donderdag 07 maart 2019

Witteveen+Bos en onderzoeksbureau Dactylis hebben in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta een quickscan Ecologische Sleutelfactoren (ESF’s) ontwikkeld. De scan geeft in één oogopslag inzicht in de belangrijkste knelpunten die het ecologisch functioneren bepalen, aldus de ontwikkelaars. (H2O Waternetwerk, 1 maart)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl