donderdag 14 maart 2019

In 2018 is de chemische waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden in Delfland opnieuw verbeterd. Het waterschap rapporteerde dat de vorig jaar ingezette positieve ontwikkeling is doorgezet: minder meststoffen en minder gewasbeschermingsmiddelen. (H2O Waternetwerk, 11 maart)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl