maandag 01 april 2019

De fractie van D66 vraagt bij het college van B&W aandacht voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de lelieteelt. In gemeente De Fryske Marren zou het volgens de partij gaan om ruim tweehonderd hectare aan tuinbouwgrond voor bloembollen en -knollen. (Balkster Courant, 28 maart)

Lees meer: balkstercourant.nl