Bodemonderzoek soms zo simpel als theezakjes ingraven

Ooit gedacht dat een theezakje nog andere toepassingen heeft dan een tas thee maken om onze dorst te lessen? Om de bodemkwaliteit te meten, kan je theezakjes ingraven en 90 dagen laten "trekken" in de grond. Daarna worden de zakjes weer opgegraven, gedroogd en gewogen. Door gebruik te maken van makkelijk afbreekbare groene thee en moeilijk afbreekbare rooibosthee kan een afbraakcurve van organische stof worden bepaald. De methode werd volgens Proeftuinnieuws, het vakblad voor de groenteteler, ontwikkeld door de Universiteit Utrecht. (Vlaams infocentrum land-en tuinbouw, 29 augustus)

Lees meer: vilt.be

 

De unieke grond onder je voeten

Een grondlaag zo bijzonder, dat mensen van over de hele wereld er een beetje van willen. Daarvoor hoef je echt niet naar de andere kant van de wereld, maar slechts een stukje naar beneden, de grond in. Want die wereldberoemde laag zit onder de voeten van alle Veenkolonialen. Dus ook onder die van jou. (Gezondheid&Co, 28 augustus)

Lees meer: gezondheidenco.nl

 

'Kleiplan Weerwater kansloos en niet duurzaam'

"Het is een broodjeaapverhaal", "de klei is economisch waardeloos" en "dit plan is alles behalve duurzaam". Het zijn reacties van deskundigen op de plannen van bouwbedrijf Dura Vermeer en de gemeente Almere om huizen en geluidswallen te bouwen met klei uit het Weerwater. Die klei zou van uitstekende kwaliteit zijn en het afgraven van de bodem zou het waterplantenoverschot oplossen en de waterkwaliteit verbeteren. Deskundigen vegen echter de vloer aan met de plannen die in juli werden gepresenteerd. (Omroep Flevoland, 28 augustus)

Lees meer: omroepflevoland.nl

 

Meer nodig voor veilig drinkwater in Nederland

Betere bescherming van drinkwaterbronnen vraagt harde afspraken, betoogt Hans de Groene, directeur van Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin). (Trouw, 26 augustus)

Lees meer: trouw.nl

 

Van Dam wil geen extra eisen grondgebondenheid

Het ministerie van Economische Zaken scherpt de eisen niet extra aan om de milieudoelen te halen. Rik Grashoff (GroenLinks) stelde hierover kamervragen naar aanleiding van een rapport van het Louis Bolk Instituut. (Nieuwe Oogst, 24 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

'Rotterdam begint te lijken op Venetië aan de Maas'

Zware plensbuien zorgen voor veel overlast in Rotterdam. Kelders lopen onder, straten staan blank en tuinen zijn drijfnat. De stad moet snel ingrijpen, vindt de VVD. 'Wijken krijgen zo een Venetiaans karakter'. (AD, 24 augustus)

Lees meer: ad.nl

 

Nederlands veen stoot steeds meer CO2 uit, bijna zo veel als een kolencentrale

Niet alleen auto's en fabrieken stoten CO2 uit, ook veengebieden in Nederland doen dat. En door klimaatverandering zal die CO2-uitstoot uit het veen ook nog eens flink gaan toenemen, mogelijk zelfs met 70 procent deze eeuw. Daarom is het volgens onderzoekers van groot belang dat er wordt gewerkt aan oplossingen. (NOS, 23 augustus)

Lees meer: nos.nl

 

10.000 handtekeningen tegen GenX

De petitie tegen de uitstoot van mogelijk kankerverwekkende Genx-stoffen door het Dordtse bedrijf Chemours is ondertekend door meer dan 10.000 mensen. Dat is het aantal waar initiatiefneemster Marian de Jong naar streefde. (Dordrecht.net, 23 augustus)

Lees meer: dordrecht.net

 

Onderwaterdrone wordt ingezet bij onderzoek Paterswoldsemeer

Waterschap Noorderzijlvest gaat onderwaterdrones gebruiken om het Paterswoldsemeer en de Hoornse plas te onderzoeken. De drones zijn uitgerust met onderwatercamera's en verschillende soorten sensoren. (RTV Noord, 22 augustus)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Archeologie met de metaaldetector: Medea-project werpt eerste vruchten af

Het Medea-project, een online platform waarop vondsten gepubliceerd worden van amateurarcheologen die met een metaaldetector het Vlaamse land afschuimen, heeft een half jaar na zijn lancering al opmerkelijke vondsten opgeleverd. Zo werd in de West-Vlaamse polders riem- en paardenbeslag gevonden dat gedragen werd door de eerste strijdkrachten van de eerste graven van Vlaanderen. Verspreid over heel Vlaanderen zijn er in de afgelopen maanden meer dan driehonderd vondstmeldingen gedaan op Vondsten.be, de portal van het Medea-project: van metalen bijlen uit de bronstijd en juwelen uit de ijzertijd over Romeinse en middeleeuwse munten en sieraden tot relicten uit de beide wereldoorlogen. De vindplaatsen zijn verspreid over heel Vlaanderen. (Metrotime, 23 augustus)

Lees meer: nl.metrotime.be

 

Minder telefoontjes bij omgevingsdienst Midden-Holland door online bodemkaarten

Sinds begin maart 2017 publiceert Omgevingsdienst Midden-Holland een groot deel van haar bodeminformatie via online kaarten. Deze atlassen geven details over onder andere bodemonderzoeken en -saneringen, bodemkwaliteit en slootdempingen. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst meerdere atlassen worden toegevoegd, zeker nu gebleken is dat het aantal telefoontjes en informatieaanvragen drastisch gedaald is sinds de kaarten online staan. (Geoweb, 1 augustus)

Lees meer: geoweb.software

 

Verzilting te lijf met systeemgerichte drainage

Met een systeemgerichte drainage kunnen agrariers verzilting in de toekomst tegen gaan en zelfs de zoetwatervoorraad onder hun percelen vergroten. (Nieuwe Oogst, 28 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Vaste mest cruciaal voor OS-gehalte bodem

Door gebruik te maken van 7 decennia aan data heeft onderzoeksbureau Eurofins Agro een analyse kunnen maken van het verloop van de gehaltes organische stof op percelen in Zeeland. Een van de conclusies is dat het OS-gehalte is te verhogen door zuinig met de bodem om te springen en veel organische mest in gebruiken. (Boer en Business, 25 augustus)

Lees meer: boerenbusiness.nl

 

Provincie waarschuwt voor loodverontreiniging

De provincie Gelderland waarschuwt met een folder voor de risico's van lood in de bodem. In Arnhem zijn onder meer in Presikhaaf, in Sint Marten en in 't Broek gebieden waar in het verleden het metaal is gevonden. Dit blijkt uit een interactieve kaart van de gemeente. Ook een groen gebied als Stadsblokken-Meinerswijk gaat niet vrijuit. (Hou van Arnhem, 25 augustus)

Lees meer: houvanarnhem.nl

 

'Baggeren sloten heeft nog nooit een lijk opgeleverd'

Het is er weer de tijd voor: uitbaggeren van sloten en waterlopen. Het Waterschap Scheldestromen is er druk mee bezig, onder meer in het buitengebied bij Ellewoutsdijk. (Omroep Zeeland, 24 augustus)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Sanering vuilstort Philippine nu echt van start

De sanering van de vuilstort in de Kanaalpolder, net ten noorden van Philippine, gaat nu echt beginnen. Na het afdekken van de grond wordt met behulp van filters de komende jaren het grondwater en de bodem langzaam schoongemaakt. (PZC, 23 augustus)

Lees meer: pzc.nl

 

Samsom: Rijk moet portemonnee trekken voor sanering Thermphos

Voor het saneren van Thermphos is nog 83 miljoen euro nodig. Dat heeft de commissie Samsom berekend, die de afgelopen maanden in opdracht van het kabinet onderzoek deed naar hoe de rekening van het saneren van het zwaar vervuilde terrein van de failliete fosforfabriek betaald moet worden. In het advies van Samsom staat dat het Rijk, de provincie en Zeeland Seaports alle drie evenveel moeten betalen. (Omroep Zeeland, 23 augustus)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Na actiecomité wil nu ook stadsbestuur asbeststort laten sluiten: “Geen garantie voor volksgezondheid”

De drie meerderheidspartijen lieten gisteren weten unaniem achter de sluiting van het asbeststort van SVK te staan. Daarmee scharen ze zich achter het actiecomite Asbeststort Dicht, dat al langer ijvert voor een permanente sluiting van het stort. (Nieuwsblad, 24 augustus)

Lees meer: nieuwsblad.be

 

Kamervragen over vervuilde Overijsselse bodem; "Echt onschadelijk?"

De GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer wil van minister Kamp weten of de verontreinigde bodem bij Manderveen echt niet schadelijk is voor de gezondheid. Onlangs bracht de NAM een rapport uit waarin wordt gesteld dat er geen gevaar is. Maar Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil dat van de minister horen. (RTV Oost, 22 augustus)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Analyse: De gebakken peren van Tuf Recycling

Hoe lang kan een bedrijf dat zich niet aan de vergunningseisen houdt z'n gang gaan? Best lang, zo blijkt. Want kunstgrasrecyclaar Tuf Recycling is sinds januari 2015 gevestigd aan bedrijventerrein Tichelrijt in Dongen en werkt tot op de dag van vandaag in strijd met de vergunningseisen. Ondanks diverse handhavingscontroles en zelfs dreiging van een dwangsom. (BN De Stem, 18 augustus)

Lees meer: bndestem.nl

 


Pagina 45 van 68

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA