dinsdag 14 mei 2019

De gemeente Smallingerland trekt voor dit jaar een bedrag van bijna vier miljoen euro uit voor de riolering. (Drachtster Courant, 12 mei)

Lees meer: drachtstercourant.nl