donderdag 11 april 2019

'Het organischestofgehalte van de grond omhoogbrengen is nuttig, maar kost geld. Omdat je niet goed weet wat het waard is, moet je de kosten in de gaten houden. Wij kiezen voor riet', zegt akkerbouwer Leendert Jan Onnes. (Nieuwe Oogst, 11 april)

Lees meer: nieuweoogst.nu