Samsom: Rijk moet portemonnee trekken voor sanering Thermphos

Voor het saneren van Thermphos is nog 83 miljoen euro nodig. Dat heeft de commissie Samsom berekend, die de afgelopen maanden in opdracht van het kabinet onderzoek deed naar hoe de rekening van het saneren van het zwaar vervuilde terrein van de failliete fosforfabriek betaald moet worden. In het advies van Samsom staat dat het Rijk, de provincie en Zeeland Seaports alle drie evenveel moeten betalen. (Omroep Zeeland, 23 augustus)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

10.000 handtekeningen tegen GenX

De petitie tegen de uitstoot van mogelijk kankerverwekkende Genx-stoffen door het Dordtse bedrijf Chemours is ondertekend door meer dan 10.000 mensen. Dat is het aantal waar initiatiefneemster Marian de Jong naar streefde. (Dordrecht.net, 23 augustus)

Lees meer: dordrecht.net

 

Onderwaterdrone wordt ingezet bij onderzoek Paterswoldsemeer

Waterschap Noorderzijlvest gaat onderwaterdrones gebruiken om het Paterswoldsemeer en de Hoornse plas te onderzoeken. De drones zijn uitgerust met onderwatercamera's en verschillende soorten sensoren. (RTV Noord, 22 augustus)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Archeologie met de metaaldetector: Medea-project werpt eerste vruchten af

Het Medea-project, een online platform waarop vondsten gepubliceerd worden van amateurarcheologen die met een metaaldetector het Vlaamse land afschuimen, heeft een half jaar na zijn lancering al opmerkelijke vondsten opgeleverd. Zo werd in de West-Vlaamse polders riem- en paardenbeslag gevonden dat gedragen werd door de eerste strijdkrachten van de eerste graven van Vlaanderen. Verspreid over heel Vlaanderen zijn er in de afgelopen maanden meer dan driehonderd vondstmeldingen gedaan op Vondsten.be, de portal van het Medea-project: van metalen bijlen uit de bronstijd en juwelen uit de ijzertijd over Romeinse en middeleeuwse munten en sieraden tot relicten uit de beide wereldoorlogen. De vindplaatsen zijn verspreid over heel Vlaanderen. (Metrotime, 23 augustus)

Lees meer: nl.metrotime.be

 

Minder telefoontjes bij omgevingsdienst Midden-Holland door online bodemkaarten

Sinds begin maart 2017 publiceert Omgevingsdienst Midden-Holland een groot deel van haar bodeminformatie via online kaarten. Deze atlassen geven details over onder andere bodemonderzoeken en -saneringen, bodemkwaliteit en slootdempingen. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst meerdere atlassen worden toegevoegd, zeker nu gebleken is dat het aantal telefoontjes en informatieaanvragen drastisch gedaald is sinds de kaarten online staan. (Geoweb, 1 augustus)

Lees meer: geoweb.software

 

Het Greenhouse Emission Model geschikt voor beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen

Restanten van gewasbeschermingsmiddelen die in kassen worden gebruikt, kunnen in het oppervlaktewater terechtkomen en het waterleven aantasten. Uit RIVM-onderzoek blijkt het Greenhouse Emission Model (GEM) goed in staat om te berekenen in welke concentraties de stoffen in te lozen restwater terechtkomen. Deze berekeningen worden gebruikt bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. (RIVM, 11 augustus)

Lees meer: rivm.nl

 

Boskalis legt 44 miljoen neer voor Britse bodemonderzoeker

Boskalis versterkt zijn aanbod aan offshorediensten met de overname van de Britse zeebodemonderzoeker Gardline Group. Het bedrijf betaalt daarvoor circa 40 miljoen pond (44 miljoen euro), inclusief overgenomen schulden. (RTLZ, 16 augustus)

Lees meer: rtlz.nl

 

Nieuw veen wordt gevormd door natte landbouw

De veenweiden blijven dalen, terwijl de zeespiegel stijgt. De enige oplossing lijkt nat boeren oftewel paludicultuur. Proefprojecten moeten uitwijzen of dat gaat lukken, zoals in Friesland waar lisdodden worden gekweekt. In het Ilperveld bij Amsterdam zijn ze vier jaar geleden al begonnen met veenmos. (NPO Radio 1, 11 augustus)

Lees meer: nporadio1.nl

 

Kankerverwekkend radioactief gas vooral in bodem Zuid-Limburg

Ruim de helft van de huizen met een te hoog radongehalte staat in Zuid-Limburg. Om de stralingsbelasting door dit radioactieve gas in woningen te verminderen, wordt een nationaal actieplan opgesteld. (De Limburger, 14 augustus)

Lees meer: limburger.nl

 

Gemeenteraad Bunschoten terug van reces vanwege vervuilde grond

De gemeenteraad van Bunschoten komt eerder terug van vakantie. Verschillende partijen willen snel met burgemeester en wethouders om de tafel vanwege de vervuilde grond op de Westdijk. De Christelijke Arbeiderspartij, VVD en de SGP hebben om de extra vergadering gevraagd. (RTV Utrecht, 10 augustus)

Lees meer: rtvutrecht.nl

 

NAM pompt veel te veel gas uit grond

Er is de afgelopen jaren veel meer gas uit de bodem in het Westland en Overijssel gepompt door de NAM dan was toegestaan. Het bedrijf moet zo snel mogelijk de gaskraan dichtdraaien van Staatstoezicht op de Mijnen. (AD, 9 augustus)

Lees meer: ad.nl

 

Na actiecomité wil nu ook stadsbestuur asbeststort laten sluiten: “Geen garantie voor volksgezondheid”

De drie meerderheidspartijen lieten gisteren weten unaniem achter de sluiting van het asbeststort van SVK te staan. Daarmee scharen ze zich achter het actiecomite Asbeststort Dicht, dat al langer ijvert voor een permanente sluiting van het stort. (Nieuwsblad, 24 augustus)

Lees meer: nieuwsblad.be

 

Kamervragen over vervuilde Overijsselse bodem; "Echt onschadelijk?"

De GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer wil van minister Kamp weten of de verontreinigde bodem bij Manderveen echt niet schadelijk is voor de gezondheid. Onlangs bracht de NAM een rapport uit waarin wordt gesteld dat er geen gevaar is. Maar Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil dat van de minister horen. (RTV Oost, 22 augustus)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Analyse: De gebakken peren van Tuf Recycling

Hoe lang kan een bedrijf dat zich niet aan de vergunningseisen houdt z'n gang gaan? Best lang, zo blijkt. Want kunstgrasrecyclaar Tuf Recycling is sinds januari 2015 gevestigd aan bedrijventerrein Tichelrijt in Dongen en werkt tot op de dag van vandaag in strijd met de vergunningseisen. Ondanks diverse handhavingscontroles en zelfs dreiging van een dwangsom. (BN De Stem, 18 augustus)

Lees meer: bndestem.nl

 

Kalkmengsel creëert steviger bodem onder rails

Om een stabiele ondergrond voor snelwegen en parkeerplaatsen te maken, wordt er vaak een kalkmengsel aan de kleigrond toegevoegd. (Technisch Weekblad, 16 augustus)

Lees meer: technischweekblad.nl

 

Rijkswaterstaat heeft handen vol aan opruimen paraffine

Rijkswaterstaat is sinds maandag 7 augustus bezig om aangespoelde paraffine van de Noord-Hollandse kust te verwijderen. De schoonmaakwerkzaamheden worden waarschijnlijk deze week afgerond. Vorige week spoelde op een aantal reeds schoongemaakte stranden opnieuw paraffine aan, waardoor het werk weer van voor af aan kon beginnen. Er zijn inmiddels Kamervragen gesteld. (Waterforum, 14 augustus)

Lees meer: waterforum.net

 

Amateurs graven in het verleden van Dalfsen

Honderden amateurarcheologen zijn vanaf vandaag in Dalfsen aan het graven naar schatten en sporen van vroeger. Onder leiding van beroepsgravers nemen ze de komende maand een gebied van zo'n 3000 vierkante meter onder handen. Op de plaats van de opgravingen komt een woonwijk. (NOS, 14 augustus)

Lees meer: nos.nl

 

Werk Zundertseweg loopt uit door aanvullend bodemonderzoek

Fietsen op de Zundertseweg zal voorlopig nog niet kunnen. Het opknapwerk heeft flink vertraging opgelopen. (BN de Stem, 14 augustus)

Lees meer: bndestem.nl

 

Bewoners in Winschoten zijn bagger zat

Bewoners van de St. Vitusstraat in Winschoten willen dat de gemeente Oldambt de aanvoer van bagger op het voormalig NoordNed terrein opschort.

Volgens Elsa Kamminga, woordvoerder van de verontruste groep bewoners, is het de bedoeling dat in september weer begonnen wordt met aanvoer van bagger. (Dagblad van het Noorden, 9 augustus)

Lees meer: dvhn.nl

 

Eeuwenoude 'hoofdprijs' gevonden in Loonsebaan Vught

Amateurarcheoloog en monumentencommissielid Wim Kievits uit Vught had het eigenlijk niet meer verwacht maar de archeologen van BAAC uit Den Bosch hebben toch nog een spectaculaire vondst gedaan tijdens graafwerkzaamheden aan de Loonsebaan. "Ze hebben greppels aangetroffen die behoren tot de linie van Frederik Hendrik uit 1629", aldus een trotse Kievits. (Brabants Dagblad, 10 augustus)

Lees meer: bd.nl

 


Pagina 5 van 28

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA