein dient volgens afspraak uit juni 2009 gesaneerd te worden. De aard van de verontreiniging is niet bekend. (TV Valkenburg, 13 september)

Lees meer: tvvalkenburg.tv

 

Seismisch onderzoek in de gemeente Venray

Dit najaar vindt seismisch onderzoek plaats op drie openbare wegen in het westelijk deel van de gemeente Venray. Dit onderzoek maakt deel uit van een groter project in het oostelijk deel van Brabant waarbij onderzocht wordt of de bodem geschikt is voor geothermie: het onttrekken van warm water uit de diepere aardlagen om daarmee energie op te wekken. (Omroep Venray, 12 september)

Lees meer: omroepvenray.nl

 

‘Beperk gebruik wasmachine, vaatwasser en douche’

Als gevolg van de hevige regen van de afgelopen dagen zijn er problemen ontstaan aan de riolering. Op dit moment staat het oppervlaktewater zo hoog dat het water op meerdere plaatsen de riolering in stroomt melden de gemeenten Drechterland en Stede Broec. (Ons Westfriesland.nl, 12 september)

Lees meer: onswestfriesland.nl

 

Lekker golfen op heuvels in Vianen, maar is de grond wel schoon genoeg?

Terwijl al volop wordt gegolfd op de nieuwe golfbaan De Kroonprins in Vianen, buigt de Raad van State zich komende vrijdag over de vraag of de lieflijke uitziende heuvels niet vol zitten met vervuilde grond. Dit laatste stellen de Stichting Groene Hart (SG) en de Stichting Buiten Gezond Vianen (SBGV), die daarom naar de rechter zijn gestapt. (AD, 11 september)

Lees meer: ad.nl

 

Statenfractie CDA pleit voor snelle sanering van oude injectieputten NAM

De voormalige injectieputten voor afvalwater van de NAM bij Tubbergen en Rossum moeten zo snel mogelijk worden gesaneerd. Dat stelt het CDA volgende week aan de orde in de Provinciale Staten van Overijssel. (RTV Oost, 8 september)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Minder meststoffen, maar nog steeds te hoge concentraties in oppervlaktewater

Door regelgeving over mestgebruik is de uitstoot van stikstof en fosfaat verminderd. In die zin was de meststoffenwet effectief, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar de belasting van meststoffen in het oppervlaktewater is nog te hoog. De nutrientenbelasting moet omlaag, maar regelgeving loopt tegen grenzen aan. (Groen Kennisnet, 7 september)

Lees meer: groenkennisnet.nl

 


Pagina 9 van 35

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA