donderdag 14 maart 2019

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaronder in een deel van Flevoland, start een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte. Dit meldt de provincie Flevoland. (De Noordoostpolder, 13 maart)

Lees meer: denoordoostpolder.nl