donderdag 31 januari 2019

VEMW wil meer duidelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de landelijke ‘verdringingsreeks’: een prioriteitenlijst met sectoren die in aanmerking komen voor het schaarse water tijdens droogte. “Bedrijven die zoet water gebruiken weten nu niet altijd waar ze aan toe zijn”, stelt Roy Tummers, directeur Water van VEMW. (Waterforum, 25 januari)

Lees meer: waterforum.nl