vrijdag 08 februari 2019

Besluiten over waterbeheer in rivierdelta's of berggebieden zijn vaak gebaseerd op technische afwegingen, zoals de hoeveelheid water en het kostenplaatje. Maar in tijden van klimaatverandering wordt besluitvorming over waterbeheer complexer. Een correcte kosten-baten analyse alleen is onvoldoende. (Groene Ruimte, 7 februari)

Lees meer: groeneruimte.nl