Provincie acht meeste gebieden in Overijssel ongeschikt voor ondergrondse opslag

Provinciale Staten hebben vandaag een aantal beleidskeuzes vastgesteld over de prioritering in het gebruik van de diepe ondergrond. Met de methode kijkt de provincie zowel naar bovengrondse als ondergrondse ontwikkelingen in de advisering over activiteiten in de diepe de ondergrond. De provincie acht de meeste gebieden in Overijssel als niet geschikt voor ondergrondse opslag: het sluit 80% van de gasvelden in Overijssel uit. Alleen bij een vijftal gasvelden kan met een specifieke methode op locatie nieuw onderzoek worden verricht naar de mogelijkheden. (Provincie Overijssel, 21 juni)

Lees meer: overijssel.nl

 

Alles wat je moet weten over 'energiepolder' Rijnenburg

Nieuwegeiners en ook inwoners van De Meern vrezen in navolging van Houtenaren de komst van windturbines naar de polder Rijnenburg, in de linker oksel van knooppunt Oudenrijn. Ze zijn bang voor horizonvervuiling, maar veel meer nog voor bewegende schaduwen van de wieken en geluidsoverlast. (AD, 26 juni)

Lees meer: ad.nl

 

Mogelijk 30% van industriële warmtevraag door Ultra Diepe Geothermie

30% van de warmte die de industrie nodig heeft, zou in de toekomst door Ultra Diepe Geothermie geleverd kunnen worden. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en 7 consortia van bedrijven hebben vandaag de zogeheten Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) ondertekend. Dit is een belangrijke stap om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van deze technologie. De Green Deal wordt ondertekend tijdens de jaarlijkse presentatie van het EBN-rapport 'Focus on Energy' in Den Haag. (Rijksoverheid, 19 juni)

Lees meer: rijksoverheid.nl

 

Provincie wil opslag waterstofgas en perslucht in Twentse bodem niet blokkeren

Een voorstel voor het gebruik van de diepe ondergrond van Overijssel is door Provinciale Staten ongewijzigd vastgesteld. Dat betekent dat de provincie bij de aanwijzing blijft van een gebied tussen Hengelo en Enschede, waar eventueel opslag van waterstofgas en perslucht mogelijk is. (Tubantia, 22 juni)

Lees meer: tubantia.nl

 

Deze woningen zakken almaar dieper weg: “Liever nu afbreken dan nog vijf jaar miserie”

Zeven jaar geleden stelden de eigenaars van twee woningen aan de Beekstraat vast dat er iets scheelde met de ondergrond waarop hun woningen werden gebouwd. Ze bleken op een vroegere stortplaats te staan en zakken weg. Een oplossing is nog niet in zicht. (Nieuwsblad, 23 juni)

Lees meer: nieuwsblad.be

 

Eerste stukje ‘klimaatstraat’ in Zwolse wijk Assendorp

Wonen op schone grond zonder overlast van water en hitte. Dat is straks het resultaat als vier buren en projectontwikkelaar DJOntwikkeling klaar zijn in de Seringenstraat in de Zwolse wijk Assendorp. Geholpen door waterschap en gemeente gaan ze aan de slag met het klimaatbestendig maken van de straat door slim om te gaan met de verbouw tot nieuwe garageboxen, bodemsanering en de herinrichting van tuinen. Dit initiatief is de eerste waarvoor Waterschap Drents Overijsselse Delta de onlangs opengestelde 'klimaatsubsidie' verstrekt. (Nieuws Overijssel, 21 juni)

Lees meer: nieuwsoverijssel.nl

 

Het handelingsperspectief van gemeenten in de energietransitie naar een duurzame warmte- en elektriciteitsvoorziening

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de energietransitie en vele pakken deze rol ook op. Deze studie onderzoekt in hoeverre gemeenten er in de praktijk in slagen om hun ambities voor een energieneutrale gebouwde omgeving en hernieuwbare-energieopwekking te verwezenlijken. De onderzoekers nemen 19 gemeentelijke casussen onder de loep en bekijken welke wettelijke instrumenten en andere middelen gemeenten hebben, en welke knelpunten (en oplossingen) ze signaleren. (Planbureau voor de leefomgeving, 19 juni)

Lees meer: pbl.nl

 

De wonderbaarlijke transplantatie van natuurgrond

Strooi verkruimelde "donorgrond" uit over een beoogd nieuw natuurgebied en nieuwe plantensoorten verschijnen razendsnel. (NRC, 16 juni)

Lees meer: nrc.nl

 

Stier van liefst 700 kilo op slag dood door uiterst giftig afval

Onbekenden hebben een grote hoeveelheid van een uiterst giftige stof geloosd in een gracht aan de Hulststraat in Bekkevoort. Een stier van 700 kilo die met het goedje in contact kwam, was op slag dood. Het parket onderzoekt de zaak. (Nieuwsblad, 19 juni)

Lees meer: nieuwsblad.be

 

Column Paul: Draaikonten met bodemonderzoek

De bodem zit altijd in ons hart, natuurlijk, maar bij aankoop van een huis of bedrijfsperceel, of bij aanbouw, willen we graag onze aandacht focussen op het gebouw zelf, op de functionele mogelijkheden daarvan, op het meubilair en de kleur van het behang. (Paul de Reus, 16 juni)

Lees meer...
 

Sanering vuilstort Ter Apelkanaal begint eindelijk

Het afdekken van de voormalige vuilstortplek in Ter Apelkanaal kan binnenkort eindelijk beginnen. Er is voldoende grond aanwezig voor de operatie. (Dagblad van het Noorden, 15 juni)

Lees meer: dvhn.nl

 

Gasboringen in Woerden: inwoners vrezen Groningse toestanden

Nu de gaskraan in Groningen iets wordt dichtgedraaid, wordt er gekeken naar kleinere gasvelden in Nederland. Zoals het veld in het Utrechtse Woerden. Het Canadese bedrijf Vermillion, dat eigenaar is, heeft plannen om onder de wijk Molenvliet naar gas te boren. (NOS, 26 juni)

Lees meer: nos.nl

 

Waterbedrijven slaan alarm: mest bedreigt drinkwaterwinning

Meststoffen verontreinigen het grondwater. Zuivering wordt steeds duurder en complexer. De Nederlandse waterbedrijven zijn bezorgd en pleiten voor maatregelen. (Trouw, 24 juni)

Lees meer: trouw.nl

 

Sanering Thermphos-terrein stilgelegd

De sanering van het Thermphos-terrein in Vlissingen-Oost is stilgelegd. Dat meldde gedeputeerde Jo-Annes de Bat vanmorgen. De sanering ligt stil omdat de juiste documenten ontbreken. Volgens De Bat heeft het geen gevolgen voor de planning. (Omroep Zeeland, 23 juni)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Column Jan: Nieuwe stofjes

Eens per jaar organiseren de Bodemnieuws-engineers een mini-symposium. In een hip voormalig bedrijfspand in het gerevitaliseerde havengebied van Deventer zit je in voormalige treinbanken tussen roestige verwarmingsketels, drink je vlierbloesem-Bionade, muntwater of Kola (met een "K" inderdaad) en eet je groentechips. En dat is best leuk. (Jan Klein Kranenburg, 22 juni)

Lees meer...
 

TNO levert kennis voor winning ultra diepe geothermie

TNO gaat samen met Energiebeheer Nederland (EBN) en het ministerie van Economische Zaken bedrijven ondersteunen met de nieuwste kennis van de diepe ondergrond. Vandaag hebben zeven consortia van bedrijven met de Rijksoverheid, EBN en TNO de zogeheten Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) ondertekend. De ambitie is aardwarmte op een diepte van tenminste vierduizend meter te winnen en daardoor bij te dragen aan een CO2-arme energievoorziening in 2050. (TNO, 19 juni)

Lees meer: tno.nl

Lees hier de Green Deal: geothermie.nl

 

Geen aanwijzingen voor mestfraude concludeert BOR

Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) heeft geen concrete aanwijzingen gevonden voor mestfraude in het zuidelijk zandgebied. Dat blijkt uit het advies dat zij aan de Tweede Kamer geven over mestfraude, naar aanleiding van het PBL-rapport. (Boer en Business, 15 juni)

Lees meer: boerenbusiness.nl

Download hier het rapport 'Evaluatie Meststoffenwet 2016': tweedekamer.nl

 

PvdA wil uitstel besluit over opslag waterstofgas in Twentse bodem

"Er mag geen gas de Twentse bodem in zonder dat eerst gemeentes worden gehoord." Dat zegt PvdA-fractievoorzitter Tijs de Bree. De PvdA wil dat een provinciaal voorstel om de Twentse bodem aan te wijzen als 'zoekgebied' voor ondergrondse opslag van waterstofgas of perslucht wordt uitgesteld. (RTV Oost, 17 juni)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Luister: Wat zegt het zand?

Grotere stranden, een extra rij duinen en dus: een sterkere kust. Maar wat heeft het opspuiten van al het zand voor gevolgen gehad voor de natuur? (AD, 16 juni)

Lees meer: ad.nl

 

Normering van plastic en pesticiden in de bodem hoog nodig

Naast plastic in de oceanen zijn verontreinigingen met plastic op landbouwgrond in Europa en grote delen van de wereld een groeiend probleem. En er zijn geen normen voor. Die ontbreken ook voor restanten van pesticides en hun afbraakproducten in bodems. Daarom dringt prof.dr. Violette Geissen aan op normering. (Wageningen University en Research, 15 juni)

Lees meer: wur.nl

 


Pagina 4 van 21

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA