60 miljoen euro voor Nitraatrichtlijn

Er wordt 60 miljoen euro uitgetrokken voor het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Daarnaast gaat er ook nog 40 miljoen euro naar de veranderingsopgaven in het landelijk gebied. Dat laten de ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) weten. (Boer en Business, 7 maart)

Lees meer: boerenbusiness.nl

 

Geen extra diepe geothermie in Westland

De eerste boring naar extra diepe geothermie in Nederland biedt geen perspectief op daadwerkelijke warmtewinning op 4 km diepte. Dat is jammer, want diepere putten leveren meer warmte. Wat betekent dit voor ultradiepe geothermie in de rest van het land? (Technisch Weekblad, 5 maart)

Lees meer: technischweekblad.nl

 

Spoedoverleg gemeenteraad over vervoer zwaar vervuilde grond

De gemeenteraad voert komende donderdag tijdens haar vergadering spoedoverleg over het vervoer van zwaar vervuilde grond van Schiphol-Oost naar een terrein bij Aalsmeerderbrug. Het extra agendapunt komt er op initiatief van CDA-fractievoorzitter Mariette Sedee. Andere raadsfracties hebben zich bij haar verzoek aangesloten. (HCnieuws.nl, 2 maart)

Lees meer: hcnieuws.nl

 

Kerkrade start met saneren industriële schachten

Zes voormalige industriele mijnschachten in Kerkrade zijn mogelijk onveilig en moeten daarom gesaneerd worden. (De Limburger, 1 maart)

Lees meer: limburger.nl

 

Boer straks duizenden euro's meer kwijt aan waterschap

In het nieuwe belastingstelsel betalen boeren jaarlijks zo’n 2000 tot 8000 euro meer heffing aan het waterschap voor de vervuiling van landbouwgrond. Dat blijkt uit een onafhankelijke studie naar het concept-voorstel van de Unie van Waterschappen. (H2O Waternetwerk, 1 maart)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Aanvullende PAS monitoringsrapportage Stikstof: meer inzicht in leefgebieden

De PAS monitoringsrapportage stikstof is aangevuld met informatie over de leefgebieden van soorten. Deze aanvullende rapportage heeft geen gevolgen voor de eerder gepresenteerde conclusies over de trends in uitstoot en depositie van stikstofoxides en ammoniak. Het RIVM verwacht dat de hoeveelheid stikstof die neerslaat in natuurgebieden op lange termijn blijft dalen. (RIVM, 28 februari)

Lees meer: rivm.nl

 

Kabinet geeft startschot voor Klimaatakkoord

De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee wordt het startschot gegeven voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden over het Klimaatakkoord. Het doel is om in de zomer van dit jaar tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Deze afspraken zullen vervolgens in de tweede helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma's. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019. (Rijksoverheid, 23 februari)

Lees meer: rijksoverheid.nl

 

Bodemdaling vraagt nieuwe aanpak

Op veel plekken in Nederland daalt de bodem. De oorzaken zijn divers en de gevolgen ingrijpend. (Boerderij, 27 februari)

Lees meer: boerderij.nl

 

Bacteriegroei door biodiesel tast ondergrondse opslagtanks aan: duizenden moeten mogelijk vervangen

Duizenden ondergrondse opslagtanks voor diesel moeten de komende jaren mogelijk worden opgegraven en vervangen. Door bijmenging van biodiesel, sinds 2007 verplicht, groeien er meer bacterien in de tanks. Die tasten de wanden aan. (de Volkskrant, 26 februari)

Lees meer: volkskrant.nl

 

Netwerk ‘Onder Twente’ wil meer inspraak over Twentse bodem

Over de diepe ondergrond van Twente willen overheden, belangengroepen, bedrijven en individuele inwoners meer te zeggen hebben. Het netwerk 'Onder Twente' moet daar voor zorgen. En minister Eric Wiebes moet naar Twente komen. (Tubantia, 23 februari)

Lees meer: tubantia.nl

 

Droogdok zinkt naar bodem bij Lauwersoog

Het droogdok in de haven van Lauwersoog was tientallen jaren een vertrouwd gezicht.Nu is het verdwenen, naar de bodem van de haven. (RTV Noord, 25 februari)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Bezwaar tegen legalisering clandestiene dammen in Markerpolder

Op de valreep heeft gemeente Alkmaar besloten om clandestiene dammen in de Markerpolder toch te legaliseren, tot ongenoegen van inwoners van Markenbinnen. Vijf van hen dienden bezwaar in. Zij verzetten zich al langer tegen beleid en nalatigheid die bodemverlaging kunnen veroorzaken en ook ongemerkt grote schade aan funderingen, als deze droog komen te staan. Het UNESCO erfgoed fort is al deels verzakt. (Alkmaar Centraal, 5 maart)

Lees meer: alkmaarcentraal.nl

 

Memo wethouder: Toch verontreiniging onder kunstgrasvelden Purmerend

Wederom komt er tegenstrijdige informatie betreffende de kunstgrasvelden aan het licht. Waar wethouder Helm aan de hand van het eerste onderzoek verontreiniging ontkende in antwoord op raadsvragen van D66, wordt dit nu wel erkend. De verklaring van Kwinfra omtrent het eerdere onderzoek roept ook nu weer de nodige vragen op. (Regio Purmerend, 4 maart)

Lees meer: regiopurmerend.nl

 

Meer helderheid in archeologische waarde

Boeren en tuinders krijgen in de toekomst wellicht minder vaak te maken met beperkingen door een archeologische bestemming op hun grond. Gemeenten moeten nauwkeuriger aan de slag met het vastleggen ervan. Een goede handleiding wordt in de loop van de komende zomer opgeleverd. (Nieuwe Oogst, 1 maart)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Proef bodemsanering in de Broekpolder

Fietsen over de Watersportweg? Of wandelen in het gebied ten noorden van het Klauterwoud? Dan is het de komende twee maanden even opletten! In maart en april rijden er vrachtwagens van en naar het terrein nabij het Educatief Archeologisch Erf vanwege een proef van de provincie met bodemsanering. (Vlaardingen 24, 1 maart)

Lees meer: vlaardingen24.nl

 

Ondergrondse waterbuffer bij stadion van Sparta

Vlak voor stadion Het Kasteel van Sparta komt een ondergrondse waterbuffer. Met het opgeslagen regenwater wordt de grasmat van de Rotterdamse voetbalclub besproeid. (H2O Waternetwerk, 27 februari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Gewijzigde NEN 5717 en NEN 5720 voor waterbodemonderzoek gepubliceerd

NEN heeft de gewijzigde normen voor milieuhygienisch waterbodemonderzoek geactualiseerd en gepubliceerd. Via een geplande wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) per 1 april 2018 komt een verwijzing naar de nieuwe NEN 5717 (vooronderzoek) en NEN 5720 (onderzoek). Hiermee sluiten beide documenten aan bij het (toekomstige) bodembeleid. Op de website van NEN staan de belangrijkste wijzigingen vermeld. (Bodem+, 21 februari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Micro-organismen na jaren zonder water weer tot leven

Onderzoekers hebben ontdekt dat micro-organismen, na jaren in slaaptoestand te hebben verkeerd, door regen weer tot leven kwamen in een van de droogste woestijnen. (KIJK, 27 februari)

Lees meer: kijkmagazine.nl

 

Grondscan in zoektocht naar historisch wrak

Het Strandvondstenmuseum en de Werkgroep Oud Castricum hebben samen met Werkgroep Innovatieve Meettechnieken in de Archeologie een nieuwe grondscan op het museumterrein uitgevoerd. (Kijk op Castricum, 26 februari)

Lees meer: castricum.uitkijkpost.nl

 

‘Binnen twee jaar komt er een einde aan de Groningse aardbevingen’

Wanneer de gaswinning in Groningen nu wordt beeindigd, stoppen de aardbevingen binnen twee jaar. Dat zegt de Delftse oud-hoogleraar Jacques Hagoort. (Dagblad van het Noorden, 23 februari)

Lees meer: dvhn.nl

 


Pagina 3 van 48

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA