woensdag 06 februari 2019

Voor het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond werken de ingenieursbureaus Tauw, RoyalHaskoningDHV en Witteveen+Bos aan het kennisproject ‘Samen de diepte in - bodem en ondergrond in de Omgevingswet’. (Groene Ruimte, 5 februari)

Lees meer: groeneruimte.nl