Aurora-terrein Gemert hoeft niet snel schoon

De verontreinigde grond op het terrein van voormalig wasserij Aurora aan de Lodderdijk in Gemert hoeft niet met spoed door de provincie aangepakt te worden. Dat heeft de Raad van State in Den Haag woensdag bepaald. Daarmee zijn twee eigenaren van gronden rondom het bedrijfsterrein in het ongelijk gesteld. (ED, 14 februari)

Lees meer: ed.nl

 

Bodem Noord-Nederland blijkt behoorlijk verdicht

Een driejarig onderzoek naar de mate van bodemverdichting in de drie Noordelijke provincies wijst uit dat veel landbouwpercelen inmiddels zijn aangetast. (Nieuwe Oogst, 14 februari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Centraal College van Deskundigen Bodembeheer

Zo'n vier keer per jaar komt het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer bijeen. Dit CCvD vergadert dan samen met het Accreditatiecollege (AC) Bodembeheer. Aan de orde komen de normatieve documenten op het gebied van bodem en water, zoals het aanpakken van bodemverontreiniging, grondstromen, bodemenergie, mechanische boringen en tijdelijke bemalingen. Het doel is het borgen dat alle direct belanghebbenden inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de documenten en het bevorderen van het correcte gebruik. (SIKB, 14 februari 2018)

Lees meer: sikb.nl

 

Gemeente gaat in Zwolle-Noord boren naar geothermie

De gemeente gaat in Zwolle-Noord boren naar aardwarmte De plek ligt op 2300 meter diepte ter hoogte van het Zwarte Water, tussen Dijklanden (in de Aa-Landen) en de Stadskolk (in Stadshagen). (ZwolleNu, 13 februari)

Lees meer: zwollenu.nl

 

Betere afvoer regenwater bespaart miljoenen in Drenthe

Waterschap WDODelta kan afzien van de geplande uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Echten. Een beter afvoersysteem van regenwater in Hoogeveen zal de zuivering voldoende ontlasten. Dat blijkt uit een onderzoek van het waterschap en de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. WDODelta bespaart zo naar eigen zeggen een slordige 4 miljoen euro. (H2O Waternetwerk, 13 februari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Regio Loppersum getroffen door vijfde aardbeving in korte tijd

In Garsthuizen (gemeente Loppersum) is maandag een aardbeving met een magnitude van 0.9 gemeten. Dit is de vijfde aardbeving in de regio sinds de gaswinning in de regio begin deze maand is stilgelegd. (Nu.nl, 12 februari)

Lees meer: nu.nl

 

Simpele hoosbui-stresstest gebaseerd op slecht model

Gemeenten moeten nagaan hoe bestand ze zijn tegen klimaatverandering, waaronder steeds vaker optredende hoosbuien. Voor die stresstest maakt het nogal wat uit welke aanpak wordt gekozen, de light of de full versie, aldus tijdschrift De Ingenieur. De light versie levert geen informatie waarmee de gemeente iets kan doen. (De Ingenieur, 12 februari)

Lees meer: deingenieur.nl

 

Nieuwe regels voor bodem en bemesting

De toegenomen politieke druk op de maisteelt heeft nog geen directe gevolgen. Maar duidelijk is wel dat boeren rekening moeten houden met een heel stelsel aan regels die hun omgang met bodem en bemesting beinvloeden. Die regels staan in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn dat de komende vier jaar van kracht is. (Nieuwe Oogst, 9 februari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende stoffen basis voor aanscherping milieuvergunningen

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd. Het gaat om stoffen waarvan nog niet zeker is of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, kan een deel van de potentiele ZZS als ZZS worden aangemerkt. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze potentiele ZZS uitstoten aanspreken op het voorzorgbeginsel. (RIVM, 2 februari)

Lees meer: rivm.nl

Vind hier de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

 

Snellere sanering

De gemeente Wageningen wil de vervuilde tuinen van de woningen aan de Veerstraat 110 t/m 118 en 130 t/m 140a toch vervroegd te saneren. Het college van b en w gaat dit voorstellen aan de gemeenteraad op basis van nieuw bodemonderzoek en advies van de GGD. (Stad Wageningen, 7 februari)

