Kwaliteit grond- en oppervlaktewater nog onvoldoende

De nitraatconcentraties in grondwater voldeden in 2015 niet overal aan de norm en er zit nog te veel stikstof en fosfaat in grond- en oppervlaktewater. Dit blijkt uit een rapportage van RIVM, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Deltares. Landbouw vormt een belangrijke bron voor nitraat, stikstof en fosfaat in oppervlaktewater. (RIVM, 29 mei)

Lees meer: rivm.nl

Lees meer over de waterkwaliteit in Nederland: Aanbiedingsbrief bij aanvulling op rapport 'Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015)'

 

In het riool valt de geur niet op

Bijna zes op de tien dumpingen van chemisch drugsafval hebben plaats in Noord-Brabant. Steeds vaker in het riool. (nrc, 1 juni)

Lees meer: nrc.nl

 

Bijkomende controles op asbeststort in Sint-Niklaas

De Vlaamse Milieuhandhaving (de vroeger milieu-inspectie) van het nieuwe departement Omgeving voert binnenkort een bemonstering uit op de aanvoerweg naar een stortplaats van asbest in Sint-Niklaas. In de tweede week van juni zijn metingen van de omgevingslucht gepland, meldt het departement Omgeving dinsdag na berichtgeving over mogelijke inbreuken. (Nieuwsblad, 30 mei)

Lees meer: nieuwsblad.nl

 

Hoe schadelijk is gaswinning voor het kwetsbare Drentsche Aa?

Gaswinning bij Assen kan desastreus zijn voor Natura-2000 gebied Drentsche Aa. Daarom pleit de gemeente Assen voor uitgebreid onderzoek voordat het ministerie instemt met gaswinning. (Dagblad van het Noorden, 30 mei)

Lees meer: dvhn.nl

 

Zwaarste aardbeving sinds 2015 in Groningen

Inwoners van de provincie Groningen zijn voor het eerst in bijna twee jaar tijd weer opgeschrikt door een redelijk hevige aardbeving. Het epicentrum lag volgens het KNMI in Slochteren, de beving had daar rond 15.30 uur een kracht van 2,6. (De Gelderlander, 27 mei)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Inspectie: heiwerkers werden ziek door verontreinigde grond

Heiwerkers die eind vorig jaar aan de slag waren op een bouwterrein in Kampen, werden wel degelijk ziek door de verontreinigde grond waarin ze werkten. Dat stelt inspectie SZW na onderzoek. De werkzaamheden aan het bouwproject, parkeergarage Buitenhaven, liggen sinds januari stil. (De Stentor, 25 mei)

Lees meer: destentor.nl

 

Kilo's kunstgraskorrels komen in het milieu terecht

Per kunstgrasveld komt elk jaar zo'n 100 tot 250 kilo aan rubberkorrels buiten het veld terecht. Gemeenten doen te weinig om deze milieuvervuiling te voorkomen, blijkt uit onderzoek. Amsterdam belooft een grote opruimbeurt en meer maatregelen. (Het Parool, 27 mei)

Lees meer: parool.nl

 

In 2016 ruim 2,5 miljoen ton grond gereinigd

In 2016 werd er meer dan 2,5 miljoen ton grond gereinigd. Iets minder dan het topjaar 2014, toen werd ruim 2,6 miljoen ton grond gereinigd, maar meer dan de 2,45 miljoen ton van 2015. (Bodemplus, 24 mei)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Kiwa draagt beheer BRL tankinstallaties over aan SIKB

Kiwa draagt haar rol als beheerder van de Beoordelingsrichtlijn voor het aanleggen en herstellen van tankinstallaties per 1 juni 2017 over aan SIKB. Het gaat om BRL-K903, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties. De BRL is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit tanks, met als gevolg bodemverontreiniging. (SIKB, 23 mei)

Lees meer: sikb.nl

 

Meetdata Zeeuwse zoet- en zoutwaterverdeling volledig beschikbaar

Zeeland heeft vandaag als eerste provincie in Nederland de meetgegevens van de zoet- en zoutwaterverdeling in de ondergrond beschikbaar gemaakt. De informatie is te vinden op de websites van de Provincie Zeeland www.zeeland.nl/zoetzout en Waterschap Scheldestromen www.scheldestromen.nl/zoetzout. (Provincie Zeeland, 16 mei)

Lees meer: zeeland.nl

 

Mogelijk asbest in tuinen rond speeltuin Dinxperlo

De omwonenden van speeltuin de Bijvank in Dinxperlo moeten rekening houden met asbest in hun tuinen. Dat is de uitkomst van een eerste onderzoek na de vondst van asbest in de grond onder de speeltuin zelf. (De Gelderlander, 23 mei)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Onderzoek naar gas met explosieven

Na het ministerie van Economische Zaken heeft ook de gemeente Suidwest-Fryslan aardgasproducent Vermilion een vergunning verleend voor seismisch onderzoek in de gemeente. (Balkster Courant, 31 mei)

Lees meer: balkstercourant.nl

 

Reporter radio: is onkruidbestrijdingsmiddel Roundup wel of niet kankerverwekkend

Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel Roundup ligt opnieuw onder vuur. Europese autoriteiten stelden onlangs dat het middel veilig is en niet kankerverwekkend. Maar documenten van Monsanto die via een Amerikaanse rechtbank openbaar zijn gemaakt, werpen een nieuw licht op de Europese beoordeling. (NPO radio 1, 28 mei)

Lees meer: nporadio1.nl

 

Riolering voor kinderboerderij Bergeijk

Aansluiting op de riolering, dat is voor Toon Verdonschot van de Kinderboerderij Bergeijk pas echt goed nieuws. Er hoort de aanleg van een wc bij en gebruik van stromend water. Bergeijk trekt er, als de raad ermee instemt, 15.000 euro voor uit. (Eindhovens Dagblad, 29 mei)

Lees meer: ed.nl

 

Netwerk bundelt kennis over zoet en zout water

Door de oprichting van het expertisenetwerk 'Zoet Zout Knooppunt' willen Noord-Hollandse overheden de beschikbare kennis over verzilting bundelen en het onderzoek meer op de praktijk afstemmen. (Nieuwe Oogst, 27 mei)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Eerste paal nieuwbouw terrein gasfabriek Bedum

Wethouder Johannes de Vries van de gemeente heeft woensdag de eerste heipaal van het project De Kop van Noord in Bedum geslagen. (Noorderkrant, 24 mei)

Lees meer: noorderkrant.nl

 

Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater

In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het RIVM risicogrenzen voor perfluoroctaanzuur (PFOA) in grond en grondwater afgeleid. De gemeente kan hiermee bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. Zo kan de gemeente indien gewenst gebiedsspecifiek beleid maken voor het gebruik van de bodem. (RIVM, 23 mei)

Lees meer: rivm.nl

 

Bodemonderzoek van de toekomst

In het derde kwartaal van 2016 is het project Bodemonderzoek van de toekomst gestart, om bij te dragen in het concretiseren van de ambities van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 en de Omgevingswet. Het project, mede mogelijk gemaakt door het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en ondergrond (KIBO), moet leiden tot richtlijnen voor beheerders om op het schaalniveau van beheergebieden bodemonderzoek voor nieuwe opgaven voor duurzaam beheer en gebruik van bodem en ondergrond te initieren. (SIKB, 22 mei)

Lees meer: sikb.nl

 

Milieuverdrag voor wereldwijd terugdringen gebruik van kwik

Nederland heeft op 18 mei in New York een milieuverdrag geratificeerd dat de gevaren van kwik aanpakt. Door dit samen te doen met 6 andere Europese lidstaten, wordt het vereiste aantal van 50 ratificaties bereikt en treedt het verdrag over 90 dagen wereldwijd in werking. Er gelden al strenge regels in Europa. (Helpdeskwater, 19 mei)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

Van Vulpen stuit op iets hards bij boring onder Nieuwe Waterweg

Het intrekken van een nieuwe drinkwaterleiding onder Het Scheur bij Maassluis heeft vertraging opgelopen toen de aannemer bij het ruimen van het boorgat stuitte op iets hards in de bodem, vermoedelijk beton. Maar dinsdag verwacht Van Vulpen de 1100 meter lange leiding alsnog op zijn plek te krijigen. (cobouw.nl, 23 mei)

Lees meer: cobouw.nl

 


Pagina 47 van 61

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA