Kamervragen over oude gasput bij Wanneperveen

GroenLinks maakt zich ernstig zorgen over een oude gasput van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan de Gasthuisdijk bij Wanneperveen. De put heeft mogelijk geleid tot verontreiniging van de bodem, die een bedreiging zou kunnen vormen voor de natuur in het nabijgelegen nationaal park Weerribben-Wieden. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren heeft daarom minister Henk Kamp om opheldering gevraagd. (De Stentor, 30 augustus)

Lees meer: destentor.nl

 

Lood in de (speel)tuin: risico's onderzocht

De GGD's in Gelderland waarschuwen voor de gezondheidsrisico's van lood in de bodem. Lood kan de ontwikkeling van het leervermogen nadelig beinvloeden. Daarom moeten kinderen tot en met 6 jaar er zo min mogelijk van binnenkrijgen. (Omroep Gelderland, 31 augustus)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

Meer bodemdata gratis beschikbaar

Na de Bodemkaart van Nederland stelt Wageningen Environmental Research (Alterra) nu ook de Geomorfologische Kaart van Nederland als open data beschikbaar. (Nieuwe Oogst, 29 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nl

 

Zes nieuwe geothermie-onderzoeken gestart als onderdeel Kennisagenda Aardwarmte

Zes nieuwe geothermie-onderzoeken zijn gestart als onderdeel van de Kennisagenda Aardwarmte: verbetering putspecificaties ivm RNES regeling, laboratoriumtest radial jetting, microbiologie in geothermische putten, regionale veldontwikkeling aardwarmte, exploratie aardwarmte met 'slim hole' boren en temperatuurgradient aardwarmte bij geologische breuksystemen. (AgriHolland, 29 augustus)

Lees meer: agriholland.nl

 

Ernstige bodemverontreiniging op NAM-locatie in Rossum

Bij de NAM-locatie aan de Bentersteeg in Rossum is sprake van ernstige bodemverontreiniging. Zo'n 65 kubieke meter aan grond en 25 kubieke meter aan grondwater is sterk verontreinigd door minerale olie. (Tubantia, 29 augustus)

Lees meer: tubantia.nl

 

De unieke grond onder je voeten

Een grondlaag zo bijzonder, dat mensen van over de hele wereld er een beetje van willen. Daarvoor hoef je echt niet naar de andere kant van de wereld, maar slechts een stukje naar beneden, de grond in. Want die wereldberoemde laag zit onder de voeten van alle Veenkolonialen. Dus ook onder die van jou. (Gezondheid&Co, 28 augustus)

Lees meer: gezondheidenco.nl

 

'Kleiplan Weerwater kansloos en niet duurzaam'

"Het is een broodjeaapverhaal", "de klei is economisch waardeloos" en "dit plan is alles behalve duurzaam". Het zijn reacties van deskundigen op de plannen van bouwbedrijf Dura Vermeer en de gemeente Almere om huizen en geluidswallen te bouwen met klei uit het Weerwater. Die klei zou van uitstekende kwaliteit zijn en het afgraven van de bodem zou het waterplantenoverschot oplossen en de waterkwaliteit verbeteren. Deskundigen vegen echter de vloer aan met de plannen die in juli werden gepresenteerd. (Omroep Flevoland, 28 augustus)

Lees meer: omroepflevoland.nl

 

Meer nodig voor veilig drinkwater in Nederland

Betere bescherming van drinkwaterbronnen vraagt harde afspraken, betoogt Hans de Groene, directeur van Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin). (Trouw, 26 augustus)

Lees meer: trouw.nl

 

Van Dam wil geen extra eisen grondgebondenheid

Het ministerie van Economische Zaken scherpt de eisen niet extra aan om de milieudoelen te halen. Rik Grashoff (GroenLinks) stelde hierover kamervragen naar aanleiding van een rapport van het Louis Bolk Instituut. (Nieuwe Oogst, 24 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

'Rotterdam begint te lijken op Venetiƫ aan de Maas'

Zware plensbuien zorgen voor veel overlast in Rotterdam. Kelders lopen onder, straten staan blank en tuinen zijn drijfnat. De stad moet snel ingrijpen, vindt de VVD. 'Wijken krijgen zo een Venetiaans karakter'. (AD, 24 augustus)

Lees meer: ad.nl

 

Nederlands veen stoot steeds meer CO2 uit, bijna zo veel als een kolencentrale

Niet alleen auto's en fabrieken stoten CO2 uit, ook veengebieden in Nederland doen dat. En door klimaatverandering zal die CO2-uitstoot uit het veen ook nog eens flink gaan toenemen, mogelijk zelfs met 70 procent deze eeuw. Daarom is het volgens onderzoekers van groot belang dat er wordt gewerkt aan oplossingen. (NOS, 23 augustus)

Lees meer: nos.nl

 

TNO: Al in 2021 komt er meer gas uit het buitenland dan uit eigen bodem

Mogelijk al vanaf 2021 haalt Nederland meer aardgas uit het buitenland dan uit eigen bodem, stelt kennisinstituut TNO vandaag in een rapport. Eerdere scenario's gingen eerder uit van 2030 als kantelpunt, waarbij Nederland verandert van netto exporteur in importeur. (Trouw, 30 augustus)

Lees meer: trouw.nl

 

Onderzoek naar gif in moestuinen rond DuPont in Dordrecht

Het RIVM begint morgen met een onderzoek naar giftige stoffen in moestuinen in Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. Onderzocht wordt of groente en fruit uit die tuinen veilig kan worden gegeten. (NOS, 29 augustus)

Lees meer: nos.nl

 

Omwonenden: 'Perkpolder wordt een tweede Thermphos'

Boeren en een campinghouder waarschuwen voor een milieuramp in de westelijke Perkpolder. De gemeente Hulst wil daar vakantiehuizen en een golfbaan bouwen. Maar eerst wil de gemeente de polder ophogen met vervuilde grond. Omwonenden zijn bang voor een tweede Thermphos. (Omroep Zeeland, 29 augustus)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Bodemonderzoek soms zo simpel als theezakjes ingraven

Ooit gedacht dat een theezakje nog andere toepassingen heeft dan een tas thee maken om onze dorst te lessen? Om de bodemkwaliteit te meten, kan je theezakjes ingraven en 90 dagen laten "trekken" in de grond. Daarna worden de zakjes weer opgegraven, gedroogd en gewogen. Door gebruik te maken van makkelijk afbreekbare groene thee en moeilijk afbreekbare rooibosthee kan een afbraakcurve van organische stof worden bepaald. De methode werd volgens Proeftuinnieuws, het vakblad voor de groenteteler, ontwikkeld door de Universiteit Utrecht. (Vlaams infocentrum land-en tuinbouw, 29 augustus)

Lees meer: vilt.be

 

Verzilting te lijf met systeemgerichte drainage

Met een systeemgerichte drainage kunnen agrariers verzilting in de toekomst tegen gaan en zelfs de zoetwatervoorraad onder hun percelen vergroten. (Nieuwe Oogst, 28 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Vaste mest cruciaal voor OS-gehalte bodem

Door gebruik te maken van 7 decennia aan data heeft onderzoeksbureau Eurofins Agro een analyse kunnen maken van het verloop van de gehaltes organische stof op percelen in Zeeland. Een van de conclusies is dat het OS-gehalte is te verhogen door zuinig met de bodem om te springen en veel organische mest in gebruiken. (Boer en Business, 25 augustus)

Lees meer: boerenbusiness.nl

 

Provincie waarschuwt voor loodverontreiniging

De provincie Gelderland waarschuwt met een folder voor de risico's van lood in de bodem. In Arnhem zijn onder meer in Presikhaaf, in Sint Marten en in 't Broek gebieden waar in het verleden het metaal is gevonden. Dit blijkt uit een interactieve kaart van de gemeente. Ook een groen gebied als Stadsblokken-Meinerswijk gaat niet vrijuit. (Hou van Arnhem, 25 augustus)

Lees meer: houvanarnhem.nl

 

'Baggeren sloten heeft nog nooit een lijk opgeleverd'

Het is er weer de tijd voor: uitbaggeren van sloten en waterlopen. Het Waterschap Scheldestromen is er druk mee bezig, onder meer in het buitengebied bij Ellewoutsdijk. (Omroep Zeeland, 24 augustus)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Sanering vuilstort Philippine nu echt van start

De sanering van de vuilstort in de Kanaalpolder, net ten noorden van Philippine, gaat nu echt beginnen. Na het afdekken van de grond wordt met behulp van filters de komende jaren het grondwater en de bodem langzaam schoongemaakt. (PZC, 23 augustus)

Lees meer: pzc.nl

 


Pagina 4 van 28

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA