vrijdag 21 oktober 2011

Dagblad Trouw maakte bekend dat de bodem op 414 plekken in ons land zo smerig is dat mensen aan de verontreiniging worden blootgesteld. In zulke gevallen moet met spoed worden gesaneerd (Theo Edelman, 21 oktober).

Foto_Theov3Dit aantal is bij de overheden al lang bekend. Tijdens een congres eind 2010 werd droogjes opgemerkt dat de gezamenlijke overheden zich 'terughoudend zouden opstellen' bij het communiceren hierover. Zo zouden de bevoegde overheden ruim de tijd hebben om eerst met de betrokken bewoners te overleggen, zodat die niet via de pers met het slechte en ook wel enge nieuws zouden worden overvallen. Daar valt nog wat voor te zeggen.

Met een verwijzing naar de Wet openbaarheid van bestuur heeft Trouw de beschikking gekregen over de aantallen van de gewraakte locaties per bevoegd gezag. Daar word je nog niet veel wijzer van. Het bericht nodigt natuurlijk wel uit om bij de bevoegde overheden te informeren naar de precieze locaties en naar de aard van de verontreiniging. En dan blijkt dat er bevoegde gezagen zijn die nog moeten beginnen met het informeren van hun burgers.

Deze overheden nemen hun burgers niet serieus. Zij kennen hun communicatielessen niet. Bovendien neemt de kans toe dat er verder gesaneerd moet worden dan strikt noodzakelijk is, alleen maar om de bezorgde burgers gerust te stellen.

Als ik de baas was over het geld zou ik me 'terughoudend opstellen' bij het financieren van de meerkosten die hierdoor ontstaan.

Is de decentralisatie dan toch te ver doorgeschoten?

 

Theo Edelman

Website

Facebook

 

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup