Zwaar vaarwel van kolen in Rotterdamse haven

De Rotterdamse gemeenteraad wil dat de haven stopt met vervuilen, maar de overstap naar schone industrie verloopt moeizaam. (AD, 15 november)

Lees meer: ad.nl

 

Bodemonderzoek IJsselmuiden

De provincie Overijssel laat in samenwerking met de gemeente Kampen en het waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoek doen naar de verspreiding van een grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen onder een deel van de wijk 'Zandberg' en in de Koekoekspolder te IJsselmuiden. Het onderzoek wordt in november 2017 opgestart. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2018 verwacht. (Provincie Overijssel, 15 november)

Lees meer: overijssel.nl

 

Olie en asbest op Sluiseiland in Vianen

Sluiseiland in Vianen, waar 184 nieuwe woningen staan gepland, moet eerst op twee plekken gesaneerd worden omdat er asbest en olie in de grond zijn aangetroffen. (AD, 14 november)

Lees meer: ad.nl

 

Afvalberg Middenmeer wordt kleiner

Per dag wil NV Afvalzorg zeshonderd tot achthonderd ton bedrijfsafval weghalen van de stortplaats in de Wieringermeer, vanaf de tweede week van januari. (Schagen FM, 13 november)

Lees meer: schagenfm.nl

 

Hete stadsverwarming voortaan uit den boze bij nieuwbouw

Stadsverwarming van een hoge temperatuur is voortaan uit den boze in nieuwbouwwijken. Nieuwe, goed geisoleerde woningen zo verwarmen is zonde, vindt de politiek. (Het Parool, 10 november)

Lees meer: parool.nl

 

Zuurgraad van natuurbodems in heel Nederland op de kaart

Door allerlei ruimtelijke informatie slim te combineren is er nu voor het eerst een landelijke pH-kaart voor alle natuur op het land. De zuurgraad van de bodem bepaalt voor een groot deel welke processen er in de bodem plaatsvinden, welke planten er voor kunnen komen en direct of indirect welke (bodem)dieren. De kaart is een belangrijk instrument voor natuurbescherming en natuurontwikkeling. (Nature Today, 10 november)

Lees meer: naturetoday.com

 

Nieuwe Alliantie rond Geothermie in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland, DAGO (Dutch Association Geothermal Operators), EBN B.V., Eneco, HVC, Hydreco GeoMEC B.V. en Gemeente Westland gaan samen onder de naam Geothermie Alliantie Zuid-Holland werken aan het verduurzamen van de warmtevoorziening door de winning van aardwarmte in Zuid-Holland. (Provincie Zuid Holland, 9 november)

Lees meer: zuidholland.nl

 

De Werf klaar voor gebruik na sanering van grond

De Werf in Alphen aan den Rijn is klaar voor gebruik. Op het voormalige Biesterfeldterrein is nu de mogelijkheid voor startende en vernieuwende ondernemers om in zich in Alphen te ontwikkelen. (Alphens.nl, 9 november)

Lees meer: alphens.nl

 

Blijvend werken aan kwaliteit bij bronbemalingen? Nieuwe BRL 12000 nu online

Wanneer onder de grondwaterspiegel werkzaamheden plaatsvinden, bijvoorbeeld de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, zijn maatregelen nodig om de bouwplaats droog te houden. Vaak worden daar tijdelijke ontwateringstechnieken bij gebruikt. De beoordelingsrichtlijn BRL 12000 en de bijbehorende protocollen beschrijven de eisen aan het proces, het kwaliteitsmanagementsysteem en de certificering voor tijdelijke grondwaterbemalingen. De nieuwe versie daarvan, versie 2, staat nu online. (SIKB, 8 november)

Lees meer: sikb.nl

 

Sloop Gammaterrein Zeist stilgelegd vanwege vondst asbest

Bij sloopwerkzaamheden van het oude onderkomen van de Gamma aan de Geiserlaan in Zeist is asbest gevonden in de bodem. De sloopwerkzaamheden aan de voorkant van het gebouw zijn daarom stilgelegd tot nadere orde. Volgens de gemeente is er geen gevaar van besmetting voor de omgeving omdat het asbest diep in de bodem is aangetroffen. (AD, 7 november)

Lees meer: ad.nl

 

Vervuilde grond op oude gemeentewerf in Haps

Op het terrein van de voormalige gemeentewerf in Haps is vervuilde grond aangetroffen. De locatie is in beeld voor woningbouw. De toekomstige bewoners zijn gezamenlijk opdrachtgever van dit CPO-project. (Cuijks Weekblad, 6 november)

Lees meer: cuijcksweekblad.nl

 

Actieplan voor gezonde akkerbouw

De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft een Actieplan Plantgezondheid opgesteld, dat loopt tot 2030. Het doel is dat teeltsystemen in de Nederlandse akkerbouw gezonde en weerbare planten leveren, waarbij de bodem gezond blijft en de teelten economisch rendabel zijn. (Boerderij, 13 november)

Lees meer: boerderij.nl

 

Terneuzen maakt zich op voor officiƫle start bouw zeesluis

Minister Cora Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat verricht vanmiddag de openingshandeling voor de de start van de bouw van de grote nieuwe sluis in Terneuzen. Ze doet dat samen met haar Vlaamse collega Ben Weyts. Met de bouw van de grote nieuwe sluis is een bedrag gemoeid van ruim 900 miljoen euro. (Omroep Zeeland, 13 november)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Omgevingsdienst stelt tijdelijke regels verplaatsen grond met PFOA op

Grond met daarin PFOA, een chemische stof uitgestoten door de Dordtse fabriek Chemours, mag tijdelijk alleen hergebruikt worden bij locaties die even ver of dichterbij Chemours liggen dan de plek waar het vandaan komt. Dit staat in een door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid opgestelde handreiking. (Het Kompas Sliedrecht, 11 november)

Lees meer: hetkompassliedrecht.nl

 

Achtergrond: Hoe miscommunicatie aardwarmteproject Warmtestad fataal werd

Al sinds augustus zou de stad Groningen afweten van de kritiek op nutsbedrijf Warmtestad. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt dat het bedrijf te weinig kennis heeft om het aardwarmteproject, waarbij energie gewonnen wordt door temperatuurverschillen in de grond, risicoloos uit te voeren. Maar de gemeente ontkent. Een korte geschiedenis van het Groningse aardwarmteproject. (Nu.nl, 10 november)

Lees meer: nu.nl

 

Effecten gaswinning Langezwaag vallen mee

Gaswinnaar Vermilion schat de verwachte bodemdaling als gevolg van de gaswinning vanuit Langezwaag goed in. Dat bevestigt een second opinion die de gemeente Heerenveen heeft laten uitvoeren. (Sa!, 9 november)

Lees meer: sa24.nl

 

Brandweer Doorn oefende mogelijk met verontreinigd water

De brandweer van Doorn heeft in de zomerperiode mogelijk geoefend met verontreinigd grondwater. Dat water is vervuild door de giftige stof per. Die stof werd gebruikt door een stomerij aan de Acacialaan en is jarenlang in de bodem weggezakt. (AD, 9 november)

Lees meer: ad.nl

 

Bodem zakt harder dan de zeespiegel stijgt

Voor veel huiseigenaren in de regio Rijnmond is het een bekend probleem: de bodem die langzaam wegzakt. Vooral huizen die gebouwd zijn op veengrond hebben er last van. In het Hulstkampgebouw in Rotterdam is donderdag een congres over de malaise. Met een knipoog naar een populair tv-programma is daarvoor gekozen voor de titel 'Heel Holland Zakt'. (RTV Rijnmond, 9 november)

Lees meer: rijnmond.nl

 

Digitale gegevensuitwisseling veldwerk geborgd

Vrijwel alle registraties van het veldwerk gebeuren tegenwoordig digitaal. Onderzoeks-gegevens worden digitaal ingewonnen, verwerkt en opgeslagen. (SIKB, 7 november)

Lees meer: sikb.nl

 

Steeds meer grondstoffen terug te winnen uit rioolwater

Is het mogelijk om decentraal grondstoffen terug te winnen uit huishoudelijk afvalwater? Dit is de afgelopen jaren onderzocht. Het antwoord is: ja, deels.

Voor sommige stoffen is het zeer goed mogelijk. Voor andere stoffen geldt dat het lokaal terugwinnen ervan uit rioolwater niet efficient is of helemaal niet mogelijk. Tot deze conclusie kwamen de onderzoekers van RINEW na een vier jaar durend onderzoek. (Helpdesk Water, 6 november)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 


Pagina 41 van 73

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA