Einde ondersteuning SIKB0101 versie 10 nadert

Met het SIKB0101 protocol wordt bodeminformatie digitaal uitgewisseld. In 2012 heeft SIKB, gesteund door softwareleveranciers, -gebruikers en Bodem+, de SIKB0101 uitwisselstandaard grondig vernieuwd. Het protocol is zodanig aangepast dat er ondersteuning nodig was om de overgang tussen versies lager dan 10 (de pre 2012 versie) en versie 11 (en hoger) te ondersteunen. Vanaf 1-1-2018 zal deze ondersteuning stoppen. Bodem+ zal dan ook de ondersteuning van de oude versies van SIKB0101 voor applicaties zoals Bodemloket en de LIB-controletool, uitschakelen. (Bodem+, 31 oktober)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Anita Wouters verantwoordelijk voor Bovengrond Groningen

Anita Wouters (1955) wordt per 26 oktober 2017 benoemd tot project-directeur-generaal Groningen Bovengronds bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Zij is in deze functie verantwoordelijk voor de advisering van de minister over de schade-afhandeling, versterking en het perspectief voor Groningen in relatie tot de aardbevingsproblematiek. Wouters zal daarnaast namens de minister van EZK en het Rijk overlegpartner zijn voor de Groningse regio en de Nationaal Coordinator Groningen (NCG). (Rijksoverheid, 26 oktober)

Lees meer: rijksoverheid.nl

 

Bodemonderzoek voor toekomstig Pallas (Petten)

PALLAS laat bodemonderzoek plegen op en rond de site van de Onderzoekslocatie Petten (OLP). Af en toe zijn daarvoor verkeersmaatregelen nodig. PALLAS voert diverse onderzoeken uit ter onderbouwing van de verschillende vergunningen procedures. Bij de onderzoeken naar de karakterisering van de bouwplot ('site characterisation') wordt onder andere naar de ondergrond gekeken. (Noord Topics, 31 oktober)

Lees meer: noordtopics.nl

 

Steeds minder leven op de bodem van de Noordzee

Er zijn steeds minder dieren te vinden op de bodem van de Noordzee, blijkt uit onderzoek van het Wereld Natuur Fonds en het CBS. Er leven in de Noordzee ongeveer 140 diersoorten en hun aantallen zijn in de afgelopen 25 jaar met bijna een derde gedaald. (NOS, 30 oktober)

Lees meer: nos.nl

 

Werk aan Hakvoortseweg in Hilvarenbeek ligt stil na vondst vervuilde grond

Bij de grondwerkzaamheden in de Paardenstraat en Hakvoortseweg heeft de gemeente Hilvarenbeek verontreinigd puin aangetroffen. Het gaat om sporen van asbest, olie en teerhoudende stukken asfalt. Het gaat naar schatting om zo'n 350 m3 grond. Er is volgens de gemeente geen gevaar voor de volksgezondheid. (DB, 30 oktober)

Lees meer: bd.nl

 

De ondergrondse Eerste Wereldoorlog

Het duurt nog maar tot 10 november, dan wordt de Zonnebeke Church Dugout misschien wel voor altijd voor het publiek gesloten. Op 31 juli openden de Britse prins Charles en het Belgische koningspaar het ondergrondse complex dat tussen november 1917 en april 1918 werd uitgegraven onder de ruines van de in de strijd kapotgeschoten kerk van Zonnebeke bij Ieper. Een dag voor de 99e verjaardag van de wapenstilstand in de Eerste Wereldoorlog is de oorspronkelijke schuilplaats waarschijnlijk voor het laatst toegankelijk. (Historiek, 30 oktober)

Lees meer: historiek.net

 

Bewoners bijgepraat over groot grondonderzoek Wagenplein Warmenhuizen

In de omgeving van het Wagenplein in Warmenhuizen vindt van 2 tot 7 november grondonderzoek plaats. Er worden grondboringen gedaan en enkele sleuven gegraven. (Noordhollands Dagblad, 28 oktober)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 

Zandsuppleties Waddeneilanden deels stilgelegd

De suppletiewerkzaamheden in het kader van het project Kustlijnzorg op Texel, Ameland en Vlieland liggen voorlopig deels stil. Rijkswaterstaat vindt dat de voortgang van de werkzaamheden niet overeenkomt met wat er in het contract is afgesproken. De aannemer heeft daarom afgelopen vrijdag een brief van Rijkswaterstaat ontvangen om de samenwerking te beeindigen. (Helpdesk Water, 24 oktober)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

Bodemonderzoek bij kunstgrasvelden Purmerend

Het college van Purmerend wil op korte termijn bodemonderzoek laten verrichten bij enkele kunstgrasvelden in de stad. Daarbij wordt gekeken of de onderlaag van de velden mogelijk vervuiling veroorzaakt. (Noordhollands Dagblad, 24 oktober)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 

Anders bemesten heeft groot effect op bodemvruchtbaarheid en graskwaliteit

Enkele jaren geleden hoorde melkveehouder Jan Out de visie van N-xt Fertilizers op bemesting. Het verhaal waarin de natuurlijke kracht van de bodem veel beter wordt benut door de bodem in balans te brengen sprak hem aan. Reden om het eens voorzichtig te gaan proberen. Inmiddels ziet hij volop resultaten. Niet alleen op het land, maar zeker ook in de stal. Jan Out: "De eiwitbenutting van het gras is door deze manier van bemesten veel beter geworden en mijn koeien zijn gezonder." (Melkveebedrijf.nl, 24 oktober)

Lees meer: melkveebedrijf.nl

 

Verbetering aardwarmteprojecten door gebruik van bestaande brongegevens

Om injectie en productie van aardwarmteputten te verbeteren en om meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van de geothermische reservoirs, is het van groot belang om zoveel mogelijk informatie te halen uit de gegevens die routinematig worden verzameld bij het boren van geothermischeputten. PanTerra Geoconsultants heeft geinventariseerd welke geologische data standaard beschikbaar komt gedurende een boring van een aardwarmteput. Op basis daarvan is onderzocht welke technieken en methodes zijn toe te passen op die beschikbare data om meer informatie te verkrijgen over het reservoirgesteente en de deklagen boven het reservoir. (AgriHolland, 23 oktober)

Lees meer: agriholland.nl

 

Familie in Readtsjerk moet bodemonderzoek doen

De gemeente Tytsjerksteradiel mag de familie Veenstra-Faber toch dwingen om onderzoek te doen naar bodemvervuiling aan de Boskwei in Readtsjerk. Dat heeft de Raad van State gezegd. Uit steekproeven blijkt dat er teveel lood in de bodem zit. Het perceel is tussen 2002 en 2007 verhard met puin waar lood inzat. (Omrop Fryslan, 1 november)

Lees meer: omropfryslan.nl

 

Bodemonderzoek omgeving Wagenplein Warmenhuizen van 2 tot 7 november 2017

Van 2 tot 7 november 2017 vindt grondonderzoek plaats in de omgeving van het Wagenplein in Warmenhuizen. Er worden grondboringen gedaan en enkele sleuven gegraven. Vanwege gevonden verontreiniging bij de aanleg van een nieuw deel waterleiding onder het Wagenplein wil de gemeente duidelijkheid over de bodemsituatie in de nabije omgeving. (Noord Topics, 31 oktober)

Lees meer: noordtopics.nl

 

Warmenhuizers wonen al tientallen jaren op verontreinigde grond: "Mijn zoon is al maanden ziek"

Helena de Vries maakt zich ernstige zorgen. Al 25 jaar woont ze aan het Wagenplein in Warmenhuizen, op de plek waar voorheen een gasfabriek stond. Nadat de fabriek was gesloopt, werden er woningen gebouwd. De grond onder die huizen is echter nooit goed gesaneerd, zo is gebleken. (NH Nieuws, 29 oktober)

Lees meer: nhnieuws.nl

 

Lichte aardbeving treft gebied aardwarmteproject Groningen

Dichtbij de plek waar in de stad Groningen het aardwarmteproject van WarmteStad moet plaatsvinden, heeft zich zondag een lichte aardbeving voorgedaan.(Dagblad van het Noorden, 30 oktober)

Lees meer: dvhn.nl

 

Half Holland Zakt

Het gebeurt sluipenderwijs, maar wel in een tempo dat verontrustend is, een groot deel van de bodem in West-Nederland zakt, op sommige plaatsen tot wel centimeters per jaar. Ter vergelijking, de zeespiegel stijgt door de klimaatverandering zo'n 0,35 tot 1,0 cm per jaar. Daar bereiden we ons op voor, maar op een zakkend Holland nog te weinig. (NPO Radio 1, 29 oktober)

Lees meer: nporadio1.nl

 

Column Theo: Kunstgras en kalk

Al vroeg tijdens mijn studie leerde ik dat in sommige bodems koolzure kalk zit en in andere niet. Bij bodemkarteringen liepen wij met een flesje verdund zoutzuur op zak. Als je het zuur op de grond druppelde kon je bepalen of er veel, weinig of geen kalk in de grond zat. Dat ging samen met zichtbaar bruisen, hoorbaar bruisen of geen van beide. Ook hoorden wij dat onze loss kalkrijk is afgezet, maar dat de kalk in de loop der eeuwen tot op soms vele meters diepte is opgelost onder invloed van licht zure regen en humuszuren. Bij het vak bemestingsleer leerden wij hoeveel kalk je aan een grond moet toevoegen om de hoeveelheid zuur in de grond te optimaliseren voor landbouwkundig gebruik. (Theo Edelman, 26 oktober)

Lees meer...
 

Inspiratiedocument ‘best practices’ kabels en leidingen

De herontwikkeling van het Stationsplein Zuid te Eindhoven staat op de planning. Gebleken is dat de kabels en leidingen in Eindhoven een steeds terugkomend en belangrijk knelpunt vormen. De vernieuwing van het stationsgebied wordt aangegrepen om ook vernieuwend te zijn op het gebied van de ondergrondse infrastructuur. (Bodem+, 24 oktober)

Lees meer: bodemplus.nl

Lees hier het inspiratiedocument

 

Restaurantkeukens worden circulair met een wormenhotel

In Amsterdam worden dagelijks 22 vrachtwagens aan GFT-afval naar de verbrandingsoven gereden. Doodzonde, want er kan op simpele wijze compost van gemaakt worden. Daarom gaat het initiatief Le Compostier samenwerken met restaurants en hotels om hun GFT-afval in te zamelen voor compost als grondstof voor voedselproductie en grondbemesting. In de zogeheten wormenhotels zorgen wormen voor een versnelde omzetting van GFT afval naar compost. (Duurzaam Nieuws, 25 oktober)

Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 

Twentse agro-sector zet in op duurzaam mest- en bodemgebruik

Twentse partners uit het bedrijfsleven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en de overheid werken samen in het project Mineral Valley Twente. Doel is de bouw van nieuwe ketens, waarin duurzaam gebruik van mest en bodem centraal staan. (Duurzaam Bedrijfsleven.nl, 24 oktober)

Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

 


Pagina 10 van 42

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA