donderdag 11 april 2019

De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, maar de verbetering stagneert. Daarom is op 5 april de Kennisimpuls Waterkwaliteit van start gegaan. In dit kennisprogramma werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten Deltares, KWR, WUR en RIVM aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Ook STOWA neemt deel aan dit programma. (Helpdesk water, 8 april)

Lees meer: helpdeskwater.nl