donderdag 16 april 2015

Voor het eerst in mijn leven heb ik een kunstexpositie geopend, in een bijzonder restaurant in Meppel genaamd De 3 Kalkovens.
Vroeger werd hier schelpkalk gebrand. Kalkovens verschenen op plekken waar de grondstof (schelpen) en/of de brandstof (in dit geval turf) gemakkelijk konden worden aangevoerd. In Meppel profiteerde men daarbij van de aanwezigheid van de Drentse Hoofdvaart. In een kalkoven wordt een calciumcarbonaat bevattende grondstof - zoals schelpen en kalksteen - gebrand. Daarbij ontstaat ongebluste kalk, dat men vooral in de bouw gebruikte bij het samenstellen van metselspecie (Theo Edelman, 16 april).

In Zuidwest-Drenthe en het aangrenzende Overijssel bestond er een nauwe relatie tussen de veenderij en de kalkbranderij. In Meppel en Zwartsluis waren vooral tijdens de achttiende eeuw kalkbranders actief die tevens als vervener in de Hoogeveense veenderijen optraden.
De ovens hebben tot in de jaren zestig dienst gedaan. Van alle kalkovens in Drenthe zijn slechts twee complexen overgebleven, beide langs de Drentse Hoofdvaart. Nadat de bedrijvigheid was gestaakt, zijn zij Foto_Theov3geleidelijk in vervallen staat geraakt. Dat veranderde in Meppel toen een horecaondernemer het complex in 1991 kocht. Hij heeft de ovens op eigen kosten laten restaureren en harmonisch opgenomen in zijn restaurant. Eén van de ovens is in oude staat hersteld, in de beide andere kan men onderin de toren eten. Zo is een industrieel monument gecreëerd.
Tot juli 2015 hangen in deze passende entourage prachtige aquarellen geschilderd door Ria Klompmaker – Troost uit Wageningen. Ria is geboren in Meppel. Begin jaren negentig begon zij aquarellen te maken. Zij vindt dat een fascinerende vorm van schilderen, die haar hart heeft gestolen. Ria maakt abstracte werken, maar ook figuratieve waaronder landschappen, stads- en riviergezichten en gebouwen. Op mijn verzoek heeft zij aquarellen gemaakt van verschillende Nederlandse landschappen: klei, zand, veen en löss. Een aquarel van een krijtlandschap is nog in de maak.
Bij aquarelleren wordt waterverf gebruikt. Het lijkt een gemakkelijke schildertechniek, maar dat is schijn. Aquarelleren wordt wel beschouwd als de moeilijkste vorm van schilderen, die veel concentratie en een trefzekere hand vereist. Dat komt doordat fouten eigenlijk niet hersteld kunnen worden, in tegenstelling tot schilderen met bijvoorbeeld olieverf.
Hebt u een dagje over en bent u in de buurt van Meppel? Breng dan beslist een bezoek aan De 3 Kalkovens en bewonder deze expositie. En verbaas uw reisgenoten met uw kennis over kalkovens en aquarellen. Vergeet niet uw portemonnee mee te nemen, voor de eventuele aankoop van een aquarel. Het restaurant is trouwens ook te koop!
Voor meer informatie over het restaurant en de aquarellen kunt u www.dedriekalkovens.nl raadplegen.

Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau Edelman)

Website

Facebook

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup