donderdag 28 maart 2019

Amersfoort gaat wijk voor wijk van het aardgas af. Dat staat in de concept-Warmtevisie van de gemeente. De ambitie is om in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn. (RTV Utrecht, 27 maart)

Lees meer: rtvu.nl