Lage dosering gevaarlijke stoffen in Ridderkerkse grond

In een straal van zo'n 10 kilometer om het Dordtse bedrijf Chemours zijn de stoffen GenX en C8 in grond en grondwater aangetroffen. Hierin ligt het oostelijke deel van de Ridderkerkse wijk Drievliet en de Crezeepolder. (AD, 6 december)

Lees meer: ad.nl

 

Wiebes: 'De NAM gaat er helemaal tussenuit'

De NAM krijgt geen vinger in de pap in de schadeafhandeling, de versterking van huizen, de visie op Groningen en de hoogte van de gaswinning. Dat heeft minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken & Klimaat de lokale bestuurders verzekerd. (RTV Noord, 6 december)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Archeologische opgraving bij Rijnlandroute

In het kader van de RijnlandRoute worden momenteel bij de A44, afslag Leiden West, delen van een Vroeg-middeleeuwse nederzetting opgegraven. Archeologen van de firma ARCHOL uit Leiden hebben hier onder meer enkele houten waterputten blootgelegd. De vindplaats maakt onderdeel uit van de grote nederzetting die (direct noordwestelijk van de afslag) tussen 2004 en 2010 is opgegraven. (Alles over Katwijk, 7 december)

Lees meer: allesoverkatwijk.nl

 

Alternatief plan Perkpolder opnieuw kansloos

De gemeente Hulst informeerde gisteravond omwonenden over Plan Perkpolder onder meer over het gebruik van mogelijk vervuilde grond, het bestemmingsplan, de grondwaterkwaliteit, de infrastructuur, de stand van zaken en de planning. (Omroep Zeeland, 6 december)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Tweede kamer wil af van hardnekkige stoffen in chemische industrie

De Nederlandse chemische industrie wordt ingrijpend aan banden gelegd, als het aan de Tweede Kamer ligt. In een motie van GroenLinks, die vanmiddag in Den Haag is aangenomen, geeft de Kamer opdracht aan de regering in gesprek te gaan met de branche om harde afspraken te maken over de absolute uitfasering van het gebruik van persistente stoffen. Die hopen zich op in het milieu en ze breken zeer slecht af. (AD, 5 december)

Lees meer: ad.nl

 

Uitslag bodemonderzoek omgeving Wagenplein Warmenhuizen

In opdracht van gemeente Schagen heeft Arcadis bodemonderzoek uitgevoerd op het voormalig gasfabrieksterrein in Warmenhuizen. Het gebied betreft het Wagenplein en woningen aan de Oudewal en Beuninge. De uitslag is dat geen blootstellingsrisico's zijn voor mens en milieu. Men kan hier veilig wonen. (Schagen FM, 5 december)

Lees meer: schagenfm.nl

 

Nare asbestzaak manege Rusthof

Hoe je als burger en ondernemer 'vermalen' kunt worden door de regeltjes van de overheid, wordt duidelijk in de asbestkwestie op het terrein van manege Rusthof. Het echtpaar McDonald runt daar al jaren een goedlopende manege. De provincie en het Waterschap laat de Ringvaart uitbaggeren. De aannemer sluit een deal met de manege om het slib te gebruiken voor het ophogen van het manegeterrein. Na het storten van het slib blijkt er asbest te zijn meegekomen tussen de bagger. (De Heemsteder, 5 december)

Lees meer: heemsteder.nl

 

Friese overheden investeren in veenweidegebied

Wetterskip Fryslan, de provincie Fryslan en diverse partners investeren de komende jaren bijna 8 miljoen euro in de ontwikkeling van het Friese veenweidegebied. Bodemdaling door verdroging dreigt in veenweidegebieden de komende jaren voor grote problemen te zorgen. (H2O Waternetwerk, 4 december)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Sanering voormalige stortplaats in Bierum feestelijk afgesloten

Het terrein van de voormalige stortplaats in Bierum is vrijdag 1 december 2017 feestelijk opgeleverd met omwonenden en de samenwerkingspartners de provincie Groningen, het waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Delfzijl. Met het opleveren van het terrein staat niets meer in de weg voor de uitvoering van de verbreding van de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven. (Gazet van het Noorden, 4 december)

Lees meer: gazetvanhetnoorden.nl

 

Nitraat-richtlijn in 2017: erop of eronder

De inhoud Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021) wordt nog dit jaar onder de loep genomen door de Europese Commissie. Een besluit in dit dossier heeft grote impact voor Nederlandse boeren en tuinders. (Pigbusiness, 4 december)

Lees meer: pigbusiness.nl

 

Veranderend zand: onderzoek naar invloed van mensen op strandecologie

Zandsuppleties en het mechanisch reinigen van stranden beinvloeden strandorganismen negatief. Maar organismen blijken goed aangepast en kunnen redelijk snel herstellen van de menselijke verstoringen. (Rijkswaterstaat, 27 november)

Lees meer: rijkswaterstaat.nl

 

Agrarisch waterbeheer Zuid-Drenthe krijgt impuls

Gedeputeerde Staten van Drenthe willen samen met waterschap Vechtstromen 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar stellen voor agrarisch waterbeheer. (Nieuwe Oogst, 6 december)

Lees meer: nieuweoogst.nl

 

We zakken tot knieƫn in de modder

De aanleg van nieuwe riolering in het Dorp begint steeds meer onvrede te veroorzaken bij de inwoners van de straat. "Je kan de modder hier niet van je kleren houden", klinkt het. "Soms zakken we er wel een halve meter diep in." De buren vragen dan ook dringend een oplossing. (Het laatste nieuws, 7 december)

Lees meer: hln.be

 

Staatssecretaris: snel opslag vervuilde grond GenX nodig

Er moet snel een depot komen voor afgegraven grond die is vervuild met de stof GenX. Dat wil staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Zij gaat daarover in gesprek met gemeenten. (AD, 5 december)

Lees meer: ad.nl

 

Speeltuin De Bijvank in Dinxperlo wordt asbestvrij gemaakt

Maandag 11 december starten de voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van de asbestvervuiling in de bodem van speelplaats De Bijvank (tussen De Bijvank en de Nieuwstraat) in Dinxperlo. De daadwerkelijke sanering, afgraven en nieuw zand opbrengen, gebeurt begin volgend jaar. (Omroep Gelderland, 5 december)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

Vervuiling grond Benedendorpsweg valt mee

De aangetroffen verontreinigende grond op plekken aan de Benedendorpsweg leveren geen gevaar op voor de volksgezondheid. Er zijn geen risico's voor de bewoners. Dat laat het Renkums college weten in antwoorden op vragen van de fractie van GroenLinks. (Hoog en Laag.nl, 5 december)

Lees meer: hoogenlaag.nl

 

SoilCare test bodemverbetering via teelttechnieken

Elk jaar op 5 december is het Wereldbodemdag. De Bodemkundige Dienst van Belgie (BDB) maakt van die dag gebruik om het Europese project SoilCare in de kijker te zetten. Dat project werd 18 maanden geleden gelanceerd en heeft als doel de bodemkwaliteit in Europa te verbeteren via aangepaste teeltsystemen en -technieken. Een aantal systemen zullen de komende maanden in de praktijk getest worden, op effectiviteit maar ook op toepasbaarheid. (VILT, 5 december)

Lees meer: vilt.be

 

Sloop van De Lelie in Veghel in volle gang, daarna sanering bodem

De oude Wasscherij De Lelie, beter bekend als Rath & Co, verdwijnt in rap tempo uit het straatbeeld in Veghel. Daarna volgt bodemsanering. ((Brabants Dagblad, 4 december)

Lees meer: bd.nl

 

GenX-vervuiling treft vele tientallen tuinders en gezinnen

De gifstoffen C8 en GenX van de Dordtse fabriek Chemours hebben niet alleen het drinkwater, maar ook de grond vervuild. Hoveniersbedrijven, aannemers en bouwers die werken in een straal van tien kilometer rond de chemische fabriek zitten met hun handen in hun haar omdat ze bij de bouw opgezadeld zijn met afgegraven vervuilde grond, die ze niet kwijt kunnen. (AD, 2 december)

Lees meer: ad.nl

 

Beerput Nederland: decennia van gedoogde milieucriminaliteit

Het is stuitend om te zien hoe in Nederland de afgelopen vijftig jaar de zware industrie weggekomen is met milieudelicten. En de documentaire Beerput Nederland laat zien hoe dit na de kabinetten Balkenende en Rutte alleen maar erger is geworden. Uiterst actueel, met een nieuwe milieuwet in de maak. (Down to Earth, 4 december)

Lees meer: downtoearthmagazine.nl

 


Pagina 32 van 68

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA