PFOA in groot deel Zuid-Holland Zuid in de bodem

In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA (C8) in de bodem. Dat bevestigt een grootschalig regionaal bodemonderzoek. Op de meeste plaatsen gaat het om zeer lage gehalten, die ruim onder de recent aangescherpte strengste risicogrenswaarde van het RIVM liggen. Dit betekent dat het daar veilig is om dagelijks uit eigen tuin te eten. Komende periode volgen nog verschillende extra onderzoeken. (Voor oorspronkelijke kaart: Klik hier) (Dordrecht.net, 5 juni)

Lees meer: dordrecht.net

 

Bom uit Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft dinsdagmiddag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht op het strand van Vrouwenpolder. (Nu.nl, 5 juni)

Lees meer: nu.nl

 

Twente dreigt boot te missen met winnen van aardwarmte

Twente dreigt de boot te missen met het winnen van warmte uit de aarde, terwijl de diepe ondergrond er juist kansrijk voor lijkt. Miljoenen voor proefprojecten gaan in ieder geval dit jaar aan de neus van Twente voorbij. (Tubantia, 6 juni)

Lees meer: tubantia.nl

 

Opgravingen Bossesteeg bieden blik op zestiende eeuw

Wie momenteel door de Bossesteeg loopt, waant zich even bij het Forum Romanum in Rome. Er is een mooi inkijkje te zien op de fundamenten van woningen die zo omstreeks het jaar 1570 gebouwd zijn. In de veertiende en vijftiende eeuw stonden er op deze plek al houten woningen. (Winterswijkse Weekkrant, 5 juni)

Lees meer: winterswijkseweekkrant.nl

 

Zoektocht naar niet ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem van de Biesbosch

De bodem van de Bleeke Kil in de Biesbosch bij Hank gaat onderzocht worden op blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog. De zoektocht naar niet ontplofte explosieven gaat plaatsvinden in de directe omgeving van het historische bruggetje Jannezand. Volgens wethouder Mathijs van Oosten zal een gespecialiseerd bedrijf de bodem van de Bleeke Kil gaan onderzoeken tot een diepte van twaalf tot vijftien meter. Omdat de plek rond het bruggetje als 'verdacht' is aangemerkt, kan de op stapel staande restauratie van het bruggetje pas beginnen als mogelijk aanwezige blindgangers zijn opgespoord en opgeruimd. (Omroep Brabant, 4 juni)

Lees meer: omroepbrabant.nl

 

ILT: Grondwaterkwaliteit onder druk bij aanleg bodemenergiesystemen

Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat het overgrote deel van de boorbedrijven die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen dat niet volgens de regels doen. Dit geldt voor elf van de dertien onderzochte bedrijven. Daardoor kan de kwaliteit van het grondwater worden aangetast. ILT noemt dit onaanvaardbaar. (VEMW, 4 juni)

Lees meer: vemw.nl

 

Dordrecht Ondergronds geeft achtergronden over de pas gevonden Sint Pontiaanstoren

Met het herstel van de Lange Geldersekademuur, wordt gelijk archeologisch onderzoek gepleegd. Daarbij is de middeleeuwse Sint Pontiaanstoren gevonden. Dordrecht Ondergronds, met informatie over archeologisch onderzoek in Dordrecht, verwachtte al dat resten van deze toren hier gevonden zouden worden. Zij geeft een mooie beschrijving over de achtergronden van de toren. (Dordrecht.net, 4 juni)

Lees meer: dordrecht.net

 

A10 Zuid 's nachts afgesloten vanwege bodemonderzoek

Ter voorbereiding op de bouw van het Zuidasdok vinden in juni bodemonderzoeken plaats op en langs de A10 Zuid, tussen knooppunten Amstel en de Nieuwe Meer. (Het Parool, 4 juni)

Lees meer: parool.nl

 

Staatstoezicht: meer aandacht nodig voor risico's zoutwinning

Zoutwinningsbedrijven hebben te weinig aandacht voor de risico's op de lange termijn voor de omgeving. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een rapportage over de zoutsector in Nederland. (NOS, 31 mei)

Lees meer: nos.nl

 

Asbest in Spelwijk volgens raadsleden gevaarlijk, volgens omgevingsdienst veilig

De gemeenteraad van Dronten maakt zich ernstige zorgen over de leegstaande loodsen aan de Industrieweg 2-4 in Swifterbant. Waar het college vanavond met een voorstel kwam voor het scheppen van voorwaarden om de loodsen op te knappen, spraken PvdA, SP en GroenLinks opeens alleen over asbest. Kort voor de vergadering ontvingen zij namelijk drie inspectierapporten. "Nu we dit gelezen hebben, is de situatie voor ons onacceptabel", zei Suzanne Stoop (PvdA). (DeDrontenaar.nl, 31 mei)

