CO2 als link tussen bodem en atmosfeer

Dankzij landbouwonderzoeksinstituut ILVO weten we dat een graslandbodem onder gunstig beheer evenveel koolstof (CO2) kan opslaan als een bos. Koolstof opslaan in de bodem zodat hij in de atmosfeer het klimaat niet om zeep helpt, is een van de meer beloftevolle (deel)oplossingen voor de klimaatverandering. (Vlaams Infocentrum land- en tuinbouw, 23 okttober)

Lees meer: vilt.be

 

Baggerstort Winschoten voorlopig verboden

Het storten van bagger op het voormalige NoordNed-terrein in Winschoten door de gemeente Oldambt moet voorlopig worden gestaakt. (Dagblad van het Noorden, 22 oktober)

Lees meer: dvhn.nl

 

'Drinkwater duurder door vervuiling'

Als er niets gebeurt aan de lozing van chemische stoffen in het oppervlaktewater, gaat de prijs van leidingwater omhoog. Daarvoor waarschuwen de waterbedrijven. (AD, 21 oktober)

Lees meer: ad.nl

 

Verdachte stortplaatsen in Enschede onder de loep

Eigenaren van 50 percelen in Enschede hebben het verzoek gekregen mee te werken aan grondig bodemonderzoek. (Tubantia, 17 oktober)

Lees meer: tubantia.nl

 

Medicijnen vervuilen milieu: wat daar tegen te doen?

Friesland gaat meer werk maken van de aanpak van water- en milieuvervuiling door medicijnen. Er is al langer aandacht voor, maar met te weinig effect. Een campagne moet daar nu verandering in brengen. (Leeuwarder Courant, 19 oktober)

Lees meer: lc.nl

 

Bodemvizier 3.0

De zoekmachine BodemVizier is aangepast: als (maatschappelijke) opgaven hanteren we nu die van de kennisagenda: Bodemkwaliteitszorg, Energievoorziening, Gezonde slimme stad, Grondstoffen, Klimaatverandering, Landbouw en voedsel, Landelijk gebied, Mobiliteit en transport, Water.
Ook is de handeling 'Aanpak bodemdaling' toegevoegd, waarmee 49 instrumenten zijn gelabeld. (Bodem+, 13 oktober)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Glyfosaat veelvuldig aanwezig in Europese landbouwgronden

De omstreden onkruidverdelger glyfosaat en een aanverwant afbraakproduct (AMPA) komen in ruim 45% van de onderzochte Europese landbouwgronden voor, schrijft een groep wetenschappers onder leiding van de Wageningen Universiteit (WUR). Ze raden af het middel opnieuw toe te laten in de Europese Unie. (fd., 16 oktober)

Lees meer: fd.nl

 

Humuscoƫfficiƫnt in Handboek Bodem en Bemesting aangepast

De Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondgroententeelt heeft de humificatiecoefficient voor GFT-compost en groencompost in het Handboek Bodem en Bemesting verhoogd. Uit onderzoek van het NMI in opdracht van de BVOR en de Vereniging Afvalbedrijven is namelijk gebleken dat de organische stof in GFT- en groencompost stabieler is dan tot nu toe is aangenomen. Deze composten kunnen als bodemverbeteraars een goede bijdrage leveren aan het onderhoud van de bodem van landbouwpercelen. (AgriHolland, 12 oktober)

Lees meer: agriholland.nl

 

Oproep: werk mee aan opbouw database voor onderzoek relatie puin en verdenking op asbest

De opbouw van een database om een onafhankelijk onderzoek uit te kunnen voeren naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de daadwerkelijke aanwezigheid van asbest gaat van start. Diverse private en publieke organisaties die zich hebben aangesloten bij dit initiatief gaan hiermee in het najaar van 2017 aan de slag. Beschikt u over data uit asbestonderzoeken of partijkeuringen die hieraan een bijdrage kunnen leveren, dan nodigen wij u uit om hier ook aan bij te dragen. (Bodemplus, 11 oktober)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Europees Parlement wil duidelijkheid over gezondheidsrisico's kunstgras

De circa 1800 van rubbergranulaat voorziene kunstgrasvelden in Nederland zijn opnieuw in opspraak. Zembla onthult vanavond dat de waterschappen de afgelopen tien jaar geen enkel onderzoek hebben gedaan naar de milieurisico's. Leden van het Europese Parlement willen weten hoeveel zink, koper en kankerverwekkende Pak's er in bodem en oppervlaktewater terecht zijn gekomen. (AD, 11 oktober)

Lees meer: ad.nl

Zie hier de aflevering van Zembla over kunstgras (11 oktober): npo.nl

 

'Koolstofboer' haalt CO2 uit de lucht

De opslag van CO2 is voor het nieuwe kabinet een speerpunt bij het tegengaan van opwarming van de aarde. Boeren kunnen daarbij een handje helpen. Akkerbouwer Dingeman Burgers is al aan de slag. (AD, 11 oktober)

Lees meer: ad.nl

 

Vervuiling was in 2015 verantwoordelijk voor negen miljoen doden

Dat zijn meer slachtoffers dan AIDS, TBC en malaria samen maakten.

Hoewel vervuiling de meeste slachtoffers eist in arme landen, vallen in elk land doden door onder meer lucht- en watervervuiling. Dat concluderen onderzoekers in dit rapport. (Scientias, 20 oktober)

Lees meer: scientias.nl

 

Miljoeneninjectie moet meer medicijnen uit drinkwater halen

De politiek maakt dertig miljoen euro vrij om het groeiende probleem van medicijnresten in ons drinkwater te bestrijden. Dat meldde staatssecretaris Sharon Dijksma vandaag aan de Tweede Kamer. Naar schatting komen jaarlijks in ons land minstens 140 ton medicijnresten en 30 ton rontgencontrastmiddelen in het water terecht. (De Gelderlander, 19 oktober)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Informatie over natuur, water en milieu op BrabantInZicht.nl

Vanaf vandaag kan iedereen online bekijken hoe het is gesteld met de natuur, het milieu en het water in Noord-Brabant. BrabantInZicht.nl heet de website, die voortdurend up to date wordt gehouden door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen. (Brabant.nl, 13 oktober)

Lees meer: brabant.nl

 

Landbouw en waterkwaliteit prominent in regeerakkoord

Het beleid voor landbouw en waterkwaliteit heeft de vier kabinetspartijen, waaronder de pro-landbouw partij CDA, tijdens de onderhandelingen blijkbaar flink bezig gehouden. In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' dat de fractievoorzitters van het nieuwe kabinet dinsdag presenteerden, ligt uitgebreid vast hoe het kabinet samen met de landbouw in 2027 wil gaan voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). (Waterforum, 17 oktober)

Lees meer: waterforum.nl

 

Boren naar aardwarmte in Zevenbergen: 'Wat we hier doen is uniek'

Bij aubergineteler Greenbrothers in Zevenbergen wordt momenteel gewerkt aan een installatie om de kassen te verwarmen met Lage Temperatuur Aardwarmte (LTA). Het is de eerste keer dat deze techniek wordt toegepast in ons land. (BN de Stem, 16 oktober)

Lees meer: bndestem.nl

 

Proef met CO2-vanger op IJsland

IJsland gaat CO2 uit de lucht te halen, om het daarna in de bodem te pompen en vast te leggen in gesteente. Het CarbFix2-project van de Zwitserse start-up Climeworks en het IJslandse Reykjavik Energy ging afgelopen week van start. (De Ingenieur, 16 oktober)

Lees meer: deingenieur.nl

 

Verontreinigde grond Plan Koster IJsselmuiden

In IJsselmuiden zijn de werkzaamheden om de grond voor Plan Koster bouwrijp te maken, inmiddels in volle gang.
Aan de rand van de toekomstige nieuwbouw is echter ook een stuk grond te zien van plusminus 3 bij 3 meter, dat met linten is afgezet. "Geen toegang - verontreinigde grond", is op de gele linten te lezen. (Kampenonline.nl, 12 oktober)

Lees meer: kampenonline.nl

 

Naast bouwen met natuur ook bodemdaling aanpakken

Tien dorpsvertegenwoordigers in Demak (Noord Java) hebben gisteren contracten getekend om actief bij te dragen aan mangroveherstelwerkzaamheden. Indonesie en Nederland werken hier samen om de ernstige afkalving van de kust te stoppen. Tijdens de bijeenkomst op hoog niveau klonk vanuit het Consortium Building with Nature Indonesie tegelijkertijd een waarschuwing over de geconstateerde snelle bodemdaling in dit gebied. Het prille kustherstel dreigt hierdoor weer verloren te gaan. (Land en Water, 10 oktober)

Lees meer: landenwater.nl

 

Richtlijn bemonstering en analyse van PFAS

Het Expertisecentrum PFAS heeft een Richtlijn opgesteld voor het Bemonsteren en analyseren van PFAS in grond en grondwater. Deze richtlijn wordt een onderdeel van het 'Handelingskader PFAS'. (Bodemplus, 7 oktober)

Lees meer: bodemplus.nl

 


Pagina 38 van 68

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA