woensdag 13 maart 2019

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht verlaagt het grondwaterpeil vanaf 2030 met nog maar 75% van de bodemdaling. Agrarische gebieden worden daardoor natter, maar de veengrond wordt minder droog en zal minder snel inklinken. (Binnenlands Bestuur, 12 maart)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl