maandag 25 maart 2019

Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en goed bodembeheer. Verdeeld over Nederland zijn nu zo’n 15.000 agrariërs aangesloten in projecten, zo blijkt uit de cijfers in het Jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het gaat daarbij om samenwerkingsprojecten met regionale overheden, waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere partijen. (Akkerwijzer, 23 maart)

Lees meer: akkerwijzer.nl