Lees meer: stadwageningen.nl

 

Onderzoek naar aardwarmte in Brabant ligt stil

Geothermie Brabant stopt tijdelijk met het seismisch onderzoek naar aardwarmte in Zuidoost-Brabant. "Rucksichtslos doortrillen is niet slim", zegt directeur Lodewijk Burghout. (Brabants Dagblad, 7 februari)

Lees meer: bd.nl

 

Ook Zwolse corporaties doen mee aan onderzoek aardwarmte

De drie Zwolse woningcorporaties worden betrokken bij het onderzoek naar het gebruik van aardwarmte in de stad. De gemeente hoopt rond de zomer duidelijkheid te hebben over de vraag of het mogelijk is om warm water uit diepe aardlagen op te pompen en te gebruiken voor verwarming van woningen. (De Stentor, 14 februari)

Lees meer: destentor.nl

 

'Risicovolle' proefboringen naar warmte

Zeeland geeft toestemming voor het doen van proefboringen op de grens van Tholen en Brabant. Onderzocht wordt of warmte kan worden gewonnen uit de aarde. Maar er zijn wel risico's aan de boringen, zoals trillingen, grondwatervervuiling en schade aan waterkeringen. (Omroep Zeeland, 13 februari)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Agraiƫrs Flevoland willen weerbaarder worden voor klimaatverandering

Om de bodem en het water goed op peil te houden, werkt waterschap Zuiderzeeland samen met de provincie Flevoland en LTO Noord in het actieplan Bodem&Water. Op een speciale kennisdag haalde het actieplan 220 agrariers uit de provincie bij elkaar om oplossingen te delen. (H2O Waternetwerk, 13 februari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Voormalige vuilstort Wekerom lekt

Omwonenden ontdekten kortgeleden lekkages en scheuren op de voormalige vuilnisbelt aan de rand van het Wekeromse Zand waardoor verontreinigt grondwater weg lijkt te sijpelen. (Omroep Ede, 12 februari)

Lees meer: omroepede.nl

 

Gemeente vecht dwangsom om grondvermenging aan

Almere en de Milieu-inspectie stonden maandag tegenover elkaar bij de Raad van State. De gemeente vecht een dwangsom van 45.000 euro aan. Die is opgelegd omdat de gemeente de regels voor het onder meer het opslaan en verwerken van bouwgrond niet zou naleven. (Omroep Flevoland, 12 februari)

Lees meer: omroepflevoland.nl

 

Toen in Hengelo: vervuilde grond in Old Ruitenborgh

Misschien weet je het nog, maar in de jaren tachtig was er veel protest over de vervuilde grond in de wijk Old Ruitenborgh. Je kunt het je haast niet voorstellen, maar Hengelo stond begin jaren tachtig in de top tien van meest vervuilde Nederlandse gemeenten. (In de buurt Hengelo, 11 februari)

Lees meer: indebuurt.nl

 

Houdt Groningen geothermie toch in beeld voor als toekomstoplossing?

Dat de gemeente Groningen vorig jaar is gestopt met plannen voor geothermie, wil niet zeggen dat de stad haar vergunning voor geothermie inlevert. (Dagblad van het Noorden, 8 februari)

Lees meer: dvhn.nl

 

Brussel presenteert normen voor nieuwe en opkomende stoffen in drinkwaterbronnen

De Europese Commissie heeft dinsdag 1 februari een herziening van de Drinkwaterrichtlijn uit 1998 gepresenteerd. In het voorstel staan normen voor nieuwe en opkomende stoffen waar nu geen normen voor bestaan om de drinkwaterkwaliteit te beschermen. (Waterforum, 2 februari)

Lees meer: waterforum.net

 

Groningen: hoe verder na mislukken geothermie?

Politiek Groningen buigt zich over het pas aangelegde warmtenet Noordwest in de stad. Hoe moet die leiding worden verwarmd nu dat vanwege de aardbevingen niet meer mag met geothermie. Er zijn zeven alternatieven. (Dagblad van het Noorden, 7 februari)

Lees meer: dvhn.nl

 


Pagina 5 van 48

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA