dinsdag 19 februari 2019

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verscherpt het toezicht op de drie zoutwinningsbedrijven in Nederland. Frisia in Harlingen is daar één van. (Leeuwarder Courant, 19 februari)

Lees meer: leeuwardercourant.nl