Gemeente betaalt mee aan controle afvalwater van Orion op PCB’s

De gemeente Smallingerland betaalt 5000 euro mee aan het in de gaten houden van het afvalwater van het bedrijf Orion aan de Steven op industrieterrein De Haven. (Drachtste Courant, 24 september)

Lees meer: drachtstecourant.nl

 

‘Epicentrum’ Loppersum neemt voortouw met Energietransitieplan

Een brede coalitie van zestien partijen uit de energiesector, het bankwezen, onderwijs en burgerschap heeft 20 september een intentieverklaring voor het Energietransitieplan Loppersum getekend. Loppersum staat bekend als het epicentrum van de gaswinning-gerelateerde aardbevingen in Groningen. Als de energietransitie daar goed uitpakt, wil de dorp het plan uitrollen in de andere dorpen van de gemeente en successen delen met andere gemeenten in het gaswinningsgebied. (FluxEnergie.nl, 21 september)

 

Lees meer: fluxenergie.nl

 

Bodem te slecht voor snel spoor tussen Winschoten en Bad Nieuweschans

De slechte bodemgesteldheid op het treinbaanvak Winschoten-Bad Nieuweschans maakt een snelheidsverhoging van 120 naar 140 km/u onmogelijk. (Dagblad van het Noorden, 20 september)

Lees meer: dvhn.nl

 

NVWA zet voor het eerst drones in bij controle maïsoogst

Voor het eerst worden er dit najaar door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) drones ingezet die de maisoogst nauwkeurig in de gaten houden. Maistelers zijn namelijk verplicht de zand- of lossgrond direct na de oogst in te zaaien met een zogenaamd vanggewas (vaak gras). Dit gewas zorgt ervoor dat overgebleven mineralen worden opgenomen en niet in het grondwater terecht komen. De maistelers riskeren hoge boetes als zij zich niet houden aan deze milieumaatregel. (Roosendaalse Bode, 19 september)

Lees meer: internetbode.nl

 

Kabinet betaalt deel sanering Zeeuwse fosforfabriek Thermphos

Het kabinet draagt 27,7 mln euro bij aan de sanering van de voormalige fosforfabriek Thermphos in het Zeeuwse Vlissingen. Dat schrijft het demissionaire kabinet in de miljoenennota. (fd. 19 september)

Lees meer: fd.nl

 

Waterschap zuivert ziektes uit bagger

Waterschap Noorderzijlvest probeert een partij bagger uit het Boterdiep op natuurlijke wijze te zuiveren. (Dagblad van het Noorden, 18 september)

Lees meer: dvhn.nl

 

Reporter Radio: De vervuiler betaalt, maar Defensie niet

Als gevolg van onder meer inkrimping van de krijgsmacht heeft het ministerie van Defensie sinds de Koude Oorlog honderden hectaren grond afgestoten. In de afgelopen jaren kwamen daardoor tientallen hectaren gewilde grond vrij voor woningbouw. Maar het was soms wel grond met een schaduwkant. In enkele gevallen was er sprake van ernstige bodemverontreiniging. (NPO Radio 1, 17 september)

Lees meer: nporadio1.nl
Luister hier de uitzending: nporadio1.nl

 

Wethouder Hulst giftig over ophef grond Perkpolder

De Hulster wethouder Frank van Driessche wil de "hardnekkige misvatting" dat de aan te voeren grond voor de Westelijke Perkpolder zwaar vervuild zou zijn, zo snel mogelijk uit de wereld hebben. (BN de Stem, 14 september)

 

Nieuw onderzoek naar asbesttuin Dinxperlo

De provincie gaat nieuw onderzoek doen naar de zogenoemde asbesttuin aan de Bijvank in Dinxperlo. De vervuiling in de speeltuin is dusdanig, dat er meer onderzoek nodig is. (De Gelderlander, 14 september)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Grote modderkruipers vangen in weer en wind

In zes werkdagen tijd is door een groep vrijwilligers onder leiding van een boswachter van Natuurmonumenten de modder onderzocht die werd opgebaggerd bij het schonen van dijksloten langs de rietvelden van het Kampereiland langs het Zwarte Meer. Deze sloten worden geschoond om het rietland te vernatten. (Brugnieuws, 14 september)

Lees meer: brugnieuws.nl

 

Partnershipprogramma TTW-STOWA-KWR-TKI Watertechnologie

Een steeds groter aantal chemische stoffen wordt geproduceerd en wereldwijd gebruikt. Tegelijkertijd wordt water geextraheerd in steeds grotere hoeveelheden voor toepassing in huishoudens, industrie en landbouw. Bovenop lokale watertekorten leidt dit tot druk op de kwaliteit van het water en dus vraagt dit ​​om een ​​gedegen analyse, monitoring, effectbeoordeling en maatregelen. De contaminants of emerging concern (CEC) met betrekking tot de stedelijke watercyclus zijn het onderwerp van dit Partnership. Dit zijn veelal lastig uit het afval- of drinkwater te verwijderen stoffen zoals medicijnresten, antibiotica of voor het ecosysteem schadelijke stoffen. (NWO, 1 september)

Lees meer: stw.nl

 

Overname stortplaats Uden door nazorg bodem

Het beheer en eigendom van de gesloten stortplaats aan de Vluchtoordweg in Uden is per 30 augustus overgenomen door Nazorg Bodem Uden, een werkmaatschappij van Stichting Bodembeheer Nederland. Zo zijn Nazorg Bodem, Attero en de Omgevingsdienst Brabant Noord overeengekomen. (Land en Water, 19 september)

Lees meer: landenwater.nl

 

Stand van zaken bodemverontreiniging MPO-terrein

Recent is in het kader van de toekomstige ontwikkeling van het woningbouwproject Wilhelminahaven in opdracht van Thuisvester een bodemonderzoek uitgevoerd op het voormalig MPO terrein (ook bekend als PDM-terrein). (Oosterhout, 20 september)

Lees meer: oosterhout.nieuws.nl

 

Bewoners Veerstraat angstig en boos om gif in tuinen

Het leven van de bewoners van de Veerstraat 132 tot en met 140A staat sinds anderhalve week op zijn kop. Toen kregen ze te horen dat de tuinen achter hun woningen zijn vervuild met lood en kankerverwekkende stoffen. "Wij zijn angstig, verdrietig en boos", zeggen Mechteld Lureman en Harald van Roekel, twee van de Veerstraat-bewoners. (Stad Wageningen, 19 september)

Lees meer: stadwageningen.nl

 

Overname stortplaats Uden door Nazorg Bodem

Het beheer en eigendom van de gesloten stortplaats aan de Vluchtoordweg in Uden is per 30 augustus overgenomen door Nazorg Bodem Uden B.V., een werkmaatschappij van Stichting Bodembeheer Nederland. Zo zijn Nazorg Bodem, Attero en de Omgevingsdienst Brabant Noord overeengekomen (persbericht Nazorg Bodem, 19 september).

Lees meer...
 

Zeeland knarsetandend akkoord met rekening sanering Thermphos

De provincie Zeeland gaat toch meebetalen aan de schoonmaak van het zwaar verontreinigde terrein van fosforfabriek Thermphos in Vlissingen. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat wil 27 miljoen euro bijdragen. Dat gebeurt wel met tegenzin, want eigenlijk heeft Zeeland het geld niet. (NOS, 15 september)

Lees meer: nos.nl

 

Bodemonderzoek bij aquaduct Berg en Dal van de baan

Berg en Dal mag dan wel pronken met een Romeinse aquaduct dat water vanaf de Watermeerwijk naar de legerplaats op de Kopsehof in Nijmegen voerde: de bewijsvoering dat deze 'waterleiding' inderdaad door legionairs werd aangelegd, is dun. (De Gelderlander, 14 september)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Bouw villa lag stil na aantreffen verontreinigde varkensstal onder de grond

Stel: je laat een villa bouwen op een fraai, riant perceel in het buitengebied van Gemert, maar komt er tijdens de bouw van die villa achter dat er in de grond een complete varkensstal ligt verstopt, inclusief een serieuze hoeveelheid asbest. Het overkwam Marc Saes, die de grond overnam van CDA-raadslid Wim Meulenmeesters. (Eindhovens Dagblad, 14 september)

Lees meer: ed.nl

 

Toch gebiedsproces rond waterwinning Overijssel

Provincie Overijssel organiseert toch een gebiedsproces in Daarle/Vriezenveen om de komst van een waterwinlocatie in goede banen te leiden. (Nieuwe Oogst, 14 september)

Lees meer: nieuweoogst.nl

 

Stof tot nadenken: niet automatisch meer oogst door meer organische stof in bodem

Dat de hoeveelheid organische stof in de bodem de vruchtbaarheid en dus de opbrengst bepaalt, blijkt toch anders te liggen. Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) wijst dat uit. Waar het voor het klimaat goed is om meer organische stof - de C van CO2 - in de bodem te stoppen, heeft een boer daar pas wat aan als hij verder kijkt dan hoeveelheden alleen. NIOO-onderzoeker Stijn van Gils promoveert vandaag op dit onderzoek bij Wageningen University. (NIOO, 13 september)

Lees meer: nioo.knaw.nl

 


Pagina 47 van 73

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA