maandag 04 februari 2019

“Waterschappen moeten dringend werk maken van regenwateropvang. Nederland moet daarvoor, met name op de zandgronden in het Oosten en Zuiden van het land, zoveel mogelijk regenwater vasthouden.” Dat zegt de Algemene Waterschapspartij (AWP). “Het anders inrichten van ons watersysteem is van levensbelang voor onze landbouw en de natuur.” (Duurzaam Nieuws, 3 februari)

Lees meer: duurzaamnieuws.nl