Lees meer: dedrontenaar.nl

 

Woonwagenbewoners wonen al jaren boven vervuilde grond

De bodem onder het woonwagenkamp van de Sinti in Gerwen is ernstig vervuild. De gemeente overweegt het hele kamp te verplaatsen. "We wonen hier al 75 jaar en willen hier niet weg." (ED, 30 mei)

Lees meer: ed.nl

 

Onderzoek Zwols aardwarmte project gaat door, ondanks mislukte projecten elders in Nederland

Het mislukken van aardwarmte projecten in Groningen en Venlo, is volgens de provincie Overijssel geen reden om de plannen voor de verwarming van 1000 huurwoningen met aardwarmte in Zwolle in de wacht te zetten. Volgens gedeputeerde Traag is het juist zaak om van aardwarmte projecten elders in het land te leren, om zo de mogelijke gevaren en negatieve gevolgen te voorkomen. (rtv Oost, 5 juni)

Lees meer: rtvoost.nl

 

SodM wijst op risico's van lekkages en bodemdaling bij zoutwinning

Zoutwinningsbedrijven zijn vooral gericht op het beheersen van de risico's tijdens de winning en het reageren op incidenten; er is relatief weinig aandacht voor de lange termijn. Dat concludeert Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in de Staat van de sector Zout. Het is belangrijk om het ordelijk verlaten van putten en cavernes in de ondergrond nu aan te pakken en niet pas in de toekomst. Dit beperkt de risico's op het gebied van veiligheid en financien voor de overheid en de samenleving. Ook moet er meer aandacht worden besteed aan preventieve onderhoudsmaatregelen. In Nederland zijn AkzoNobel, Nedmag en Frisia actief. (Groene Ruimte, 5 juni)

Lees meer: groeneruimte.nl

 

75 meter riolering in één nacht gerenoveerd

Maandagnacht renoveerde Aarsleff Leidingrenovatie 75 meter riolering bij het Zuiderpark in Groningen. Na een nacht werk moet de rioolbuis nu weer vijftig jaar mee kunnen. (Omroep Groningen, 5 juni)

Lees meer: oogtv.nl

 

Waterschappen en waterbedrijven willen meer aandacht voor bodem- en waterkwaliteit in GLB

In het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moeten maatregelen komen voor een betere bodem- en waterkwaliteit. Die oproep doen de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) in een gezamenlijke brief aan vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie. Daarnaast vragen de koepels om het Europese landbouw- en waterbeleid beter op elkaar af te stemmen. (GroeneRuimte, 4 juni)

Lees meer: groeneruimte.nl

 

Vecht-riool laat los van bodem

De riolering op de bodem van de Vecht is losgeraakt en drijft op enkele plekken aan het wateroppervlak. Dat meldt de gemeente. Het probleem moet zo snel mogelijk worden verholpen. (WeesperNieuws.nl, 5 juni)

Lees meer: weespernieuws.nl

 

Afval komt boven drijven: waarschuwing na slibstort Dreumel

Het bedrijf Nederzand heeft een waarschuwing gekregen van Rijkswaterstaat, omdat er bij het storten van bagger te veel afval naar de oppervlakte is gekomen. Inwoners van Dreumel vonden onlangs rond de plas aanzienlijke hoeveelheden plastic en piepschuim. (Omroep Gelderland, 4 juni)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

'Als we niet meer doen, wordt het IJsselmeer een bak met dood water'

Het gaat op z'n zachtst gezegd niet zo goed met het IJsselmeer. De visstand is in de afgelopen decennia flink teruggelopen en de maatregelen die tot nu toe zijn genomen leverden geen grote verbeteringen op. Diverse organisaties luiden de noodklok. (AD, 2 juni)

Lees meer: ad.nl

 

Nieuwe tegenslag voor station Breda: 79 meter diepe geboorde bronnen verstopt

Het station in Breda kampt opnieuw met tegenslag. Nadat deze week bekend dat er nieuw onderzoek komt naar de vallende stenen uit het plafond, zijn het dit keer de 79 meter diepe bronnen onder het gebouw die deels verstopt blijken te zijn. (BN DeStem, 31 mei)

Lees meer: bndestem.nl

 

Onderzoek naar kansen om duizenden huurwoningen in Zwolle te verwarmen met aardwarmte

Duizenden huurwoningen in Zwolle kunnen mogelijk worden verwarmd met aardwarmte. De gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en de Zwolse woningcorporaties DeltaWonen, SWZ en Openbaar Belang onderzoeken de mogelijkheid om de woningen aan te sluiten op een warmtenet dat wordt gevoed met aardwarmte. (NieuwsOverijssel.nl, 31 mei)

Lees meer: nieuwsoverijssel.nl

 


Pagina 10 van 68

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA