Milieuverdrag voor wereldwijd terugdringen gebruik van kwik

Nederland heeft op 18 mei in New York een milieuverdrag geratificeerd dat de gevaren van kwik aanpakt. Door dit samen te doen met 6 andere Europese lidstaten, wordt het vereiste aantal van 50 ratificaties bereikt en treedt het verdrag over 90 dagen wereldwijd in werking. Er gelden al strenge regels in Europa. (Helpdeskwater, 19 mei)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

Meetdata Zeeuwse zoet- en zoutwaterverdeling volledig beschikbaar

Zeeland heeft vandaag als eerste provincie in Nederland de meetgegevens van de zoet- en zoutwaterverdeling in de ondergrond beschikbaar gemaakt. De informatie is te vinden op de websites van de Provincie Zeeland www.zeeland.nl/zoetzout en Waterschap Scheldestromen www.scheldestromen.nl/zoetzout. (Provincie Zeeland, 16 mei)

Lees meer: zeeland.nl

 

Mogelijk asbest in tuinen rond speeltuin Dinxperlo

De omwonenden van speeltuin de Bijvank in Dinxperlo moeten rekening houden met asbest in hun tuinen. Dat is de uitkomst van een eerste onderzoek na de vondst van asbest in de grond onder de speeltuin zelf. (De Gelderlander, 23 mei)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Sanering terrein Thermphos hervat

De saneringswerkzaamheden van het vervuilde fosforslib op het terrein van voormalig fosforproducent Thermphos kan worden hervat. Het werk had eigenlijk al in de week van 8 mei verder moeten gaan, maar de sanering bleek maar moeilijk te verzekeren. (Omroep Zeeland, 23 mei)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Innovatief experiment duurzaam stortbeheer

Per jaar produceren we in Nederland ongeveer 60 miljoen ton afval. Verreweg het meeste van dit afval kunnen we recyclen of op een andere manier nuttig toepassen. Van de 60 miljoen ton blijft hierdoor minder dan twee miljoen ton afval over. Dit afval belandt op een stortplaats. (Introductie Duurzaam Stortbeheer)

Lees meer: duurzaamstortbeheer.nl

 

Staatstoezicht berispt NAM om studie naar gaswinning in Waddenzee

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) moet een beter inzicht geven in bodemdaling in de Waddenzee, ander dreigt een dwangsom die kan oplopen tot 3 miljoen euro. Dat blijkt uit brieven die Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft gestuurd naar zowel de NAM als de Tweede Kamer. (fd., 16 mei)

Lees meer: fd.nl

Lees hier de brieven: sodm.nl

 

Gelderland zoekt strategische voorraden voor drinkwatervoorziening

De provincie Gelderland gaat op zoek naar 'aanvullende strategische voorraden' voor de drinkwatervoorziening. Deze moeten uiterlijk over drie jaar worden vastgelegd in de Provinciale Omgevingsvisie. (VEMW, 16 mei 2017)

Lees meer: vemw.nl

 

Meer kennis nodig over milieu effect GenX

Er is meer kennis nodig over de mate waarin GenX stoffen ophopen in vissen. Deze gegevens zijn onmisbaar om een concentratie in water te berekenen waarbij mensen, vogels en zoogdieren hun leven lang veilig vis uit dat water kunnen eten. Doordat de informatie ontbreekt, is het nu niet mogelijk om een indicatieve waterkwaliteitsnorm voor GenX af te leiden. (RIVM, 11 mei 2017)

Lees meer: rivm.nl

 

Proefpolder kringlooplandbouw veenweiden gestart

Project Proefpolder Kringlooplandbouw is woensdag gestart. Dat gebeurde door het nemen van bodemmonsters en meten van de waterkwaliteit door waterschapsbestuurders Guus Beugelink (De Stichtse Rijnlanden) en Pieter Kruiswijk (Amstel Gooi en Vecht). (Nieuwe Oogst, 17 mei 2017)

Lees meer: nieuweoogst.nl

 

Onrust om radioactief grondwater in Petten

Omwonenden van de kernreactor in Petten maken zich grote zorgen over radioactief tritium dat in het grondwater zit. NRG, de beheerder van de kernreactor, is al sinds 2012 bezig met het zuiveren van het grondwater en wil een forse verruiming van de toegestane hoeveelheid tritium om aan de Europese norm te kunnen voldoen. Dat roept vragen op bij kritische volgers van de kernreactor. (Noord Holland nieuws, 16 mei)

Lees meer: nhnieuws.nl

Lees hier het RIVM rapport: Titrium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving

 

IJsseloog, wonderschoon vies plekje in Nederland

De troep van het Olasfa-terrein in Olst, dat herinnert Nico Wijnstok - een van de mannen van IJsseloog - zich nog uitstekend. ,,Het stonk de dievenmoord.'' En de bagger van de Zwolse Thorebeckegracht was niet alleen verontreinigd met zware metalen, maar ook met fietsen en winkelkarretjes. Slibdepot IJsseloog: het meest vieze plekje van Nederland. Het is er prachtig. (De Stentor, 15 mei)

Lees meer: destentor.nl

 

Van Vulpen stuit op iets hards bij boring onder Nieuwe Waterweg

Het intrekken van een nieuwe drinkwaterleiding onder Het Scheur bij Maassluis heeft vertraging opgelopen toen de aannemer bij het ruimen van het boorgat stuitte op iets hards in de bodem, vermoedelijk beton. Maar dinsdag verwacht Van Vulpen de 1100 meter lange leiding alsnog op zijn plek te krijigen. (cobouw.nl, 23 mei)

Lees meer: cobouw.nl

 

Provincies stappen in aardwarmte

De provincie Noord-Brabant stelt zich voor maximaal 3,5 miljoen euro garant voor vijf nieuwe boringen naar aardwarmte. Eerder ondersteunden ook Overijssel en Zuid-Holland projecten om warm grondwater rond te pompen. Vooralsnog profiteren vooral bedrijven van de duurzame energiebron. Voor verwarming van nieuwbouw is aardwarmte nog te duur. (Binnenlands bestuur, 23 mei)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Op zoek naar een duurzame oplossing voor afvalbergen

Zandbakken met spelende kinderen zullen er misschien niet komen. Maar als de proef met het verduurzamen van voormalige stortbergen slaagt, dan kan er in de toekomst wel meer op de Nederlandse afvalbergen dan nu het geval is. (Trouw, 23 mei)

Lees meer: trouw.nl

 

Wormen werken in hotel voor bodem en milieu

Boeren werken te netjes. Ze zouden vaker wat stro en plantenresten op het land moeten achterlaten, want dat stimuleert het bodemleven. In Wageningen staat sinds kort een wormenhotel waar dat wordt onderzocht. 'Wormen kunnen chemische gebonden fosfaat beschikbaar maken.' (Nieuwe Oogst, 22 mei)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Boringen naar aardwarmte op vijf locaties in de regio

Vanaf 2018 wordt er op vijf locaties in Brabant - Helmond, Asten, Deurne, Lieshout en Tilburg - geboord naar aardwarmte. Bedoeling is dat er op zo'n 2,5 kilometer diepte grondwater van zo'n negentig graden wordt opgepompt om dat te gebruiken voor verwarming van in totaal 35.000 woningen of in een productieproces van bedrijven. Nadat de warmte uit het water is gehaald wordt het weer in de bodem terug gepompt. (Eindhovens Dagblad, 20 mei)

Lees meer: ed.nl

 

Column Anton: Wat je niet ziet …… is er niet ?!

Het is al weer enige tijd terug dat de Inspectie Infrastructuur, Leefomgeving en Transport een brandbrief stuurde aan zowel de bevoegde gezagen Wet bodembescherming als de bodembranche. En het ging over een zeer beladen onderwerp: asbest. Sindsdien broeit het in bodemasbestland: wanneer moeten we nu onderzoek naar asbest in de bodem en wanneer kan dat achterwege blijven? Ook de NEN-commissies, druk met de herziening van diverse bodemnormen, worstelen met deze vraag. (Anton Roeloffzen, 24 mei)

Lees meer...
 

Wereldprimeur: PWN en LMR Drilling boren langste en diepste waterleiding

PWN is er samen met aannemer LMR Drilling in geslaagd om een waterleiding aan te leggen onder het Marsdiep. De nieuwe leiding ligt op een diepte van 85 meter en is 4.600 meter lang. Op deze diepte en over deze afstand is er in de wereld nog nooit eerder een waterleiding aangelegd. (PWN, 16 mei 2017)

Lees meer: pwn.nl

 

Gemeente Hulst - Aanpassing regels voor archeologie

Naar aanleiding van de nieuwe Erfgoedwet bestaat het voornemen om het archeologiebeleid in de gemeente Hulst aan te passen. Het college van burgemeester en wethouders van Hulst heeft hier een voorstel voor gemaakt. (Gemeente Hulst, mei)

Lees meer: gemeentehulst.nl

 

Forse tegenvaller door vondst asbest

Een bedrijfsterrein aan de Industriestraat in Aalten is veel zwaarder vervuild dan de gemeente dacht. Het schoonmaken van het terrein valt daardoor 1,5 ton duurder uit. (de Gelderlander, 15 mei)

Lees meer: gelderlander.nl

 


Pagina 32 van 46

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA