donderdag 11 april 2019

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM risicogrenzen afgeleid voor perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (hierna genoemd GenX) voor grond en grondwater. (RIVM, 9 april)

Lees meer: rivm.nl