Gereinigde grond voor Martens en Van Oord toch zwaar vervuild

De gemeente Brielle treft maatregelen na de ontdekking van vervuilde grond bij de Plas van Heenvliet, een recreatiegebied in ontwikkeling. Volgens informatie in het bezit van het ANP zijn in de grond gevaarlijke vluchtige stoffen gevonden zoals benzeen, tolueen en oplosmiddelen (Cobouw, 20 februari).

Lees meer: cobouw.nl

 

Provincie saneert vervuilde Caldic-terrein in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - In opdracht van de provincie Noord-Brabant wordt eind deze maand een begin gemaakt met het schoonmaken van het voormalige Caldic-terrein aan de Schansdijk in Zevenbergen (BN de Stem, 20 februari).

Lees meer: bndestem.nl

 

Bodem Vught geeft wéér een stukje historie prijs: een villa uit 1753

VUGHT - Vught is weer een stukje geschiedenis rijker. Tijdens werkzaamheden is gestuit op mogelijke restanten van de eerste Villa Leeuwenstein, in 1753 gebouwd door de Bossche stadsbestuurder Johan Hendrik van Heurn (Brabants Dagblad, 20 februari).

Lees meer: bd.nl

 

Ondergrondse wateropslag voor toenemende watervraag

Wereldwijd neemt de vraag naar water toe. In meerdere regio’s staat de beschikbaarheid van voldoende en schoon water al onder druk. Ondergrondse opslag van water biedt een kans om ook in de toekomst aan de waterbehoefte te kunnen voldoen. Onderzoekers hebben een wereldwijd overzicht gemaakt dat laat zien waar, hoe en waarvoor ondergrondse wateropslag wordt gebruikt (Nature Today, 16 februari).

Lees meer: naturetoday.com

 

Het is net een stofzuiger, die over de bodem gaat

600.000 kuub wordt op dit moment weggezogen uit de vaargeul De Wielingen in de monding van de Westerschelde. Hopperzuiger De Elbe zuigt het zand en de klei weg, om het materiaal vervolgens te lozen voor de kust. Het werk duurt nog tot het einde van de maand. Het zand en de klei zijn in de loop van de jaren in de vaargeul aangeslibd en hebben daar een drempel gevormd (Omroep Zeeland, 16 februari).

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Xtc-lab en asbestdump aangetroffen na zoektocht gestolen auto

Resten van een xtc-laboratorium en asbest. Dat was de vondst op twee terreinen in Retersbeek nadat de zoektocht naar een als gestolen opgegeven auto de politie naar het Voerendaalse gehucht had geleid. (De Limburger, 15 februari)

Lees meer: limburger.nl

 

Grondwaterfolie onder A27 zorgpunt bij verbreding Ring Utrecht

Het grondwater is een toprisico bij de verbreding van de Ring Utrecht vanaf 2020. Zorgen leven over de hydraulische knelpunten en de gevolgen van mogelijke lekkage van het folie onder de A27. (Cobouw, 15 februari)

Lees meer: cobouw.nl

 

AkzoNobel: diepe olieverontreiniging opruimen niet altijd slim

Het is de vraag of diepe olielekkages door AkzoNobel opgeruimd worden. Het bedrijf zelf twijfelt aan de noodzaak daarvan. Het Staatstoezicht op de Mijnen doet er onderzoek naar. (Tubantia, 13 februari)

Lees meer: tubantia.nl

 

Bodem Noord-Nederland blijkt behoorlijk verdicht

Een driejarig onderzoek naar de mate van bodemverdichting in de drie Noordelijke provincies wijst uit dat veel landbouwpercelen inmiddels zijn aangetast. (Nieuwe Oogst, 14 februari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Centraal College van Deskundigen Bodembeheer

Zo'n vier keer per jaar komt het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer bijeen. Dit CCvD vergadert dan samen met het Accreditatiecollege (AC) Bodembeheer. Aan de orde komen de normatieve documenten op het gebied van bodem en water, zoals het aanpakken van bodemverontreiniging, grondstromen, bodemenergie, mechanische boringen en tijdelijke bemalingen. Het doel is het borgen dat alle direct belanghebbenden inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de documenten en het bevorderen van het correcte gebruik. (SIKB, 14 februari 2018)

Lees meer: sikb.nl

 

Gemeente gaat in Zwolle-Noord boren naar geothermie

De gemeente gaat in Zwolle-Noord boren naar aardwarmte De plek ligt op 2300 meter diepte ter hoogte van het Zwarte Water, tussen Dijklanden (in de Aa-Landen) en de Stadskolk (in Stadshagen). (ZwolleNu, 13 februari)

Lees meer: zwollenu.nl

 

Nieuwe grondscan in zoektocht naar Romeins schip Castricum

Het Strandvondstenmuseum en de Werkgroep Oud Castricum hebben samen met Werkgroep Innovatieve Meettechnieken in de Archeologie een nieuwe grondscan op het museumterrein uitgevoerd (Noord Hollands Dagblad, 21 februari).

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 

De aarde als onuitputtelijke schone energiebron

Europa kan scoren met aardwarmte, zegt geoloog Jon Limberger. Vandaag promoveert hij in Utrecht op een studie hierover. Mooi nieuws: Nederland lijkt bij uitstek geschikt. Kunnen we gas inruilen voor geothermie (Trouw, 16 februari)?

Lees meer: trouw.nl

 

Warmte uit de bodem is een kansrijk alternatief voor Gronings gas

Huizen in Nederland kunnen prima worden verwarmd met aardwarmte. Gronings gas is dan niet meer nodig (Trouw, 16 februari).

Lees meer: trouw.nl

 

Wetsaanpassing moet aardwarmtewinning stroomlijnen

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil de Mijnbouwwet aanpassen om de winning van aardwarmte te stroomlijnen. (Nieuwe Oogst, 15 februari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Bewoners Rotterdam verhogen zelf grondwaterpeil tegen paalrot

In het Kleiwegkwartier in Rotterdam doen buurtbewoners een proef waarbij ze water uit de sloot halen en onder hun woningen pompen om het grondwaterpeil te verhogen als het lang droog is geweest. Zo voorkomen ze dat de houten palen onder hun huis wegrotten en de fundering verzakt. (NOS, 15 februari)

Lees meer: nos.nl

 

Aanpak hotspot medicijnresten: RWZI in Aarle-Rixtel krijgt vier ton voor pilot

Waterschap Aa en Maas krijgt van de rijksoverheid 400.000 euro voor een pilot op de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maandag 12 februari bekend tijdens de Bestuurlijke Conferentie Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater in Slot Zeist. (Waterforum, 13 februari)

Lees meer: waterforum.net

 

Aurora-terrein Gemert hoeft niet snel schoon

De verontreinigde grond op het terrein van voormalig wasserij Aurora aan de Lodderdijk in Gemert hoeft niet met spoed door de provincie aangepakt te worden. Dat heeft de Raad van State in Den Haag woensdag bepaald. Daarmee zijn twee eigenaren van gronden rondom het bedrijfsterrein in het ongelijk gesteld. (ED, 14 februari)

Lees meer: ed.nl

 

Ook Zwolse corporaties doen mee aan onderzoek aardwarmte

De drie Zwolse woningcorporaties worden betrokken bij het onderzoek naar het gebruik van aardwarmte in de stad. De gemeente hoopt rond de zomer duidelijkheid te hebben over de vraag of het mogelijk is om warm water uit diepe aardlagen op te pompen en te gebruiken voor verwarming van woningen. (De Stentor, 14 februari)

Lees meer: destentor.nl

 

'Risicovolle' proefboringen naar warmte

Zeeland geeft toestemming voor het doen van proefboringen op de grens van Tholen en Brabant. Onderzocht wordt of warmte kan worden gewonnen uit de aarde. Maar er zijn wel risico's aan de boringen, zoals trillingen, grondwatervervuiling en schade aan waterkeringen. (Omroep Zeeland, 13 februari)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 


Pagina 22 van 65

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA