Brabantse boeren en sportclubs mogen tijdelijk grondwater sproeien

Boeren en sportclubs mogen hun gras in de hete middaguurtjes straks tijdelijk met grondwater besproeien. De Brabantse waterschappen hebben dat besloten, nu er al tijden geen spatje regen meer gevallen is. (Brabants Dagblad, 6 juli)

Lees meer: bd.nl

 

Apeldoorn opgelucht over arseenonderzoek

Apeldoorners kunnen hun kinderen veilig laten genieten bij waterspeelplaatsen en zelf geteelde groenten eten zonder angst voor kanker als gevolg van arseen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (De Stentor, 5 juli)

Lees meer: destentor.nl

 

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden milieubelastend

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast. Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen lopen geen gevaar. Om het milieu te beschermen, beveelt het RIVM maatregelen aan om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen, en dat stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten. (RIVM, 3 juli)

Lees meer: rivm.nl

 

Europarlement: GenX 'zeer zorgwekkend'

Brussel moet het gebruik van GenX aan banden leggen door het als 'zeer zorgwekkende stof' te classificeren. Met die oproep haken CDA-Europarlementarier Annie Schreijer en twee Duitse collega's in op een advies van het Duitse milieuagentschap Uba. (AD, 4 juli)

Lees meer: ad.nl

 

Aandeel Nederland in Europese geothermieprojecten groot

Negen hoogwaardige innovatieve projecten voor geothermische warmte krijgen subsidie vanuit Geothermica - ERA NET COfund. Dat werd onlangs bekendgemaakt. In vijf van de negen projecten is er een Nederlandse partij betrokken. Drie van de negen projecten worden door een Nederlandse partner geleid. (Land en Water, 3 juli)

Lees meer: landenwater.nl

 

Rijksgeld voor opgravingen

Twee onderzoeken van archeologische vondsten krijgen geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, OCW. Het gaat om een complex aan vindplaatsen uit de Romeinse tijd in Tiel-Medel en een collectie edelmetalen objecten uit een 17e-eeuws scheepswrak bij Texel. (Binnenlands Bestuur, 4 juli)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Actie tegen vervuiling grondwater in Overijssel

In 30 procent van de Overijsselse waterwingebieden vindt Vitens medicijnresten terug. Zorgelijk, vindt het drinkwaterbedrijf. Daarom slaat Vitens de handen ineen met provincie, de Overijsselse gemeenten en waterschappen, met de campagne 'Bescherm je drinkwater'. (Tubantia, 3 juli)

Lees meer: tubantia.nl

 

Flink maatregelenpakket in Overijssel voor bescherming drinkwaterbronnen

Overijssel wil met een uitgebreid pakket aan maatregelen ervoor zorgen dat het drinkwater van goede kwaliteit blijft. Ook wordt het project Boeren voor Drinkwater uitgebreid. Verder is een bewustwordingscampagne gestart waarbij inwoners worden gestimuleerd om overgebleven medicijnen bij de apotheek in te leveren. (H2O Waternetwerk, 3 juli)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Minder bagger meer in Maashaven

Het baggerbedrijf van de Herik uit Sliedrecht is al een maand bezig met het uitbaggeren van de Maashaven. Twee baggerschepen voeren deze werkzaamheden uit in opdracht van de Gemeente Rotterdam, ter voorbereiding van het aanleggen van het Nelson Mandela getijdenpark. (Open Rotterdam, 2 juli)

Lees meer: openrotterdam.nl

 

Zeldzame archeologische vondst in Zuylesteinse bos

Meike van Driel bracht vrijdagavond een bijzondere steen mee naar het archeologisch koffie-uurtje in de bibliotheek van Leersum. Steentijddeskundige Pieter Dijkstra stelde vast dat het om een 'chopping tool' gaat uit het vroegmidden-paleolithicum. Gemeentelijk archeologe Annemarie Luksen-IJtsma is enthousiast over deze zeldzame vondst in haar werkgebied. (Nieuwsblad De Kaap.nl, 3 juli)

Lees meer: nieuwsbladdekaap.nl

 

Opnieuw twee lekke putten van AkzoNobel ontdekt in Enschede

Er zijn opnieuw twee lekke zoutputten van AkzoNobel ontdekt. Het gaat om boorputten die in Enschede staan, vlakbij de gemeentegrens met Hengelo aan de Oude Hengelosedijk bij Twence. (rtv Oost, 2 juli)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Ruim 2,7 miljoen ton grond gereinigd in 2017

In 2017 is 2,73 miljoen ton grond gereinigd, ruim 100.000 ton meer dan in het 'topjaar' 2014, toen ruim 2,6 miljoen ton grond werd gereinigd. (Bodem+, 3 juli)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Belangrijke stap naar eenvoudiger en beter omgevingsrecht

De spelregels voor de fysieke leefomgeving komen in een wet bij elkaar te staan. De ministerraad heeft vrijdag, na een positief advies van de Raad van State, ingestemd met de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet van de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur van de Omgevingswet. Ook heeft de ministerraad de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) van de Omgevingswet akkoord bevonden voor publicatie in het Staatsblad. Het werk voor de inwerkingtreding op 1 januari 2021 blijft daarmee op schema lopen. (Rijksoverheid, 3 juli)

Lees meer: rijksoverheid.nl

 

Geen extra gezondheidsrisico door resten gewasbeschermingsmiddelen op cannabis

Blootstelling aan resten (residuen) van gewasbeschermingsmiddelen die zijn aangetroffen in cannabismonsters leveren geen extra gezondheidsrisico op voor de gebruiker naast de bestaande risico's van gebruik van cannabis. Dit concludeert het RIVM in een informatiebrochure 'Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in cannabis - Extra risico voor de gebruiker?'. De nadruk in deze informatiebrochure ligt op het extra risico, omdat het gebruik van cannabis niet zonder risicos is. '(RIVM, 3 juli)

Lees meer: rivm.nl

 

Ministerie neemt over acht weken besluit over gaswinning in Waalwijk

Over een week of acht verwacht het ministerie van Economische zaken en Klimaat een besluit te nemen over het gaswinningplan in Waalwijk. Tot gisteren konden tegenstanders van het plan een zienswijze indienen bij het ministerie, die volgens een woordvoerder nu eerst allemaal bekeken worden. (Brabants Dagblad, 4 juli)

Lees meer: bd.nl

 

RIVM: water en bodem rond kunstgrasvelden vervuild

Het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden leidt tot verhoogde concentraties vervuilende stoffen in de bermen rondom de velden. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat het drainagewater dat van de velden komt is verontreinigd. Dat concludeert het RIVM na onderzoek bij tien verschillende kunstgrasvelden. (Zembla, 3 juli)

Lees meer: zembla.bnnvara.nl

 

Normen zijn overeind gebleven, dat is winst

In het GenX-dossier was afgelopen donderdag een belangrijke dag. De Haagse rechtbank deed uitspraak in het beroep dat drinkwaterbedrijf Oasen had aangetekend tegen het aangepaste lozingenbesluit voor Chemours. Oasen verloor en dat verlies zette enkele uren later de toon in het overleg in de Tweede Kamer over het lozingenbeleid. In de Kamer zagen fracties in het vonnis bevestiging van ontoereikende regelgeving, maar minister Cora van Nieuwenhuizen telde haar zegeningen: "De normen zijn overeind gebleven, dat is winst." De GenX-dag in vijf vragen. (H2O Waternetwerk, 2 juli)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Veel overtredingen bij controles waterschap De Dommel op beregeningen

Handhavers van waterschap De Dommel hebben op 18, 20 en 25 juni controles uitgevoerd op beregening. Aandachtspunten waren het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater, de vergunningplicht voor het onttrekken van meer dan 10 m3 grondwater per uur binnen de beschermde gebieden en de vergunningvoorschriften zoals het urenverbod op grasland. Van de 8 gecontroleerde bedrijven die beregenden met grondwater voldeden er 6 niet aan de huidige wet- en regelgeving. (Groene Ruimte, 3 juli)

Lees meer: groeneruimte.nl

 

Ruim honderd deelnemers Vruchtbare Kringloop

Ruim honderd boeren uit de Gelderse Vallei, Randmeerkust, Veluwe, IJsselzoom en het Rivierengebied zijn sinds dit voorjaar gestart met Vruchtbare Kringloop Gelderland. (Nieuwe Oogst, 2 juli)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Vervuilde grond langs N366 bij Alteveer

Door het ontdekken van bodem-verontreiniging bij wegwerkzaamheden langs de N366 is het werk voorlopig stilgelegd tussen Alteveer en Stadskanaal. Zodra de vervuilde grond is opgeruimd, kan er een nieuwe sloot gegraven worden en gaan de wegwerkzaamheden weer verder om de weg te verbreden. (RTV1, 2 juli)

Lees meer: rtveen.nl

 


Pagina 5 van 68

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA