donderdag 07 mei 2015

"Wat moet je, als je zelfs de grond onder je voeten niet meer kunt vertrouwen?" Deze woorden kwamen van een hulpverlener die terugkwam uit Nepal. Het zijn bijzondere woorden. De woorden werden op de radio door Humberto Tan herhaald voor de Giro 555-campagne. Campagnemensen van de Samenwerkende Hulporganisaties voelden zich kennelijk door deze woorden aangesproken en schatten in dat dit ook voor de rest van Nederland zou gelden. De betrouwbaarheid van de grond onder onze voeten is blijkbaar een alles overstijgende vanzelfsprekendheid. De verschrikkelijke aardbeving van 25 april voelde daarom als een pijnlijk bedrog (Jan Klein Kranenburg, 7 mei).

Het Genootschap Onze Taal bepaalde in dezelfde maand dat 'meteorologisch' het lastigst uit te spreken woord van de Nederlandse taal is. Het Genootschap had een ludieke troostprijs voor het woord 'sorry', dat veel mensen met een knipoog als grote kanshebber opperden. "Sorry" is inderdaad een woord dat soms te weinig gebruikt wordt, bijvoorbeeld in situaties dat je bedrogen werd.foto_Jan_Klein_Kranenburg

Moeder Aarde bedroog ons, en zei niet eens "sorry".

Iemand die wel "sorry" zei, is directeur Gerald Schotman van de NAM. Hoewel het al snel ongepast is om de bevingen in Groningen in dezelfde context te plaatsen als de beving in Nepal, vind ik een "sorry" van deze directeur wel interessant. Hij verontschuldigt zich voor een verschijnsel dat voorheen bekend stond als 'natuurverschijnsel', maar wat tegenwoordig dus ook een gevolg kan zijn van menselijk handelen. De aardbeving komt daardoor in het rijtje te staan van klimaatverandering, zure regen, erosie enzovoort. Misschien dat we over 100 jaar ook de sorry-vulkaan kunnen toevoegen.

Nu ik deze opsomming zo maak, besef ik me dat het onzinnig is om een "sorry" van Moeder Aarde te verwachten. Misschien moeten we beginnen met een excuus naar haar toe.

En als jij ook iemand bent die "sorry" lastig over je lippen krijgt, dan is er ook nog een aflaat te koop: maak wat over op Giro 555 (NL08 INGB 0000 005 55). De 8,1 miljoen mensen die hulp nodig hebben zullen je dankbaar zijn.

Jan Klein Kranenburg

Adviseur Bodeminformatiebeheer

Website

Linkedin

Twitter

Reageren op deze column kan hier: Linkedingroup