vrijdag 10 mei 2019

Alle landbouwgronden moeten in 2030 duurzaam worden beheerd. Dat doel streeft minister Carola Schouten van LNV na met het nationaal programma landbouwbodems. Dit jaar komt al een flink budget beschikbaar voor meer koolstofvastlegging in de bodem. (Nieuwe Oogst, 9 mei)

Lees meer: nieuweoogst.nu