Column Paul: Duinvorming

Mijn woonplaats IJmuiden heeft een geweldig strand.
Zoals op elk strand kun je zwemmen, zonnebaden en pootjebaden. IJmuiden is daarnaast heel dynamisch. Er is veel ruimte voor allerlei surf- en windsporten. Je hond mag erop, er is natuur in de duinen en er zijn bunkers. (Paul de Reus, 12 oktober)

Lees meer...
 

Oproep: werk mee aan opbouw database voor onderzoek relatie puin en verdenking op asbest

De opbouw van een database om een onafhankelijk onderzoek uit te kunnen voeren naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de daadwerkelijke aanwezigheid van asbest gaat van start. Diverse private en publieke organisaties die zich hebben aangesloten bij dit initiatief gaan hiermee in het najaar van 2017 aan de slag. Beschikt u over data uit asbestonderzoeken of partijkeuringen die hieraan een bijdrage kunnen leveren, dan nodigen wij u uit om hier ook aan bij te dragen. (Bodemplus, 11 oktober)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Europees Parlement wil duidelijkheid over gezondheidsrisico's kunstgras

De circa 1800 van rubbergranulaat voorziene kunstgrasvelden in Nederland zijn opnieuw in opspraak. Zembla onthult vanavond dat de waterschappen de afgelopen tien jaar geen enkel onderzoek hebben gedaan naar de milieurisico's. Leden van het Europese Parlement willen weten hoeveel zink, koper en kankerverwekkende Pak's er in bodem en oppervlaktewater terecht zijn gekomen. (AD, 11 oktober)

Lees meer: ad.nl

Zie hier de aflevering van Zembla over kunstgras (11 oktober): npo.nl

 

'Koolstofboer' haalt CO2 uit de lucht

De opslag van CO2 is voor het nieuwe kabinet een speerpunt bij het tegengaan van opwarming van de aarde. Boeren kunnen daarbij een handje helpen. Akkerbouwer Dingeman Burgers is al aan de slag. (AD, 11 oktober)

Lees meer: ad.nl

 

Nieuwe ingangsdatum Omgevingswet bekend

De Omgevingswet gaat in per 1 januari 2021. Dat heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer laten weten. (Binnenlands Bestuur, 7 oktober)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Grond zelfbouwkavels verontreinigd

Raadslid Arjen Dubbelaar van Groep de Mos/Ouderenpartij stelt deze week vragen aan het gemeentebestuur over de zelfbouwkavels aan het Viljoenplantsoen. Uit een beschikking blijkt dat de gemeente al in 2012 op de hoogte was van ernstige bodemverontreiniging, iets waarover de kopers pas op de dag van de overdracht bij de notaris in 2017 zijn geinformeerd. (De Posthoorn, 11 oktober)

Lees meer: deposthoorn.nl

 

Fosfor beter beschikbaar stellen met fosforsolubiliserende bacteriƫn

MAP5 is sedert 2015 in volle uitvoering. Fosfor is in deze versie van het mestdecreet de focus en het beleid stuurt sterk aan op een verlaging van het fosforgehalte in de bodem en finaal in het oppervlaktewater. (Landbouwleven.be, 10 oktober)

Lees meer: landbouwleven.be

 

Tuinen Lombok onderzocht na vondst hoge concentratie lood

Zestig tuinen in de Utrechtse wijk Lombok worden de komende tijd onderzocht op mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen in de bodem. Aanleiding is de vondst van een hoge concentratie lood in twee tuinen in de buurt. (AD. 11 oktober)

Lees meer: ad.nl

 

Greenchoice en Meewind stappen samen in duurzame warmte

Energieleverancier Greenchoice is samen met duurzame beleggingsinstelling Meewind medeaandeelhouder geworden van ZON, een bedrijf dat zich volledig richt op warmte-koudeopslag (WKO) in de gebouwde omgeving. Het doel: het aantal grote duurzame warmteprojecten in Nederland de komende jaren snel laten groeien, waardoor het aardgasverbruik afneemt. (Duurzaam Nieuws, 10 oktober)

Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 

Uitgelicht: De landbouwsector in het regeerakkoord

In het regeerakkoord is er ook ruimte voor Landbouw, hieronder een overzicht van het hoofdstuk dat hier verder op in gaat. Bepaalde interessante punten worden dikgedrukt weergegeven in onderstaand artikel. (Melkveebedrijf.nl, 10 oktober)

Lees meer: melkveebedrijf.nl

 

Graven naar vervuilde plekken onder Veemarktterrein in Assen

Medewerkers van Arcadis zijn vandaag begonnen met het opgraven van vervuilde plekken in de bodem onder het Veemarktterrein in Assen. (RTV Drenthe, 9 oktober)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

 

Naast bouwen met natuur ook bodemdaling aanpakken

Tien dorpsvertegenwoordigers in Demak (Noord Java) hebben gisteren contracten getekend om actief bij te dragen aan mangroveherstelwerkzaamheden. Indonesie en Nederland werken hier samen om de ernstige afkalving van de kust te stoppen. Tijdens de bijeenkomst op hoog niveau klonk vanuit het Consortium Building with Nature Indonesie tegelijkertijd een waarschuwing over de geconstateerde snelle bodemdaling in dit gebied. Het prille kustherstel dreigt hierdoor weer verloren te gaan. (Land en Water, 10 oktober)

Lees meer: landenwater.nl

 

Richtlijn bemonstering en analyse van PFAS

Het Expertisecentrum PFAS heeft een Richtlijn opgesteld voor het Bemonsteren en analyseren van PFAS in grond en grondwater. Deze richtlijn wordt een onderdeel van het 'Handelingskader PFAS'. (Bodemplus, 7 oktober)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Veenendaal zet volgende stap richting Omgevingswet

Met de Startnotitie Omgevingsvisie zet de gemeente Veenendaal een stap op weg naar de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De Startnotitie heeft als vertrekpunt de strategische visie en geeft de aanzet voor de ontwikkeling van een overkoepelende visie voor de fysieke leefomgeving van Veenendaal. De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 januari 2021. (Veenendaalse Krant, 11 oktober)

Lees meer: veenendaalsekrant.nl

 

PWN en LMR Drilling winnen NSTT No-Dig Award

PWN en LMR Drilling zijn de grote winnaars van de NSTT No-Dig Award. Voor hun gezamenlijke project 'Gestuurde boring Texel - Den Helder; langste boring ooit' ontvingen zij zowel de NSTT No-Dig Award als de NSTT Publieksprijs. Met dit belangrijke project is de watervoorziening van Texel voor de komende generaties veiliggesteld. (Land en Water, 12 oktober)

Lees meer: landenwater.nl

 

Waar zit bodemverontreiniging Oudenbosch: aan de oude wielerbaan of in de straat Wielerbaan?

Twee gesprekken tussen wethouder Jan Mollen en drie bewoners uit de wijk Spui hebben de partijen niet dichterbij elkaar gebracht. (BN DeStem, 11 oktober)

Lees meer: bndestem.nl

 

Bewoners Veerstraat vinden nieuw bodemonderzoek overbodig

Naar aanleiding van het ontdekken van vervuilde grond in de tuinen in de Veerstraat hebben de bewoners vorige week een brief ontvangen van De Woningstichting en de gemeente Wageningen. (Stad Wageningen.nl, 10 oktober)

Lees meer: stadwageningen.nl

 

RIVM gaat kunstgrasvelden onderzoeken

Er komt een onderzoek naar de milieurisico's van het rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Het onderzoek komt er naar aanleiding van onderzoek van het programma Zembla. Het zal worden uitgevoerd door het RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het RIVM is het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu. (Omrop Fryslan, 11 oktober)

Lees meer: omropfryslan.nl

 

Regeerakkoord: Gaswinning verder omlaag, maar kritiek op koppeling met regiofonds

Het nieuwe kabinet wil de gaswinning in Groningen met 1,5 miljard kuub verlagen tot 20 miljard kuub. Na 2021 gaat de gaskraan verder dicht. (Dagblad van het Noorden, 10 oktober)

Lees meer: dvhn.nl

 

Wat betekent CROW 400 voor uw dagelijks werk?

CROW, kennisplatform op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid, introduceerde eerder dit jaar CROW 400, de nieuwe richtlijn voor veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken in verontreinigde bodem. Het in veiligheids- en milieuopleidingen gespecialiseerde BME Opleidingen legt in een handige infographic uit wat CROW 400 inhoudt en wat de mensen in het veld ervan merken. (BME Opleidingen, 6 oktober)

Lees meer: bme.nl

 


Pagina 5 van 35

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA