Bewoners Veerstraat angstig en boos om gif in tuinen

Het leven van de bewoners van de Veerstraat 132 tot en met 140A staat sinds anderhalve week op zijn kop. Toen kregen ze te horen dat de tuinen achter hun woningen zijn vervuild met lood en kankerverwekkende stoffen. "Wij zijn angstig, verdrietig en boos", zeggen Mechteld Lureman en Harald van Roekel, twee van de Veerstraat-bewoners. (Stad Wageningen, 19 september)

Lees meer: stadwageningen.nl

 

Kabinet betaalt deel sanering Zeeuwse fosforfabriek Thermphos

Het kabinet draagt 27,7 mln euro bij aan de sanering van de voormalige fosforfabriek Thermphos in het Zeeuwse Vlissingen. Dat schrijft het demissionaire kabinet in de miljoenennota. (fd. 19 september)

Lees meer: fd.nl

 

Waterschap zuivert ziektes uit bagger

Waterschap Noorderzijlvest probeert een partij bagger uit het Boterdiep op natuurlijke wijze te zuiveren. (Dagblad van het Noorden, 18 september)

Lees meer: dvhn.nl

 

Reporter Radio: De vervuiler betaalt, maar Defensie niet

Als gevolg van onder meer inkrimping van de krijgsmacht heeft het ministerie van Defensie sinds de Koude Oorlog honderden hectaren grond afgestoten. In de afgelopen jaren kwamen daardoor tientallen hectaren gewilde grond vrij voor woningbouw. Maar het was soms wel grond met een schaduwkant. In enkele gevallen was er sprake van ernstige bodemverontreiniging. (NPO Radio 1, 17 september)

Lees meer: nporadio1.nl
Luister hier de uitzending: nporadio1.nl

 

Wethouder Hulst giftig over ophef grond Perkpolder

De Hulster wethouder Frank van Driessche wil de "hardnekkige misvatting" dat de aan te voeren grond voor de Westelijke Perkpolder zwaar vervuild zou zijn, zo snel mogelijk uit de wereld hebben. (BN de Stem, 14 september)

 

Nieuw onderzoek naar asbesttuin Dinxperlo

De provincie gaat nieuw onderzoek doen naar de zogenoemde asbesttuin aan de Bijvank in Dinxperlo. De vervuiling in de speeltuin is dusdanig, dat er meer onderzoek nodig is. (De Gelderlander, 14 september)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Grote modderkruipers vangen in weer en wind

In zes werkdagen tijd is door een groep vrijwilligers onder leiding van een boswachter van Natuurmonumenten de modder onderzocht die werd opgebaggerd bij het schonen van dijksloten langs de rietvelden van het Kampereiland langs het Zwarte Meer. Deze sloten worden geschoond om het rietland te vernatten. (Brugnieuws, 14 september)

Lees meer: brugnieuws.nl

 

Partnershipprogramma TTW-STOWA-KWR-TKI Watertechnologie

Een steeds groter aantal chemische stoffen wordt geproduceerd en wereldwijd gebruikt. Tegelijkertijd wordt water geextraheerd in steeds grotere hoeveelheden voor toepassing in huishoudens, industrie en landbouw. Bovenop lokale watertekorten leidt dit tot druk op de kwaliteit van het water en dus vraagt dit ​​om een ​​gedegen analyse, monitoring, effectbeoordeling en maatregelen. De contaminants of emerging concern (CEC) met betrekking tot de stedelijke watercyclus zijn het onderwerp van dit Partnership. Dit zijn veelal lastig uit het afval- of drinkwater te verwijderen stoffen zoals medicijnresten, antibiotica of voor het ecosysteem schadelijke stoffen. (NWO, 1 september)

Lees meer: stw.nl

 

Betere resultaten met elektronische screening van baggervolume

Elektronische (lijn- of vlakdekkende) screeningstechnieken kunnen een hogere meetintensiteit opleveren van waterbodemlagen, ter voorbereiding van baggerwerkzaamheden. Binnen het project Bodemonderzoek van de Toekomst wordt de Richtlijn Baggervolumebepalingen nu aangevuld met de nieuwste kennis op het gebied van elektronische meettechnieken. (SIKB, 13 september)

Lees meer: sikb.nl

 

Waterafvoer zorgt voor problemen bij Friese boeren

Boeren in Friesland maken zich zorgen over de afvoer van het regenwater nu het langdurig en vroeg in het seizoen regent. Er zijn nog weinig sloten schoongemaakt. Enkele boeren melden rot in aardappelen. (Nieuwe Oogst, 13 september)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Een half jaar drinkwater, een half jaar gif

Drinkwaterbedrijf WML kon vorig jaar 170 dagen geen Maaswater innemen: te vuil. De rivierwaterbedrijven vragen nu om maatregelen. (NRC, 14 september)

Lees meer: nrc.nl

 

Overname stortplaats Uden door Nazorg Bodem

Het beheer en eigendom van de gesloten stortplaats aan de Vluchtoordweg in Uden is per 30 augustus overgenomen door Nazorg Bodem Uden B.V., een werkmaatschappij van Stichting Bodembeheer Nederland. Zo zijn Nazorg Bodem, Attero en de Omgevingsdienst Brabant Noord overeengekomen (persbericht Nazorg Bodem, 19 september).

Lees meer...
 

Zeeland knarsetandend akkoord met rekening sanering Thermphos

De provincie Zeeland gaat toch meebetalen aan de schoonmaak van het zwaar verontreinigde terrein van fosforfabriek Thermphos in Vlissingen. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat wil 27 miljoen euro bijdragen. Dat gebeurt wel met tegenzin, want eigenlijk heeft Zeeland het geld niet. (NOS, 15 september)

Lees meer: nos.nl

 

Bodemonderzoek bij aquaduct Berg en Dal van de baan

Berg en Dal mag dan wel pronken met een Romeinse aquaduct dat water vanaf de Watermeerwijk naar de legerplaats op de Kopsehof in Nijmegen voerde: de bewijsvoering dat deze 'waterleiding' inderdaad door legionairs werd aangelegd, is dun. (De Gelderlander, 14 september)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Bouw villa lag stil na aantreffen verontreinigde varkensstal onder de grond

Stel: je laat een villa bouwen op een fraai, riant perceel in het buitengebied van Gemert, maar komt er tijdens de bouw van die villa achter dat er in de grond een complete varkensstal ligt verstopt, inclusief een serieuze hoeveelheid asbest. Het overkwam Marc Saes, die de grond overnam van CDA-raadslid Wim Meulenmeesters. (Eindhovens Dagblad, 14 september)

Lees meer: ed.nl

 

Toch gebiedsproces rond waterwinning Overijssel

Provincie Overijssel organiseert toch een gebiedsproces in Daarle/Vriezenveen om de komst van een waterwinlocatie in goede banen te leiden. (Nieuwe Oogst, 14 september)

Lees meer: nieuweoogst.nl

 

Stof tot nadenken: niet automatisch meer oogst door meer organische stof in bodem

Dat de hoeveelheid organische stof in de bodem de vruchtbaarheid en dus de opbrengst bepaalt, blijkt toch anders te liggen. Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) wijst dat uit. Waar het voor het klimaat goed is om meer organische stof - de C van CO2 - in de bodem te stoppen, heeft een boer daar pas wat aan als hij verder kijkt dan hoeveelheden alleen. NIOO-onderzoeker Stijn van Gils promoveert vandaag op dit onderzoek bij Wageningen University. (NIOO, 13 september)

Lees meer: nioo.knaw.nl

 

De Nederlandse Zandmotor krijgt een Engels broertje

Royal HaskoningDHV gaat in het Engelse graafschap Norfolk een zandmotor aanleggen die een kuststrook van vijf kilometer moet gaan beschermen. Deze "Sandscaping" werkt volgens hetzelfde principe als de Zandmotor voor de Nederlandse kust: een groot zandvolume wordt op een locatie aangebracht, van waaruit het zand door middel van stroming en golven over een groter deel van de kust wordt verspreid. (Waterforum, 12 september)

Lees meer: waterforum.net

 

Oude normteksten voor asbestonderzoek vervallen

Sinds eind augustus 2016 mocht onderzoek naar asbest in de bodem plaatsvinden volgens de oude of de nieuwe versie van protocol 2018 en NEN 5707 en 5897. De daaraan verbonden overgangstermijn is op 1 september jl. geeindigd. Dat betekent dat dit onderzoek nu alleen nog maar volgens de nieuwe versie van de documenten mag plaatsvinden. (SIKB, 13 september)

Lees meer: sikb.nl

 

Parkeerterrein via Villa Nova is verontreinigd

De grond onder het parkeerterrein villa Via Nova is verontreinigd. Dat deelde wethouder Carlo Vankan (AB) dinsdag de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer mee. Het terrein dient volgens afspraak uit juni 2009 gesaneerd te worden. De aard van de verontreiniging is niet bekend. (TV Valkenburg, 13 september)

Lees meer: tvvalkenburg.tv

 


Pagina 42 van 68

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA