vrijdag 22 maart 2019

Met een gebiedsgerichte aanpak in de Botlek kan de historische bodem- en grondwaterverontreiniging in het gebied kosteneffectief worden gesaneerd. Dat blijkt nu met behulp van een recent ontwikkeld grondwatermodel de kosten en baten van diverse saneringsvarianten zijn doorgerekend. Bedrijven in de Botlek kunnen nu deelnemen aan de “Gebiedsgerichte Aanpak Botlek” (GGA). (VEMW, 21 maart)

Lees meer: vemw.nl