donderdag 14 maart 2019

​Vanaf 1 april 2019 geldt een veralgemeende meldingsplicht voor het verplaatsen van grond met voertuigcombinaties vanaf 3,5 ton. De meldingsplicht geldt per traject, niet per vrachtwagen. Voor transport van bijvoorbeeld 100 kubieke meter bodemmaterialen vanaf een werf naar een erkende tijdelijke opslagplaats van uitgegraven bodem (TOP) is één melding vereist. (VVSG, 13  maart)

Lees meer: vvsg.nl