Sloot kasteeltuin Helmond kleurt paars vanwege lek bij Vlisco

Het water in een sloot in de kasteeltuin in Helmond is woensdagmiddag donkerpaars gekleurd. Oorzaak: weggelekte vloeistoffen van het naastgelegen Vlisco. Het vervuilde water is inmiddels weggepompt. (Eindhovens Dagblad, 12 juli)

Lees meer: ed.nl

 

Het meest controversiƫle aardgasbesluit van Kamp

Alle partijen in de Groningse gasdiscussie zitten deze week bij de Raad van State. Zelfs de NAM strijdt nu tegen minister Kamp. (NRC, 13 juli)

Lees meer: nrc.nl

Lees hier het aardgasbesluit van Kamp: Gaswinning Groningen

 

Plan voor zonnepark met 27.000 panelen op oude stortplaats Lochem

Het bedrijf TPSolar uit het Noord-Hollandse Lijnden wil 27.000 zonnepanelen plaatsen op de voormalige stortplaats Armhoede in Lochem. Het zonnepark zou voldoende energie moeten leveren om 2100 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Na de eerste informatieve bijeenkomst hebben omwonenden meteen het harnas aangetrokken. (Lochems Nieuws, 10 juli)

Lees meer: lochemsnieuws.nl

 

Vermilion gaat vier jaar na mislukte gasboring richting De Eese opnieuw starten

Vier jaar na de mislukte boring richting De Eese gaat Vermilion een nieuwe aardgasput boren. Nu vanaf Eesveen richting Wapserveen. (De Stentor, 8 juli)

Lees meer: destentor.nl

 

Baggerwerkzaamheden in de vluchthaven bij Gorinchem

De vluchthaven wordt door Rijkswaterstaat beheerd. Rijkswaterstaat is als beheerder verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van de Vluchthaven voor de scheepvaart. Marianne Jongen is namens Rijkswaterstaat de omgevingsmanager voor het baggerproject. Marianne geeft een toelichting op het baggerproject. (De Stad Gorinchem.nl, 7 juli)

Lees meer: destadgorinchem.nl

 

Sanering van bodem Oude Rijn feestelijk afgesloten

De waterbodem van de Oude Rijn ter hoogte van het voormalige NAF-terrein in Alphen aan den Rijn is weer schoon. Dat werd op 4 juli gevierd met bewoners en betrokkenen vanuit het project. (Alphens.nl, 6 juli)

Lees meer: alphens.nl

 

Optimalisering Bedrijvenregeling

De in 2006 geintroduceerde Bedrijvenregeling is op een aantal punten aangepast. De Bedrijvenregeling heeft als doel bedrijven financieel te ondersteunen bij de aanpak van de bodemverontreiniging op hun perceel. Met de recente aanpassingen worden de circa 10.000 bedrijven die zich destijds hebben aangemeld, gestimuleerd om alsnog gebruik te maken van de regeling. En wel voordat deze per januari 2024 wordt beeindigd. (Bodembeheer Nederland, 4 juli)

Lees meer...
 

Van Dam verwacht in najaar plan-MER voor zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gaat in op 1 januari 2018 en moet uiterlijk op 31 december 2017 ingediend zijn bij de Europese Commissie. Vanwege de relatie met de wens om snel in 2018 derogatie te verkrijgen, moet eerder al overeenstemming met de Europese Commissie zijn bereikt over de inhoud van het zesde actieprogramma voor de periode 2018 tot en met 2021 en de invulling van de derogatie. De Europese regelgeving schrijft voor dat een programma zoals het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn onderworpen wordt aan een strategische milieueffectrapportage. Deze plan-MER zal in het najaar worden doorlopen, inclusief een terinzagelegging met inspraak van het voorgenomen actieprogramma en de uitgevoerde concept-milieubeoordeling. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. (Agri Holland, 5 juli)

Lees meer: agriholland.nl

Lees hier de kamerbrief: rijksoverheid.nl

 

Nederlandse boeren en tuinders willen in 2030 mondiaal koploper in gezond telen zijn

LTO Nederland heeft vandaag, samen met de sectororganisaties LTO Glaskracht, KAVB en NFO, de ambitie 'Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst', gepresenteerd. In die ambitie zetten acht belangrijke plantaardige sectoren in Nederland een stip op de horizon wat betreft plantgezondheid. In de ambitie zijn 'emissieloos' en 'residuvrij' belangrijke ijkpunten. "We leggen de lat hoog. Voor onszelf, maar ook voor andere partijen", legt Joris Baecke uit. (LTO, 4 juli)

Lees meer: lto.nl

 

Overeenstemming over overname Crailo

De colleges van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren hebben in beginsel overeenstemming bereikt met de provincie Noord-Holland over de voorwaarden voor de overname van het Crailo-terrein. Begin dit jaar werd bekend dat zij bereid zijn het voormalig militair terrein Crailo samen te ontwikkelen. De partijen streven er naar de overdracht voor het einde van het jaar plaats te laten vinden. (Hilversums Nieuws, 4 juli)

Lees meer: hilversumsnieuws.nl

 

Verenigde Naties geeft Nederland tik op de vingers om gaswinning

Nederland moet maatregelen nemen om de fysieke veiligheid van haar inwoners te waarborgen, stelt de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties over de gaswinning in Groningen. (RTV Noord, 3 juli)

Lees meer: rtvnoord.nl

Lees hier het rapport van de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties: tbinternet.ohchr.org

 

Sanering Broekerhavenweg kwestie van lange adem

Het saneringsplan voor de bodem- en grondwaterverontreiniging onder zeven panden aan de Broekerhaven is gereed. Het verzoek tot sanering is ingediend bij de milieudienst West-Friesland. (Noordhollands Dagblad, 11 juli)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 

Poetsdoeken zorgden voor vervuilde bodem achter station

Poetsdoeken. Die werden jarenlang geproduceerd en schoongemaakt op het Neproma-terrein achter station Arnhem Centraal. Jarenlang hebben die ervoor gezorgd dat het terrein aan de rand van de chique Burgemeesterswijk onbebouwd is gebleven. Vanaf 2019 is de plek aan de Amsterdamseweg bewoond, zo is het plan. (Hou van Arnhem, 11 juli)

Lees meer: houvanarnhem.nl

 

Maatregelen erfafspoeling helpen milieu

De maatregelen die boeren nemen om erfafspoeling tegen te gaan, hebben 'een effect' op het milieu. Dat toont Bonnie Vis aan in haar afstudeeronderzoek naar de resultaten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. (Nieuwe Oogst, 7 juli)

Lees meer: nieuweoogst.nl

 

Bijzondere vondst bij grondsanering Eper Stoom- en wasserij

Tijdens de grondsanering bij de Eper Stoom- en wasserij(ESW) is een bijzondere vondst gedaan. Bij de in 1928 opgerichte wasserij kwam tijdens het afgraven van de vervuilde grond een stukje bedrijfshistorie naar boven, namelijk een kentekenplaat van een van de eerste bedrijfswagens van het bedrijf. (Veluws Nieuws, 7 juli)

Lees meer: veluws-nieuws.nl

 

NAV wil meer duidelijkheid over rol waterbodems bij eutrofiƫring

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond heeft zich ten behoeve van haar input voor het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn verdiept in de rol van waterbodems bij eutrofiering van oppervlaktewater. Uit promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht en 10 jaar onderzoek aan de Katholieke Universiteit Leuven blijkt namelijk dat waterbodems fosfaat kunnen binden maar ook uitstoten. De NAV vindt dat meer helderheid nodig is over de rol van waterbodems. Ingrijpende maatregelen voor de akkerbouw kunnen pas worden ingevoerd wanneer duidelijk is dat de akkerbouw ook daadwerkelijk de belangrijkste bron is voor eutrofiering door fosfaat en niet de waterbodems.(NAV, 5 juli)

Lees meer: nav.nl

 

Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen verschenen

Onlangs is de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd. De Grondwateratlas geeft een beeld van waar en wanneer bestrijdingsmiddelen in het grondwater aangetroffen zijn. Met de meetresultaten in de Grondwateratlas kan de waterkwaliteit in Nederland worden verbeterd. De gegevens zijn bedoeld voor gebruik in de beoordelingen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). (WUR, 4 juli)

Lees meer: wur.nl

Download hier de Grondwateratlas: pesticidemodels.eu

 

Nieuw uitstel omgevingswet onafwendbaar

Bevestigen wil minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het nog niet. Maar het lijkt een kwestie van tijd voor ze naar buiten komt met de mededeling dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet opnieuw een jaar opschuift, nu tot 1 juli 2020. (Binnenlands Bestuur, 6 juli)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Verwijderen van fosfor op bodem Kanaal Assen begint woensdag

In Het Kanaal in Assen wordt woensdag begonnen met het verwijderen van het slib, waarin op 18 juni fosfor werd aangetroffen. (Asser Courant, 4 juli)

Lees meer: assercourant.nl

 

WarmteStad start vandaag met aanleg warmtenet Noordwest

WarmteStad start vandaag, maandag 3 juli met de aanleg van het Warmtenet Noordwest op Zernike Campus. Daar bevindt zich de warmtebron die tal van gebouwen, kantoren en wooncomplexen op Zernike en in de stad gaat voorzien van aardwarmte. (Groningen Nieuws.nl, 3 juli)

Lees meer: groningen.nieuws.nl

 


Pagina 38 van 56

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA