Bodem onder Kamperlijntje nog slechter dan gedacht

Het oorspronkelijke plan voor het Kamperlijntje is definitief van tafel: de grond onder het spoor blijkt dusdanig zacht, dat er niet met 140 kilometer per uur overheen gereden kan worden. Het verstevigen van de bodem is onbetaalbaar. Dat zegt Kamper wethouder Gerrit Jan Veldhoen op basis van het nog niet gepubliceerde onderzoek van ProRail. Daarmee is er nog steeds geen duidelijkheid voor station Stadshagen in Zwolle. (rtv Oost, 1 mei)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Warmtestad: Tweede warmte en koudebron op Europapark

Warmtestad gaat Europapark aansluiten op warmte en koude-opslag (WKO). Verschillende nieuwe kantoren en wooncomplexen op het Europapark gaan er gebruik van maken. (Groningen nieuws.nl, 1 mei)

Lees meer: groningen.nieuws.nl

 

Einde van een tijdperk

Op het dieptepunt van de crisis was er nog geen sprake van de verkoop van het historische Hembrugterrein. Daarom sloegen het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie en de gemeente Zaanstad de handen ineen om het gebied stap voor stap te ontwikkelen. Afgelopen jaar was het dan toch zover: Hembrug is van de hand gedaan. (Gebiedsontwikkeling.nu, 30 april)

Lees meer: gebiedsontwikkeling.nu

 

Omwonenden 'diep geschokt' over lekkage bij zoutput Nedmag

Bezorgde omwonenden en de Stichting Stop Zoutwinning zijn 'diep geschokt' over de lekkage in de zoutwinningsput van Nedmag in Tripscompagnie. De zoutwinning uit die put wordt vanwege het lek afgebouwd en gaat op termijn naar nul. (RTV Noord, 26 april)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Proef met onderwaterdrainage in Overijssel gestart

In het veengebied van Overijssel is een experiment met onderwaterdrainage van start gegaan. Met deze innovatieve methode kan bodemdaling worden vertraagd en landbouw behouden blijven. De proef duurt drie jaar. (H2O Waternetwerk, 25 april)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Kopers kavels Viljoenplantsoen boos

Milko Lippe is een van de 10 kopers van de zelfbouwkavels aan het Viljoenplantsoen in de wijk Transvaal en woordvoerder van de groep. Zijn zaak dient als voorbeeld voor alle andere kopers. Uit een beschikking blijkt dat de gemeente, jaren voor de overdracht in maart 2017, al op de hoogte was van ernstige bodemverontreiniging, maar de kopers niet op tijd heeft geinformeerd. (De Posthoorn, 25 april)

Lees meer: deposthoorn.nl

 

Verschillende wijzigingen Bodemdecreet van kracht

Hoe Vlaanderen met mogelijke bodemverontreiniging omgaat wordt sinds 1995 geregeld in het Bodemsaneringsdecreet, dat in 2006 werd vervangen door het Bodemdecreet. Op 29 november 2017 keurde het Vlaams Parlement een wijziging van dit Bodemdecreet goed. (Landbouwleven.be, 25 april)

Lees meer: landbouwleven.be

 

GGD adviseert kappen 94 oude eiken in Goor vanwege asbest

Ook voor de GGD Twente staat vast dat de 94 monumentale eiken in de wijk 't Gijmink niet kunnen blijven staan, hoe teleurstellend dat ook is. (Tubantia, 24 april)

Lees meer: tubantia.nl

 

Vondst asbest vertraagt groot onderhoud kanaal bij Hattem

Het groot onderhoud van het Apeldoorns Kanaal tussen het Bastion bij Hattem en de IJssel heeft vertraging opgelopen door de vondst van asbest. De werkzaamheden beginnen daardoor enkele maanden later dan voorzien. (De Stentor, 23 april)

Lees meer: destentor.nl

 

Vitens: water duurder door gif in weilanden

Consumenten betalen meer voor hun kraanwater omdat boeren het giftige bestrijdingsmiddel Roundup blijven gebruiken. Waterbedrijf Vitens, dat levert aan veel huishoudens in Oost-Nederland, maakt extra jaarlijks 15 miljoen euro aan bijkomende kosten om het grondwater te reinigen. (De Gelderlander, 23 april)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Saneringswerkzaamheden centrum Eerbeek van start op 14 mei

