Statenfractie CDA pleit voor snelle sanering van oude injectieputten NAM

De voormalige injectieputten voor afvalwater van de NAM bij Tubbergen en Rossum moeten zo snel mogelijk worden gesaneerd. Dat stelt het CDA volgende week aan de orde in de Provinciale Staten van Overijssel. (RTV Oost, 8 september)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Overijsselse boeren verbeteren grondwater

Melkveehouders in het Overijsselse project Boeren voor Drinkwater zijn erin geslaagd de kwaliteit van het grondwater in hun omgeving sterk te verbeteren. (Nieuwe Oogst, 9 september)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Raad van State buigt zich over loodvervuiling Readstjerk

De gemeente Tytsjerksteradiel wil dat een stuk grond aan de Bokswei in Readtsjerk uitgebreid onderzocht wordt, omdat de grond met lood vervuild zou kunnen zijn. (Omrop Fryslan, 7 september)

Lees meer: omropfryslan.nl

 

Varkensboer maakt nieuwe natuur in Beers

Wat nu nog een kale plas grondwater is, zal over niet al te lange tijd het nieuwe onderkomen voor padden en salamanders zijn. Varkenshouder Jan de Haas heeft de plas aan de Elstweg in Beers met subsidie van de gemeente Cuijk en de provincie uitgegraven. Vandaag hapte wethouder Gerard Stoffels symbolisch het laatste stukje grond weg. (De Gelderlander, 7 september)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Wat is er aan de hand met de ‘batterijengrond’ bij Eext?

Gevonden batterijen in de nieuwe landschapswal langs de N33 bij Eext houden de gemoederen in het dorp bezig. Woensdagavond was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden. (Dagblad van het Noorden, 6 september)

Lees meer: dvhn.nl

 

Bodemsanering noodzakelijk voor met bouw Hollandse Tuin kan worden begonnen

Het gebied in Overstad waar de nieuwe woonwijk Hollandse Tuin moet verrijzen zal, voor er met de bouw begonnen kan worden, eerst moeten worden gesaneerd. (Alkmaar Centraal, 6 september)

Lees meer: alkmaarcentraal.nl

 

Experts kritisch op chemiebedrijf Chemours: 'Uitstoot van GenX kan nog minder'

Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht heeft een manier gevonden om giftig afvalwater beter te filteren, maar experts zijn kritisch. "Technisch gezien kan er meer", zegt Annemarie van Wezel van onderzoeksinstituut KWR. (RTL Nieuws, 5 september)

Lees meer: rtlnieuws.nl

 

Gemeente zet bacteriën in bij bestrijding vervuilde grond Gero-fabriek

De gemeente Emmen gaat de verspreiding van vervuild grondwater bij de voormalige Gero-locatie op het Eerste Kruisdiep in Nieuw-Weerdinge op een ander manier te lijf. (Emmen.nu, 5 september)

Lees meer: emmen.nu

 

Zorg over afname draagvlak voor gaswinning

Het mijnbouwklimaat in Nederland verslechtert. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid van de sector. (RTVNoord, 4 september)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Verdubbeling duurzame energieprojecten, zonnestroom voor het eerst koploper

Aan een recordaantal van 4.530 projecten is in het voorjaar 2017 ondersteuning vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) toegezegd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de vorige ronde afgelopen najaar (2.197) en een verviervoudiging ten opzichte van de voorjaarsronde 2016 (986). (Rijksoverheid, 4 september)

Lees meer: rijksoverheid.nl

 

Zorgen over vruchtbaarheid bodem en landbouwschade door uitputting mineralen

Landbouwgronden in Nederland dreigen op grote schaal uitgeput te raken. Dit doordat essentiele mineralen en sporenelementen niet worden aangevuld. "Het verlies daarvan wordt niet opgemerkt in standaardonderzoek. Wij maken ons ernstig zorgen over de bodemvruchtbaarheid op lange termijn", stelt agrarisch adviesbureau Carpay naar aanleiding van onderzoek van 2013 tot 2016 met gesteentemeel in de Drents-Groningse Veenkolonien en Westerwolde. (Het Streekblad, 1 september)

Lees meer: hetstreekblad.nl

 

Minder meststoffen, maar nog steeds te hoge concentraties in oppervlaktewater

Door regelgeving over mestgebruik is de uitstoot van stikstof en fosfaat verminderd. In die zin was de meststoffenwet effectief, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar de belasting van meststoffen in het oppervlaktewater is nog te hoog. De nutrientenbelasting moet omlaag, maar regelgeving loopt tegen grenzen aan. (Groen Kennisnet, 7 september)

Lees meer: groenkennisnet.nl

 

‘Onze rioleringen zijn ondergrondse tijdbommen’

Wegen die instorten omdat een lekkende riolering hun fundering heeft weggespoeld: we kunnen ze in de toekomst vaker verwachten. (De Standaard, 7 september)

Lees meer: standaard.be

 

Risicobeoordeling van nanodeeltjes in het milieu

Nanodeeltjes zitten al in veel producten zoals medicijnen, deodorant, zonnebrand of sokken. De verspreiding van nanomaterialen in het milieu en de risico's daarvan voor de gezondheid zijn echter lastig te bepalen. RIVM-onderzoeker Joris Meesters ontwikkelde het model SimpleBox4 nano waarmee concentraties van nanodeeltjes in water, bodem en lucht berekend kunnen worden. Een grote stap vooruit in de milieurisicobeoordeling van nanodeeltjes. Op 6 september promoveert hij op dit onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. (RIVM, 6 september)

Lees meer: rivm.nl

 

Dankzij Ma Jun weet China nu hoe vervuild het is

Ma Jun, een van de winnaars van de Prins Claus Prijs dit jaar, brengt de milieuverontreiniging in China in kaart. Toen hij begon, stuitte hij op dichte deuren. Nu vragen bedrijven zijn hulp om schoner te worden. (NRC, 6 september)

Lees meer: nrc.nl

 

'Woningbouw op PDM-terrein is veilig'

"Er kan gewoon gebouwd worden op het PDM-terrein", dat zegt de directeur van Thuisvester, Pierre Hobbelen. Eind vorige week ontstond veel commotie, omdat delen van de bodem, waar 227 woningen gepland staan, ernstig vervuild zijn met chloorkoolwaterstoffen. (BN DeStem, 6 september)

Lees meer: bndestem.nl

 

Opnieuw bevingen gemeten bij Appingedam

Bij Appingedam zijn dinsdagochtend twee aardbevingen gemeten. De zwaarste beving had een magnitude van 1.3. (Nu.nl, 5 september)

Lees meer: nu.nl

 

"Waarschuwen voor risico's van aardwarmte is terecht"

Het is een goeie zaak dat het Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt voor de risico's van aardwarmte. dat zegt directeur Douwe Faber van het Friese energie-adviesbureau Ekwadraat. (Omrop Fryslan, 5 september)

Lees meer: omropfryslan.nl

 

Nieuwe stap in samenwerking waterschappen met Duitsland

Indachtig het Nederlandse gezegde 'Zeg het met bloemen' verrasten dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel en watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen Dorothee Feller, voorzitter van de Bezirksregierung Munster, vandaag met een fris boeket. Ze overhandigden het tijdens een symposium in Munster dat in het teken stond van grensoverschrijdende samenwerking ten behoeve van betere waterkwaliteit in de Oude IJssel, Berkel, Boven-Slinge en enkele grensbeken in Overijssel. (Stad Doetinchem, 4 september)

Lees meer: staddoetinchem.nl

 

Deel grond PDM in Oosterhout 'ernstig vervuild'

Op de locatie waar de nieuwe wijk Wilhelminahaven moet verrijzen, het voormalige PDM-terrein aan de Bredaseweg, is een deel van de grond ernstig verontreinigd met chloorkoolwaterstoffen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de grondeigenaren Thuisvester en Zeeman Vastgoed. (BN DeStem, 2 september)

Lees meer: bndestem.nl

 


Pagina 32 van 56

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA