woensdag 20 maart 2019

De sanering van de oude boorlocatie HOA1 in de Hollumer duinen is klaar. “De bodemverontreiniging is volledig verwijderd overeenkomstig het beschikte saneringsplan, echter momenteel vinden er nog metingen plaats om dit nogmaals te bevestigen.” (Nieuwe Dockumer Courant, 19 maart)

Lees meer: nieuwedockumercourant.nl