In opdracht van de gemeente Brummen starten maandag 14 mei de werkzaamheden om de bodem op een tweetal plekken in het centrum van Eerbeek te saneren. Het gaat hierbij om het Kerstenterrein en de locatie Coldenhovenseweg (aan de overzijde van Welkoop). (Zutphense Koerier, 19 april)

Lees meer: zutphensekoerier.nl

 

Bodemonderzoek in Griftpark kan de vervuilde wereld veranderen

In het Utrechtse Griftpark is een bodemonderzoek gestart naar vervuiling. De grond daar is sterk verontreinigd door de gasfabriek die er bijna 100 jaar stond. Bacterien kunnen die grond "schoon-eten", maar dat moet sneller. (RTV Utrecht, 30 april)

Lees meer: rtvutrecht.nl

 

Straks lekker chillen en sporten op oever Maashaven

Een park in het water met een natuurvriendelijke oever en meer plaats voor natuur en waterdieren. Dat is hoe de Maashaven in Rotterdam er straks uit moet gaan zien. De gemeente wil een getijdenpark in de Maashaven realiseren en heeft groen licht gegeven voor de eerste fase. (Rijnmond, 30 april)

Lees meer: rijnmond.nl

 

Neerdorp kost 100.000 euro meer door sanering: “We willen hier een proper park”

Het bijna afgewerkte park Neerdorp op de site van de voormalige papierfabriek Catala in Huizingen gaat begin juni open voor het grote publiek. (Nieuwsblad, 27 april)

Lees meer: nieuwsblad.be

 

Toenemende waterrisico’s staan duurzame ontwikkeling in de weg

Waar zal te veel, te weinig of te vies water in 2050 impact hebben op het leven van mensen? Wat betekenen de groeiende wereldbevolking, verdere verstedelijking en klimaatverandering voor deze waterrisico's, beschikbaarheid van voedsel en migratie? Het PBL-rapport The geography of future water challenges geeft met indringende beelden inzicht in de mondiale wateropgaven tot 2050. (Planbureau voor de Leefomgeving, 19 april)

Lees meer: pbl.nl

 

Uitstel carpoolplaats in Sint-Oedenrode door asbest

Bij de aanleg van de carpoolplaats aan de A50 bij Sint-Oedenrode is asbesthoudende grond aangetroffen. De locatie moet daarom eerst gesaneerd worden voordat de werkzaamheden kunnen worden hervat. De gemeente verwacht nu dat het terrein net voor de bouwvakantie gereed is. (ED, 25 april)

Lees meer: ed.nl

 

Mediator gaat bemiddelen in kwestie bodemvervuiling wijk Spui Oudenbosch

In de langslepende kwestie rondom de bodemverontreiniging in de wijk Spui wordt een mediator ingeschakeld. Die moet de bewoners en de gemeente bij elkaar brengen, buiten de rechter om. (BN DeStem, 24 april)

Lees meer: bndestem.nl

 

Eerste aardwarmtecentrale van Utrecht

Bronnen van schone energie zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Aardwarmte, of geothermische energie, heeft veel potentie, maar er is nog niet veel bekend over de mogelijkheden dit grootschalig te benutten. Geothermische energie is duurzaam, schaalbaar en produceert continu, dat wil zeggen: 24/7. Er is bovendien bovengronds relatief weinig ruimte voor nodig. (Utrecht nieuws.nl, 24 april)

Lees meer: utrecht.nieuws.nl

 

Aardwarmte als alternatief voor gas: hoe realistisch zijn grote ambities?

"Op dit moment verwarmen we een zwembad. een sportschool, 470 appartementen, een school en ook nog 60 hectare aan kassen", zegt Leon Ammerlaan. Hij is niet alleen plantenkweker, maar ook een pionier in aardwarmte. Als het aan het kabinet ligt zet Nederland vol in op dit alternatief voor aardgas. (NOS, 21 april)

Lees meer: nos.nl

 

Bodem en grondwater rond oude arseenfabriek opnieuw onderzocht

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voert nog dit jaar een bijkomend bodem- en grondwateronderzoek op en rond Reppel fabriek. In 2013-2014 was er al eens een bodemonderzoek, maar dat wordt nu verfijnd en geactualiseerd. OVAM is sinds februari immers eigenaar van het terrein. "Als blijkt dat het terrein gesaneerd moet worden, zullen we dat doen", aldus woordvoerder Jan Verheyen. (HBVL, 20 april)

Lees meer: hbvl.be

 


Pagina 4 van 56

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA