donderdag 18 april 2019

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht stellen samen 310.000 euro beschikbaar aan boeren die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen. De subsidieregeling is per 1 mei 2019 geopend. (Agraaf, 18 april)

Lees meer: agraaf.nl