dinsdag 05 februari 2019

Een 2 meter diepe kuil moet laten zien hoe het landschap van het Wisselse Veen bij Epe zich de afgelopen 8400 jaar heeft ontwikkeld. Daarmee wil de provincie Gelderland kansen voor natuurherstel en –ontwikkeling in kaart brengen. Maandag ging de schop in de grond. Landschapsecoloog Harm Smeenge is enthousiast: ,,Dit is een heel bijzonder stuk landschap.’’ (De Stentor, 4 februari)

Lees meer: destentor.nl