vrijdag 01 februari 2019

Samer Elshehawi bestudeerde aan de hand van natuurlijke isotopen het grondwater in vier verschillende veengebieden in Nederland, Zuid Afrika en Letland. Doel was om meer gedetailleerde inzichten te krijgen in de wijze waarop veengebieden door grondwater worden gevoed en welke invloed ingrepen in de omgeving van die venen deze gebieden beïnvloed kunnen hebben. (Groene Ruimte, 31 januari)

Lees meer: groeneruimte.nl