Werk aan haven Elburg vordert gestaag

Op deze video is mooi te zien waar er wordt gewerkt in de haven van Elburg. Het gebied wordt flink onder handen genomen, te beginnen met een ingrijpende sanering van de bodem. (De Stentor, 26 september)

Lees/zie meer: destentor.nl

 

Provincie voor eeuwig vast aan stortplaats Koegorspolder

De provincie zit voor eeuwig vast aan de nazorg voor de vroegere stortplaats in de Koegorspolder bij Terneuzen. De stortplaats was de verantwoordelijkheid van de Belgische afvalverwerker Indaver. Maar die heeft de nazorg nu overgedragen aan de provincie, die daarvoor ruim vier miljoen euro krijgt van het bedrijf. (Omroep Zeeland, 26 september)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Natuurgebied in plaats van vuilstort

Daar waar in de Lickebaert, de polder tussen Vlaardingen en Maassluis, in 1993 een stortplaats voor afval zou komen, verrees een natuurgebied dat symbool stond voor een nog nooit eerder vertoonde massale opstand van de Vlaardingse bevolking: het Volksbos, het oudste protestbos van Nederland. In Museum Vlaardingen is er nu tot en met 7 januari een tentoonstelling over te zien. (Groot Vlaardingen, 26 september)

Lees meer: grootvlaardingen.nl

 

Onderzoekt wijst uit: aardwarmte winnen onder Enschede kan

Geothermie kan wel degelijk ook in de Enschedese bodem. Onderzoek van het Enschedese bedrijf No Nonsense Technical Solutions (NNTS), in opdracht van de gemeente, wijkt daarmee af van een eerder onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel. (Tubantia, 25 september)

Lees meer: tubantia.nl

 

Asbest vertraagt bouw De Jonkheer

De bouw van wooncomplex De Jonkheer aan de Jhr. Ramweg in Schalkwijk loopt vertraging op door de vondst van asbest in de bodem. (AD, 21 september)

Lees meer: ad.nl

 

‘Epicentrum’ Loppersum neemt voortouw met Energietransitieplan

Een brede coalitie van zestien partijen uit de energiesector, het bankwezen, onderwijs en burgerschap heeft 20 september een intentieverklaring voor het Energietransitieplan Loppersum getekend. Loppersum staat bekend als het epicentrum van de gaswinning-gerelateerde aardbevingen in Groningen. Als de energietransitie daar goed uitpakt, wil de dorp het plan uitrollen in de andere dorpen van de gemeente en successen delen met andere gemeenten in het gaswinningsgebied. (FluxEnergie.nl, 21 september)

 

Lees meer: fluxenergie.nl

 

Bodem te slecht voor snel spoor tussen Winschoten en Bad Nieuweschans

De slechte bodemgesteldheid op het treinbaanvak Winschoten-Bad Nieuweschans maakt een snelheidsverhoging van 120 naar 140 km/u onmogelijk. (Dagblad van het Noorden, 20 september)

Lees meer: dvhn.nl

 

NVWA zet voor het eerst drones in bij controle maïsoogst

Voor het eerst worden er dit najaar door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) drones ingezet die de maisoogst nauwkeurig in de gaten houden. Maistelers zijn namelijk verplicht de zand- of lossgrond direct na de oogst in te zaaien met een zogenaamd vanggewas (vaak gras). Dit gewas zorgt ervoor dat overgebleven mineralen worden opgenomen en niet in het grondwater terecht komen. De maistelers riskeren hoge boetes als zij zich niet houden aan deze milieumaatregel. (Roosendaalse Bode, 19 september)

Lees meer: internetbode.nl

 

Kabinet betaalt deel sanering Zeeuwse fosforfabriek Thermphos

Het kabinet draagt 27,7 mln euro bij aan de sanering van de voormalige fosforfabriek Thermphos in het Zeeuwse Vlissingen. Dat schrijft het demissionaire kabinet in de miljoenennota. (fd. 19 september)

Lees meer: fd.nl

 

Waterschap zuivert ziektes uit bagger

Waterschap Noorderzijlvest probeert een partij bagger uit het Boterdiep op natuurlijke wijze te zuiveren. (Dagblad van het Noorden, 18 september)

Lees meer: dvhn.nl

 

Reporter Radio: De vervuiler betaalt, maar Defensie niet

Als gevolg van onder meer inkrimping van de krijgsmacht heeft het ministerie van Defensie sinds de Koude Oorlog honderden hectaren grond afgestoten. In de afgelopen jaren kwamen daardoor tientallen hectaren gewilde grond vrij voor woningbouw. Maar het was soms wel grond met een schaduwkant. In enkele gevallen was er sprake van ernstige bodemverontreiniging. (NPO Radio 1, 17 september)

Lees meer: nporadio1.nl
Luister hier de uitzending: nporadio1.nl

 

"Verzilting kan ook kans voor landbouw zijn"

Langdurige droogte zoals tijdens de voorbije zomer en een stijgende zeespiegel zorgen voor meer verzilting, wat zo veel wil zeggen als meer zout in de bodem. Slecht nieuws voor landbouwers, want heel wat teelten worden simpelweg onmogelijk en de kwaliteit van het gras voor het vee vermindert. Om beter zicht te krijgen op de problematiek werkt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van een Europees project aan een nieuwe verziltingskaart. (Vilt, 26 september)

Lees meer: vilt.be

 

Nieuw onderzoek asieldorp Ter Apel

Het grond- en drinkwater, de lucht en de bodem in het asieldorp in Ter Apel worden opnieuw onderzocht op mogelijke vervuiling. Ook de gebouwen en gewassen worden onderzocht. (Dagblad van het Noorden, 25 september)

Lees meer: dvhn.nl

 

Machinegeweren en een zoektocht naar een vermiste piloot

De bergingswerkzaamheden aan de Avro Lancaster verloopt volgens plan. In 1942 werd het vliegtuig neergeschoten en verdween het onder de grond in natuurgebied De Alde Feanen, pal naast de oude stortplaats. De eerste zaken die de deskundigen nu boven water halen, zijn redelijk goed bewaard gebleven. Zo zijn er een machinegeweer, een deel van een propeller en enkele zuurstofflessen gevonden. Zo is op de propeller de groene kleur op de punt nog duidelijk zichtbaar. (Omrop Fryslan, 22 september)

Lees meer: omropfryslan.nl

 

Gemeente betaalt mee aan controle afvalwater van Orion op PCB’s

De gemeente Smallingerland betaalt 5000 euro mee aan het in de gaten houden van het afvalwater van het bedrijf Orion aan de Steven op industrieterrein De Haven. (Drachtste Courant, 24 september)

Lees meer: drachtstecourant.nl

 

Overname stortplaats Uden door nazorg bodem

Het beheer en eigendom van de gesloten stortplaats aan de Vluchtoordweg in Uden is per 30 augustus overgenomen door Nazorg Bodem Uden, een werkmaatschappij van Stichting Bodembeheer Nederland. Zo zijn Nazorg Bodem, Attero en de Omgevingsdienst Brabant Noord overeengekomen. (Land en Water, 19 september)

Lees meer: landenwater.nl

 

Stand van zaken bodemverontreiniging MPO-terrein

Recent is in het kader van de toekomstige ontwikkeling van het woningbouwproject Wilhelminahaven in opdracht van Thuisvester een bodemonderzoek uitgevoerd op het voormalig MPO terrein (ook bekend als PDM-terrein). (Oosterhout, 20 september)

Lees meer: oosterhout.nieuws.nl

 

Bewoners Veerstraat angstig en boos om gif in tuinen

Het leven van de bewoners van de Veerstraat 132 tot en met 140A staat sinds anderhalve week op zijn kop. Toen kregen ze te horen dat de tuinen achter hun woningen zijn vervuild met lood en kankerverwekkende stoffen. "Wij zijn angstig, verdrietig en boos", zeggen Mechteld Lureman en Harald van Roekel, twee van de Veerstraat-bewoners. (Stad Wageningen, 19 september)

Lees meer: stadwageningen.nl

 

Overname stortplaats Uden door Nazorg Bodem

Het beheer en eigendom van de gesloten stortplaats aan de Vluchtoordweg in Uden is per 30 augustus overgenomen door Nazorg Bodem Uden B.V., een werkmaatschappij van Stichting Bodembeheer Nederland. Zo zijn Nazorg Bodem, Attero en de Omgevingsdienst Brabant Noord overeengekomen (persbericht Nazorg Bodem, 19 september).

Lees meer...
 

Zeeland knarsetandend akkoord met rekening sanering Thermphos

De provincie Zeeland gaat toch meebetalen aan de schoonmaak van het zwaar verontreinigde terrein van fosforfabriek Thermphos in Vlissingen. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat wil 27 miljoen euro bijdragen. Dat gebeurt wel met tegenzin, want eigenlijk heeft Zeeland het geld niet. (NOS, 15 september)

Lees meer: nos.nl

 


Pagina 30 van 56

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA