vrijdag 03 mei 2019

Earnewâld - Hogeschool Van Hall Larenstein en het Kenniscentrum Landschap van de RUG houden woensdag 8 mei het Schuilingcongres met als thema toekomst voor veen. (Drachtster Courant, 2 mei)

Lees meer: drachtstercourant.nl