woensdag 01 mei 2019

Paniek om niks. De toplaag van de grond op het bedrijventerrein Goyergracht Zuid in Laren is veilig. Gezondheidsrisico’s zijn er niet en de Larense Sloopcombinatie lijkt geen blaam te treffen voor de aanwezigheid van asbest. (Gooi- en Eemlander, 30 april)

Lees meer: gooieneemlander.nl