donderdag 11 april 2019

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een risicogrens berekend voor GenX in bodem en grondwater. Overheden kunnen de risicogrens gebruiken om te bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. (RIVM, 9 april)

Lees meer: rivm.nl