vrijdag 22 februari 2019

Het vervolgonderzoek naar de mogelijke verontreiniging van sloten nabij de Westdijk in Bunschoten bevestigt de eerdere resultaten, maar geeft nog geen uitsluitsel over de effecten op de flora en fauna in het gebied als er wordt gebaggerd. (H2O Waternetwerk, 21 februari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl