vrijdag 08 februari 2019

De droogte van 2018 zorgt dit jaar voor een goede bodemstructuur en veel organische stof van groenbemesters. 'Een mooie basis voor komend seizoen.' Op hogere zandgronden zit het grondwater nog wel tot een meter lager dan normaal. (Nieuwe oogst, 7 februari)

Lees meer: nieuweoogst.nu